Axel Hambergs Sarekforskning 1895-1933: De osynliga Sámiska forskningsassistenterna

SND-ID: ECDS 0252

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Karin Granqvist - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Beskrivning

Naturgeografen Axel Hamberg (1863-1933) inledde forskningen i den svenska massiven Sarek. Hambergs forskning var beroende på hjälp från ett antal Sámiska forskningsassistenter, bland annat Lars Nilsson Tuorda (1858-1930), vars roll var avgörande för Hambergs forskning. Den här studien utforskar bredden och vikten av de Sámiska forskningsassistenternas bidrag till Hambergs forskning i Sarek.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

«Between the Arctic 'Other' and Subject: Two Researchers' Images of Sámi in the 19th century» in C. Folke Ax (eds.) Encountering Foreign Worlds: Experiences at Home and Abroad, Proceedings from the 26th Nordic Congress of Historians Reykjavík 8-12 August 2007, Reyjavík Háskólaútgáfan: University of Iceland Press, pp. 69-86.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Axel Hambergs Sarekforskning 1895-1933: De osynliga Sámimedhjälpare

Ladda ner data

Version 1.0

2019-09-17
https://doi.org/10.5879/m637-ra05

Metadata tillagda

Data korrigerade : PDF till PDF/A

Citering

Karin Granqvist. Kungliga tekniska högskolan (2019). Axel Hambergs Sarekforskning 1895-1933: De osynliga Sámimedhjälpare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/m637-ra05

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Karin Granqvist - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-01–2010-12-31
Publicerad: 2019-09-17
Senast uppdaterad: 2020-01-08