Axel Hambergs Sarekforskning 1895-1933: De osynliga Sámiska forskningsassistenterna

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Naturgeografen Axel Hamberg (1863-1933) inledde forskningen i den svenska massiven Sarek. Hambergs forskning var beroende på hjälp från ett antal Sámiska forskningsassistenter, bland annat Lars Nilsson Tuorda (1858-1930), vars roll var avgörande för Hambergs forskning. Den här studien utforskar bredden och vikten av de Sámiska forskningsassistenternas bidrag till Hambergs forskning i Sarek.

Karta:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0252

Beskrivning:

Naturgeografen Axel Hamberg (1863-1933) inledde forskningen i den svenska massiven Sarek. Hambergs forskning var beroende på hjälp från ett antal Sámiska forskningsassistenter, bland annat Lars Nilsson Tuorda (1858-1930), vars roll var avgörande för Hambergs forskning. Den här studien utforskar bredden och vikten av de Sámiska forskningsassistenternas bidrag till Hambergs forskning i Sarek.

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-01 — 2010-12-31

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

«Between the Arctic 'Other' and Subject: Two Researchers' Images of Sámi in the 19th century» i C. Folke Ax (eds.) Encountering Foreign Worlds: Experiences at Home and Abroad, Proceedings from the 26th Nordic Congress of Historians Reykjavík 8-12 August 2007, Reyjavík Háskólaútgáfan: University of Iceland Press, pp. 69-86.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2019-09-17 doi:10.5879/m637-ra05

Metadata tillagda

Data korrigerade : PDF till PDF/A

Ladda ner data:

Axel Hambergs Sarekforskning 1895-1933: De osynliga Sámimedhjälpare

Citering:

Karin Granqvist. Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö (2019). Axel Hambergs Sarekforskning 1895-1933: De osynliga Sámimedhjälpare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/m637-ra05

Dataformat / datastruktur:

Text