BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea

SND-ID: ECDS 0253

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Jörgen Sahlberg - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning

Se den engelska beskrivningen för mer information.
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer
Dataset
BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Jörgen Sahlberg. Finnish-Swedish Winter Navigation Research Board (2019). BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/qgry-vh46

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jörgen Sahlberg - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963-11-14–1979-06-04
Publicerad: 2019-09-17
Senast uppdaterad: 2019-12-17