BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Jörgen Sahlberg - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Karta

Skapare/primärforskare

Jörgen Sahlberg - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Identifierare

SND-ID: ECDS 0253

Beskrivning

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea

Citering

Jörgen Sahlberg. Finnish-Swedish Winter Navigation Research Board (2019). <em>BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/qgry-vh46">https://doi.org/10.5879/qgry-vh46</a>

Skapare/primärforskare

Jörgen Sahlberg - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963-11-14 — 1979-06-04

Publicerad: 2019-09-17
Senast uppdaterad: 2019-12-17