BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea

Skapare/primärforskare:

Jörgen Sahlberg - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning:

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Karta:

Ladda ner data:

BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea

Skapare/primärforskare:

Jörgen Sahlberg - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0253

Beskrivning:

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Kontaktperson för frågor om data:

Barry Broman

Version 1.0:

Ladda ner data:

BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea

BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea

Citering:

Jörgen Sahlberg. Finnish-Swedish Winter Navigation Research Board (2019). BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/qgry-vh46

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963-11-14 — 1979-06-04