BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Jörgen Sahlberg - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning:

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Finnish-Swedish Winter Navigation Research Board

Skapare/primärforskare:

Jörgen Sahlberg - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0253

Beskrivning:

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Kontakt för frågor om data:

Barry Broman

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea

Citeringsförslag:

Jörgen Sahlberg. Finnish-Swedish Winter Navigation Research Board (2019). BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/qgry-vh46

Skapare/primärforskare:

Jörgen Sahlberg - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963-11-14 — 1979-06-04

Publicerad: 2019-09-17
Senast uppdaterad: 2019-12-17