ULF - Undersökningen av levnadsförhållanden

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Genom ULF, Undersökningarna av levnadsförhållanden, mäts och följs utvecklingen av levnadsförhållandena i Sverige. Undersökningarna har på uppdrag av Sveriges Riksdag genomförts sedan 1975, i huvudsak som besöksintervjuer med ett slumpmässigt urval om ca 7500 personer årligen av Sveriges vuxna befolkning 16-84 år. Genom detta kan indikatorer för olika välfärdsområden presenteras i tidsserier som i dag sträcker sig drygt 25 år tillbaka i tiden. Välfärdsområdena (välfärdskomponenterna) är: Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Hälsa, Fritid, Materiella tillgångar, Medborgerliga aktiviteter, Sociala relationer, Sysselsättning och arbetstider, Transporter och kommunikationer, Trygghet och säkerhet samt Utbildning.

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Identifierare

SND-ID: EXT 0001

Beskrivning

Genom ULF, Undersökningarna av levnadsförhållanden, mäts och följs utvecklingen av levnadsförhållandena i Sverige. Undersökningarna har på uppdrag av Sveriges Riksdag genomförts sedan 1975, i huvudsak som besöksintervjuer med ett slumpmässigt urval om ca 7500 personer årligen av Sveriges vuxna befolkning 16-84 år. Genom detta kan indikatorer för olika välfärdsområden presenteras i tidsserier som i dag sträcker sig drygt 25 år tillbaka i tiden. Välfärdsområdena (välfärdskomponenterna) är: Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Hälsa, Fritid, Materiella tillgångar, Medborgerliga aktiviteter, Sociala relationer, Sysselsättning och arbetstider, Transporter och kommunikationer, Trygghet och säkerhet samt Utbildning.

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Dataset 5

ULF 1980 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1980

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Dataset 6

ULF 1981 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1981

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Dataset 7

ULF 1982 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1982

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Dataset 8

ULF 1983 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1983

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Dataset 9

ULF 1984 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1984

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Dataset 24

ULF 1999 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1999

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Dataset 25

ULF 2000 - Undersökningen om levnadsförhållanden 2000

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Dataset 26

ULF 2001 - Undersökningen om levnadsförhållanden 2001

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Dataset 27

ULF 2002 - Undersökningen om levnadsförhållanden 2002

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06