ULF - Undersökningen av levnadsförhållanden

SND-ID: EXT 0001

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Genom ULF, Undersökningarna av levnadsförhållanden, mäts och följs utvecklingen av levnadsförhållandena i Sverige. Undersökningarna har på uppdrag av Sveriges Riksdag genomförts sedan 1975, i huvudsak som besöksintervjuer med ett slumpmässigt urval om ca 7500 personer årligen av Sveriges vuxna befolkning 16-84 år. Genom detta kan indikatorer för olika välfärdsområden presenteras i tidsserier som i dag sträcker sig drygt 25 år tillbaka i tiden. Välfärdsområdena (välfärdskomponenterna) är: Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Hälsa, Fritid, Materiella tillgångar, Medborgerliga aktiviteter, Sociala relationer, Sysselsättning och arbetstider, Transporter och kommunikationer, Trygghet och säkerhet samt Utbildning.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer
Dataset 5
ULF 1980 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1980

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 6
ULF 1981 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1981

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 7
ULF 1982 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1982

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 8
ULF 1983 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1983

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 9
ULF 1984 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1984

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 24
ULF 1999 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1999

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 25
ULF 2000 - Undersökningen om levnadsförhållanden 2000

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 26
ULF 2001 - Undersökningen om levnadsförhållanden 2001

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 27
ULF 2002 - Undersökningen om levnadsförhållanden 2002

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06