ULF - Undersökningen av levnadsförhållanden

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Genom ULF, Undersökningarna av levnadsförhållanden, mäts och följs utvecklingen av levnadsförhållandena i Sverige. Undersökningarna har på uppdrag av Sveriges Riksdag genomförts sedan 1975, i huvudsak som besöksintervjuer med ett slumpmässigt urval om ca 7500 personer årligen av Sveriges vuxna befolkning 16-84 år. Genom detta kan indikatorer för olika välfärdsområden presenteras i tidsserier som i dag sträcker sig drygt 25 år tillbaka i tiden. Välfärdsområdena (välfärdskomponenterna) är: Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Hälsa, Fritid, Materiella tillgångar, Medborgerliga aktiviteter, Sociala relationer, Sysselsättning och arbetstider, Transporter och kommunikationer, Trygghet och säkerhet samt Utbildning.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: EXT 0001

Beskrivning:

Genom ULF, Undersökningarna av levnadsförhållanden, mäts och följs utvecklingen av levnadsförhållandena i Sverige. Undersökningarna har på uppdrag av Sveriges Riksdag genomförts sedan 1975, i huvudsak som besöksintervjuer med ett slumpmässigt urval om ca 7500 personer årligen av Sveriges vuxna befolkning 16-84 år. Genom detta kan indikatorer för olika välfärdsområden presenteras i tidsserier som i dag sträcker sig drygt 25 år tillbaka i tiden. Välfärdsområdena (välfärdskomponenterna) är: Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Hälsa, Fritid, Materiella tillgångar, Medborgerliga aktiviteter, Sociala relationer, Sysselsättning och arbetstider, Transporter och kommunikationer, Trygghet och säkerhet samt Utbildning.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Dataset EXT 0001-005

ULF 1980 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1980

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset EXT 0001-006

ULF 1981 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1981

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset EXT 0001-007

ULF 1982 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1982

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset EXT 0001-008

ULF 1983 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1983

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset EXT 0001-009

ULF 1984 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1984

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset EXT 0001-024

ULF 1999 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1999

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset EXT 0001-025

ULF 2000 - Undersökningen om levnadsförhållanden 2000

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset EXT 0001-026

ULF 2001 - Undersökningen om levnadsförhållanden 2001

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset EXT 0001-027

ULF 2002 - Undersökningen om levnadsförhållanden 2002

Dataformat / datastruktur:

Numeriska