ULF - Undersökningen av levnadsförhållanden

SND-ID: EXT 0001

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Genom ULF, Undersökningarna av levnadsförhållanden, mäts och följs utvecklingen av levnadsförhållandena i Sverige. Undersökningarna har på uppdrag av Sveriges Riksdag genomförts sedan 1975, i huvudsak som besöksintervjuer med ett slumpmässigt urval om ca 7500 personer årligen av Sveriges vuxna befolkning 16-84 år. Genom detta kan indikatorer för olika välfärdsområden presenteras i tidsserier som i dag sträcker sig drygt 25 år tillbaka i tiden. Välfärdsområdena (välfärdskomponenterna) är: Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Hälsa, Fritid, Materiella tillgångar, Medborgerliga aktiviteter, Sociala relationer, Sysselsättning och arbetstider, Transporter och kommunikationer, Trygghet och säkerhet samt Utbildning.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Ansvarig institution/enhet

Statistiska centralbyrån
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer
Dataset 5
ULF 1980 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1980

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 6
ULF 1981 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1981

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 7
ULF 1982 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1982

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 8
ULF 1983 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1983

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 9
ULF 1984 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1984

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 24
ULF 1999 - Undersökningen om levnadsförhållanden 1999

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 25
ULF 2000 - Undersökningen om levnadsförhållanden 2000

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 26
ULF 2001 - Undersökningen om levnadsförhållanden 2001

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataset 27
ULF 2002 - Undersökningen om levnadsförhållanden 2002

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06