QoG Standard Dataset

SND-ID: EXT 0003

Den här studien är en del av samlingen Quality of Government

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Stockholm universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Aksel Sundström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Natalia Alvarado Pachon - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Standard Dataset är vår största datauppsättning som består av mer än 2 000 variabler från källor relaterade till konceptet Quality of Government.

I QoG Standard CS dataset ingår data från omkring 2018. Data från 2018 är prioriterat, men där inga uppgifter finns tillgängliga för 2018 för ett specifikt land så ingår data för 2019. Om inga uppgifter finns tillgängliga för 2019 så ingår data för 2017 och så vidare upp till max +/- 3 år.

I QoG Standard TS dataset ingår data från 1946 till 2021 och analysenheten är land-år (t.ex. S

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Quality of Government Institute

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Länder

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Tidsseriedataset: 194 länder som är medlemmar i FN eller som tidigare varit medlemmar och vars suveränitet inte förändrats sedan medlemskapet. Samt 17 nationer som upphört att existera. Totalt 211 nationer.

Tvärsnittsdataset: 194 länder som är medlemmar i FN eller som tidigare varit medlemmar och vars suveränitet inte förändrats sedan medlemskapet.

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 – 2021

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Tidsseriedataset: 211 länder Tvärsnittsdataset: 194 länder

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset 1
The QoG Cross-Section Dataset

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

In the QoG Standard CS dataset, data from and around 2018 is included. Data from 2018 is prioritized, however, if no data is available for a country for 2018, data for 2019 is included. If no data exists for 2019, data for 2017 is included, and so on up to a maximum of +/- 3 years.

Citering

Teorell, Jan, Aksel Sundström, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Natalia Alvarado Pachon & Cem Mert Dalli. 2022. The Quality of Government Standard Dataset, version Jan22. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, https://www.gu.se/en/quality-government doi:10.18157/qogstdjan22

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Stockholm universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Aksel Sundström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Natalia Alvarado Pachon - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2015 – 2021

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Datakälla: Geografiskt område
Dataset 2
The QoG Time-Series Dataset

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

I QoG Standard TS datasetet ingår data från 1946 till 2021 och analysenheten är land-år (t.ex. Sverige-1946, Sverige-1947, etc.).

För historiska länder redovisas i de flesta fall även år för när landet upphörde att existera (exempelvis Etiopien (-1992)). Likaså redovisas årtal för om ett land återkommer i en annan form (exempelvis Etiopien (1993-)).

Citering

Teorell, Jan, Aksel Sundström, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Natalia Alvarado Pachon & Cem Mert Dalli. 2022. The Quality of Government Standard Dataset, version Jan22. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, https://www.gu.se/en/quality-government doi:10.18157/qogstdjan22

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Stockholm universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Aksel Sundström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Natalia Alvarado Pachon - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 – 2021

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Datakälla: Geografiskt område
Publicerad: 2013-07-12
Senast uppdaterad: 2022-05-03