QoG Social Policy Dataset

SND-ID: EXT 0004

Den här studien är en del av samlingen Quality of Government

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Social Policy är framtagen som en del av forskningsprojektet ”Quality of Government and the Conditions for Sustainable Social Policy”. Syftet med datamängden är att främja jämförande forskning om sociala frågor och QoG. Datan är sammanställd från ett antal fritt tillgängliga datakällor inklusive opinionsdata på aggregerad nivå.

QoG Social Policy finns tillgänglig i tre olika versioner; en tvärsnittsdatamängd (år 2002) och två datamängder som kombinerar tvärsnittsadata och tidsserier för ett urval av länder. De kombinerade dat

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Quality of Government Institute

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Länder

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Icke-sannolikhetsurval
Tvärsnittsdataset: De länder som 2002 var erkända av FN, samt Taiwan och Serbien och Montenegro (både som en gemensam nation och som två separata länder). Totalt 194 länder.

Tidsseriedataset, long och wide: Valts ut efter två kriterier. I) länder som tillhör de 30 mest datarika länderna i det totala urvalet, eller II) länder som är medlemmar i EU. Totalt 40 länder.

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 – 2009

Geografisk täckning

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
The QoG Social Policy Cross-Section Data

Beskrivning

Ett tvärsnittsdataset baserad på data från år 2002 från QoG Social Policy-dataset. Har det saknats data från 2002 för en särskilt variabel har data tagits från närmsta år, före eller efter, med tillgänglig data, dock inte längre bak i tiden än 1995.

Samanni, Marcus. Jan Teorell, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Bo Rothstein, Sören Holmberg & Richard Svensson. 2012. The QoG Social Policy Dataset, version 4Apr12. University of Gothenburg:The Quality of Government Institute. http://www.qog.pol.gu.

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2002

Dataset 2
The QoG Social Policy Long Time-Series CS Data

Beskrivning

Datasetet kombinerar tvärsnittsdata och tidsserier för ett urval av 40 länder för perioden 1946-2009.

Samanni, Marcus. Jan Teorell, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Bo Rothstein, Sören Holmberg & Richard Svensson. 2012. The QoG Social Policy Dataset, version 4Apr12. University of Gothenburg:The Quality of Government Institute. http://www.qog.pol.gu.se

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 – 2009

Dataset 3
The QoG Social Policy Wide Time-Series CS Data

Beskrivning

Datasetet kombinerar tvärsnittsdata och tidsserier för ett urval av 40 länder. Datasetet är anpassat för analyser av allmän opinion över tid och innehåller data för var femte år från 1975 till och med 2005.

Samanni, Marcus. Jan Teorell, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Bo Rothstein, Sören Holmberg & Richard Svensson. 2012. The QoG Social Policy Dataset, version 4Apr12. University of Gothenburg:The Quality of Government Institute. http://www.qog.pol.gu.se

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1970 – 2005

Publicerad: 2013-07-12
Senast uppdaterad: 2020-02-13