QoG Social Policy Dataset

Skapare/primärforskare:

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Social Policy är framtagen som en del av forskningsprojektet ”Quality of Government and the Conditions for Sustainable Social Policy”. Syftet med datamängden är att främja jämförande forskning om sociala frågor och QoG. Datan är sammanställd från ett antal fritt tillgängliga datakällor inklusive opinionsdata på aggregerad nivå.

QoG Social Policy finns tillgänglig i tre olika versioner; en tvärsnittsdatamängd (år 2002) och två datamängder som kombinerar tvärsnittsadata och tidsserier för ett urval av länder. De kombinerade dat

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0004

Syfte:

QoG:s huvudsakliga syfte är att bedriva och främja forskning om korruption. Ytterligare ett syfte med institutet är att offentliggöra nationellt gränsöverskridande och jämförbara data.
Syftet med datamängden QoG Social Policy är att främja jämförande forskning om sociala frågor med särskilt fokus på forskning om sambandet mellan sociala frågor och QoG (d.v.s. samhällsstyrningens kvalitet).

Beskrivning:

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Social Policy är framtagen som en del av forskningsprojektet ”Quality of Government and the Conditions for Sustainable Social Policy”. Syftet med datamängden är att främja jämförande forskning om sociala frågor och QoG. Datan är sammanställd från ett antal fritt tillgängliga datakällor inklusive opinionsdata på aggregerad nivå.

QoG Social Policy finns tillgänglig i tre olika versioner; en tvärsnittsdatamängd (år 2002) och två datamängder som kombinerar tvärsnittsadata och tidsserier för ett urval av länder. De kombinerade dat

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1946 — 2009

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Tidsseriedataseten ("long" och "wide"): 40 länder Tvärsnittsdataset: 194 länder

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Länder

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
Icke-sannolikhetsurval
Tvärsnittsdataset: De länder som 2002 var erkända av FN, samt Taiwan och Serbien och Montenegro (både som en gemensam nation och som två separata länder). Totalt 194 länder.

Tidsseriedataset, long och wide: Valts ut efter två kriterier. I) länder som tillhör de 30 mest datarika länderna i det totala urvalet, eller II) länder som är medlemmar i EU. Totalt 40 länder.

Kontaktperson för frågor om data:

Stefan Dahlberg

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0004-001

The QoG Social Policy Cross-Section Data

Beskrivning:

Ett tvärsnittsdataset baserad på data från år 2002 från QoG Social Policy-dataset. Har det saknats data från 2002 för en särskilt variabel har data tagits från närmsta år, före eller efter, med tillgänglig data, dock inte längre bak i tiden än 1995.

Samanni, Marcus. Jan Teorell, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Bo Rothstein, Sören Holmberg & Richard Svensson. 2012. The QoG Social Policy Dataset, version 4Apr12. University of Gothenburg:The Quality of Government Institute. http://www.qog.pol.gu.

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002

Dataset EXT 0004-002

The QoG Social Policy Long Time-Series CS Data

Beskrivning:

Datasetet kombinerar tvärsnittsdata och tidsserier för ett urval av 40 länder för perioden 1946-2009.

Samanni, Marcus. Jan Teorell, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Bo Rothstein, Sören Holmberg & Richard Svensson. 2012. The QoG Social Policy Dataset, version 4Apr12. University of Gothenburg:The Quality of Government Institute. http://www.qog.pol.gu.se

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1946 — 2009

Dataset EXT 0004-003

The QoG Social Policy Wide Time-Series CS Data

Beskrivning:

Datasetet kombinerar tvärsnittsdata och tidsserier för ett urval av 40 länder. Datasetet är anpassat för analyser av allmän opinion över tid och innehåller data för var femte år från 1975 till och med 2005.

Samanni, Marcus. Jan Teorell, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Bo Rothstein, Sören Holmberg & Richard Svensson. 2012. The QoG Social Policy Dataset, version 4Apr12. University of Gothenburg:The Quality of Government Institute. http://www.qog.pol.gu.se

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1970 — 2005