QoG Expert Survey Data

Skapare/primärforskare:

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Carl Dahlström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Expert Survey är en unikt framtagen datamängd baserad på QoG-institutets egna webbundersökning. 1 294 experter från 159 länder har deltagit i undersökningen. Datamängden innehåller information om den offentliga förvaltningens struktur och beteende i en mängd olika länder.

Den insamlade datan presenteras på två olika sätt, ett individuellt dataset och ett aggregerat dataset. I det individuella datasetet presenteras varje svar från de olika experterna individuellt. I det aggregerade datasetet har alla svar från forskare ifrån s

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Carl Dahlström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0005

Syfte:

Syftet med datamängden för QoG Expert Survey är att mäta struktur och beteende hos den offentliga förvaltningen i fler olika länder.

Beskrivning:

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Expert Survey är en unikt framtagen datamängd baserad på QoG-institutets egna webbundersökning. 1 294 experter från 159 länder har deltagit i undersökningen. Datamängden innehåller information om den offentliga förvaltningens struktur och beteende i en mängd olika länder.

Den insamlade datan presenteras på två olika sätt, ett individuellt dataset och ett aggregerat dataset. I det individuella datasetet presenteras varje svar från de olika experterna individuellt. I det aggregerade datasetet har alla svar från forskare ifrån s

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008 — 2015

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: 159 nationer i 6 världsdelar

Lägsta geografiska enhet:

Land

Population:

Nationella experter

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval
Enkäten i QoG Expert Survey I har skickats ut i tre omgångar (förutom förstudie). I stort har urvalet tagits fram genom att söka efter respondenter via internationella forskningsnätverk och i nationella, regionala och internationella organisationer, på universitets hemsidor, sökningar på internet och egna forskarkontakter. Snöbollsurval har även används till viss del.
En ny omgång av studien (the QoG Expert Survey II) har skickats ut 2014.

Citeringskrav:

Dahlström, Carl, Jan Teorell, Stefan Dahlberg, Felix Hartmann, Annika Lindberg, and Marina Nistotskaya. 2015. The QoG Expert Survey Dataset II. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute

Kontaktperson för frågor om data:

Stefan Dahlberg

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0005-001

The QoG Survey Individual-Level Survey Data

Beskrivning:

Ett dataset av QoG Expert Survey Data där svaren från enkäten presenteras på individnivå.


QoG Expert Survey är en unik datamängd som innehåller information om den offentliga förvaltningens struktur och beteende i en mängd olika länder. Datamängden omfattar olika dimensioner av QoG ( d.v.s. samhällsstyrningens kvalitet) såsom politisering, professionalisering, öppenhet och opartiskhet. Datamängden omfattar 1294 experter och sträcker sig över 159 länder.
Datamängden uppdateras löpande för att ök

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09 — 2009-05

Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09 — 2009-05

Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-03 — 2010-11

Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-04 — 2015-04

Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008 — 2012

Dataset EXT 0005-002

The QoG Survey Country-Level Survey Data

Beskrivning:

Ett dataset av QoG Expert Survey Data där svaren från enkäten har aggregerats och presenteras på nationsnivå. Innehåller även tre index, baserade på olika grupper av frågor från enkätundersökningen.

Dahlström, Carl, Jan Teorell, Stefan Dahlberg, Felix Hartmann, Annika Lindberg, and Marina Nistotskaya. 2015. The QoG Expert Survey Dataset II. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-03 — 2010-11

Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-06 — 2010-11

Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-06 — 2010-11

Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-04 — 2015-04

Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008 — 2015