LNU - Levnadsnivåundersökningen

Den här studien är en del av samlingen REWHARD - RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure

Skapare/primärforskare

Sten Johansson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Robert Erikson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Michael Tåhlin - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Beskrivning

År 1968 genomfördes på låginkomstutredningens initiativ den första levnadsnivåundersökningen (LNU), en undersökning som blivit stilbildande. Såväl i den löpande svenska statistikproduktionen genom SCB:s ULF-undersökningar som i andra länder har undersökningar etablerats som bygger på LNU:s koncept. Grunden är att ett riksrepresentativt urval av den vuxna svenska befolkningen intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för människors liv, t.ex. hälsa, ekonomi, fritid, boende, politiskt deltagande och sysselsättning/arbetsförhållanden. År 1974 och 1981 ställde Riksdagen medel till förfogande för ytterligare två levnadsnivåundersökningar. År 1991 genomfördes återigen en replikation, då finansierad av åtta olika forskningsråd. Vid alla dessa tidpunkter har i huvudsak samma frågor om levnadsvillkor ställts, men i LNU91 skedde en metodutveckling med ett inslag av fler frågor av retrospektiv natur (fr a om intervjupersonernas sysselsättningar genom åren).Dessutom utfördes 1991 en intervjuundersökning med de högsta cheferna på de arbetsplatser där intervjuperson

... Visa mer..

Ämnesområde

Bostäder, Sysselsättning, Arbetsförhållanden, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Allmän hälsa och välbefinnande, Medicinering och behandlingar, Kost och näring, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, Fritid, turism och sport, Sociala förhållanden och indikatorer, Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Sten Johansson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Robert Erikson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Michael Tåhlin - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Identifierare

SND-ID: EXT 0007

Beskrivning

År 1968 genomfördes på låginkomstutredningens initiativ den första levnadsnivåundersökningen (LNU), en undersökning som blivit stilbildande. Såväl i den löpande svenska statistikproduktionen genom SCB:s ULF-undersökningar som i andra länder har undersökningar etablerats som bygger på LNU:s koncept. Grunden är att ett riksrepresentativt urval av den vuxna svenska befolkningen intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för människors liv, t.ex. hälsa, ekonomi, fritid, boende, politiskt deltagande och sysselsättning/arbetsförhållanden. År 1974 och 1981 ställde Riksdagen medel till förfogande för ytterligare två levnadsnivåundersökningar. År 1991 genomfördes återigen en replikation, då finansierad av åtta olika forskningsråd. Vid alla dessa tidpunkter har i huvudsak samma frågor om levnadsvillkor ställts, men i LNU91 skedde en metodutveckling med ett inslag av fler frågor av retrospektiv natur (fr a om intervjupersonernas sysselsättningar genom åren).Dessutom utfördes 1991 en intervjuundersökning med de högsta cheferna på de arbetsplatser där intervjuperson

... Visa mer..

Språk

Tyska

Engelska

Spanska

Finska

Polska

Serbokroatiska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1968-05-01 — 2000-12-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

1968: Individuals aged 15-75 years. - 1974: Individuals aged 15-75 years; 1) Individuals included in the 1968 survey, under the age of 76 and still living in Sweden, 2) A new addition of young individuals aged 15-20 years, 3) Individuals immigrating to

Urvalsmetod

The first survey was based on a 0.0001 random sample of the Swedish population aged 15 to 75 years of age. The 1968 survey was to be repeated in 1974, and the decision was made to stick to the original sample but also include new cohorts of young people and immigrants arriving to Sweden in between the survey periods. Dropped from the sample was those above 75 years of age and those who had either emigrated or died. In 1981 the third Level of Living Survey was conducted with the same sample design. The 1991 survey was conducted with basically the same design, except for the fact that the youngest age bracket now became 18 instead of 15.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Bostäder, Sysselsättning, Arbetsförhållanden, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Allmän hälsa och välbefinnande, Medicinering och behandlingar, Kost och näring, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, Fritid, turism och sport, Sociala förhållanden och indikatorer, Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Institutet för social forskning (1998) Kodbok för levnadsnivåundersökningen 1991. Stockholm : Swedish institute for social research.

Institutet för social forskning (1992) Instruktions- och övningsformulär. Stockholm : Swedish Institute for Social Research. ISBN: 91-7604-048-8.
ISBN: 91-7604-048-8

Institutet för social forskning (1981) Instruktions- och övningsformulär. Stockholm : Swedish Institute for Social Research.

Vuksanovic, M. (1979) Kodbok för 1974 års levnadsnivåundersökning : dokumentation av ett dataregister för välfärdsforskning. Stockholm : Swedish Institute for Social Research. ISBN: 91-7604-005-4.
ISBN: 91-7604-005-4

Institutet för social forskning (1987) Bilder av välfärden : levnadsförhållanden i Sverige 1968-1981. Stockholm : Swedish Institute for Social Research. ISBN: 91-7540-047-2.
ISBN: 91-7540-047-2

Institutet för social forskning (1984) Variabler och koder för LNU 81. Stockholm : Swedish institute for social research. ISBN: 91-7604-007-0.
ISBN: 91-7604-007-0

Johansson, S. (1973) The level of living survey: A presentation. Acta Sociologica 16:211-219.

Duncan, Greg J., Joshi, Heather & Mayer, Karl Ulrich (2005) An evaluation of the Swedish Level of Living Survey (LNU): a report. Stockholm: Vetenskapsrådet
Libris
ISBN: 91-7307-063-7

Eriksson, R., Fritzell, J., & Jonsson, J. O. (1992) Questionnaire. Stockholm : Swedish institute for social research. ISBN: 91-7604-049-6.
ISBN: 91-7604-049-6

Erikson, R., & Åberg, R. (red.) (1984) Välfärd i förändring. Levnadsvillkor i Sverige 1968-1981. Stockholm: Prisma. ISBN: 91-518-1657-1.
ISBN: 91-518-1657-1


Libris

Erikson, R., & Åberg, R. (eds.) (1987) Welfare in Transition. A Survey on Living Conditions in Sweden 1968-1981. Oxford: Clarendon Press.

Fritzell, J., & Lundberg, O. (1993) Ett förlorat eller förlovat årtionde? : välfärdsutvecklingen mellan 1981 och 1991. Stockholm : Swedish Institute for Social Research. ISBN: 91-7604-052-6.
ISBN: 91-7604-052-6

Fritzell, J., & Lundberg, O. (eds.) (1994) Vardagens villkor. Levnadsförhållanden i Sverige under tre decennier. Stockholm: Brombergs förlag. ISBN: 9176086364.
ISBN: 9176086364

Erikson, R. (1993) Descriptions of inequality: The Swedish apporach to welfare research. In M.C. Nussbaum, & A. Sen, (eds.). The quality of life. Oxford: Clarendon Press.

Johansson, S. (1970) Om levnadsnivåundersökningen. Stockholm: Allmänna förlaget.
Libris
ISBN: 91-38-01416-5

Johansson, S. (1979) Mot en teori för social rapportering. Stockholm: Swedish Institute for Social Research. ISBN: 99-0169631-3.
Libris
ISBN: 91-7604-001-1

Erikson, R., & Uusitalo, H. (1987) The Scandinavian approach to welfare research. In R. Erikson, E.J. Hansen, S. Ringen, & H. Uusitalo, (eds.). The Scandinavian model: Welfare states and welfare research. Armonk, New York: M.E. Sharpe.

Tåhlin, M. (1990) Politics, dynamics and individualism: The Swedish approach to level of living research. Social Indicators Research, 22.

Bygren, M. (1995) Reliabiliteten i levnadsnivåundersökningen 1991. Stockholm : Swedish Institute for Social Research. ISBN: 91-7604-058-5.
ISBN: 91-7604-058-5

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

LNU - Registerinformation om inkomst

Skapare/primärforskare

Sten Johansson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Robert Erikson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Michael Tåhlin - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Dataset 2

LNU - Registerinformation om yrke, social klass och utbildning

Skapare/primärforskare

Sten Johansson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Robert Erikson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Michael Tåhlin - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Dataset 3

LNU68 - Levnadsnivåundersökningen 1968

Skapare/primärforskare

Sten Johansson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Robert Erikson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Michael Tåhlin - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-03 — 1968-11

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1968-03 — 1968-11

Variabler

697

Antal individer/objekt

6520

Dataset 4

LNU74 - Levnadsnivåundersökningen 1974

Skapare/primärforskare

Sten Johansson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Robert Erikson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Michael Tåhlin - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-04 — 1974-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-10 — 1974-12

Variabler

722

Antal individer/objekt

6711

Dataset 5

LNU81 - Levnadsnivåundersökningen 1981

Skapare/primärforskare

Sten Johansson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Robert Erikson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Michael Tåhlin - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-04-02 — 1981-12-18

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-04-02 — 1981-12-18

Variabler

708

Antal individer/objekt

6985

Dataset 6

LNU91 - Levnadsnivåundersökningen 1991

Skapare/primärforskare

Sten Johansson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Robert Erikson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Michael Tåhlin - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-02-25 — 1991-11-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-02-25 — 1991-11-12

Variabler

656

Antal individer/objekt

6773

Dataset 7

LNU00 - Levnadsnivåundersökningen 2000

Skapare/primärforskare

Sten Johansson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Robert Erikson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Michael Tåhlin - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 — 2000

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 — 2000

Variabler

834

Antal individer/objekt

5142

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22