LNU - Levnadsnivåundersökningen

Den här studien är en del av samlingen REWHARD - RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure

Skapare/primärforskare:

Sten Johansson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Robert Erikson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Michael Tåhlin - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Beskrivning:

År 1968 genomfördes på låginkomstutredningens initiativ den första levnadsnivåundersökningen (LNU), en undersökning som blivit stilbildande. Såväl i den löpande svenska statistikproduktionen genom SCB:s ULF-undersökningar som i andra länder har undersökningar etablerats som bygger på LNU:s koncept. Grunden är att ett riksrepresentativt urval av den vuxna svenska befolkningen intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för människors liv, t.ex. hälsa, ekonomi, fritid, boende, politiskt deltagande och sysselsättning/arbetsförhållanden. År 1974 och 1981 ställde Riksdagen medel till förfogande för ytterligare två levnadsnivåundersökningar. År 1991 genomfördes återigen en replikation, då finansierad av åtta olika forskningsråd. Vid alla dessa tidpunkter har i huvudsak samma frågor om levnadsvillkor ställts, men i LNU91 skedde en metodutveckling med ett inslag av fler frågor av retrospektiv natur (fr a om intervjupersonernas sysselsättningar genom åren).Dessutom utfördes 1991 en intervjuundersökning med de högsta cheferna på de arbetsplatser där intervjuperson

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Sten Johansson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Robert Erikson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Michael Tåhlin - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Identifierare:

SND-ID: EXT 0007

Beskrivning:

År 1968 genomfördes på låginkomstutredningens initiativ den första levnadsnivåundersökningen (LNU), en undersökning som blivit stilbildande. Såväl i den löpande svenska statistikproduktionen genom SCB:s ULF-undersökningar som i andra länder har undersökningar etablerats som bygger på LNU:s koncept. Grunden är att ett riksrepresentativt urval av den vuxna svenska befolkningen intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för människors liv, t.ex. hälsa, ekonomi, fritid, boende, politiskt deltagande och sysselsättning/arbetsförhållanden. År 1974 och 1981 ställde Riksdagen medel till förfogande för ytterligare två levnadsnivåundersökningar. År 1991 genomfördes återigen en replikation, då finansierad av åtta olika forskningsråd. Vid alla dessa tidpunkter har i huvudsak samma frågor om levnadsvillkor ställts, men i LNU91 skedde en metodutveckling med ett inslag av fler frågor av retrospektiv natur (fr a om intervjupersonernas sysselsättningar genom åren).Dessutom utfördes 1991 en intervjuundersökning med de högsta cheferna på de arbetsplatser där intervjuperson

... Visa mer..

Språk:

Tyska

Engelska

Spanska

Finska

Polska

Serbokroatiska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1968-05-01 — 2000-12-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

1968: Individuals aged 15-75 years. - 1974: Individuals aged 15-75 years; 1) Individuals included in the 1968 survey, under the age of 76 and still living in Sweden, 2) A new addition of young individuals aged 15-20 years, 3) Individuals immigrating to

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

The first survey was based on a 0.0001 random sample of the Swedish population aged 15 to 75 years of age. The 1968 survey was to be repeated in 1974, and the decision was made to stick to the original sample but also include new cohorts of young people and immigrants arriving to Sweden in between the survey periods. Dropped from the sample was those above 75 years of age and those who had either emigrated or died. In 1981 the third Level of Living Survey was conducted with the same sample design. The 1991 survey was conducted with basically the same design, except for the fact that the youngest age bracket now became 18 instead of 15.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Erikson, R. (1993). Descriptions of inequality: The Swedish apporach to welfare research. I M.C. Nussbaum, & A. Sen, (red.) The quality of life. Oxford: Clarendon Press.

Erikson, R., & Uusitalo, H. (1987) The Scandinavian approach to welfare research. In R. Erikson, E.J. Hansen, S. Ringen, & H. Uusitalo, (red.). The Scandinavian model: Welfare states and welfare research. Armonk, New York: M.E. Sharpe.

Fritzell, J., & Lundberg, O. (red.) (1994) Vardagens villkor. Levnadsförhållanden i Sverige under tre decennier. Stockholm: Brombergs förlag. ISBN: 9176086364.

Johansson, S. (1973) The level of living survey: A presentation. Acta Sociologica 16:211-219.

Johansson, S. (1979) Mot en teori för social rapportering. Stockholm: Institutet för social forskning. ISBN: 99-0169631-3.
Libris

Johansson, S. (1970) Om levnadsnivåundersökningen. Stockholm: Allmänna förlaget.
Libris

Tåhlin, M. (1990) Politics, dynamics and individualism: The Swedish approach to level of living research. Social Indicators Research, 22.

Erikson, R., & Åberg, R. (red.) (1984) Välfärd i förändring. Levnadsvillkor i Sverige 1968-1981. Stockholm: Prisma. ISBN: 91-518-1657-1.

Erikson, R., & Åberg, R. (red.) (1987) Welfare in Transition. A Survey on Living Conditions in Sweden 1968-1981. Oxford: Clarendon Press.

Vuksanovic, M. (1979) Kodbok för 1974 års levnadsnivåundersökning : dokumentation av ett dataregister för välfärdsforskning. Stockholm : Institutet för social forskning. ISBN: 91-7604-005-4.

Institutet för social forskning (1987) Bilder av välfärden : levnadsförhållanden i Sverige 1968-1981. Stockholm : Institutet för social forskning. ISBN: 91-7540-047-2.

Fritzell, J., & Lundberg, O. (1993) Ett förlorat eller förlovat årtionde? : välfärdsutvecklingen mellan 1981 och 1991. Stockholm : Institutet för social forskning. ISBN: 91-7604-052-6.

Bygren, M. (1995) Reliabiliteten i levnadsnivåundersökningen 1991. Stockholm : Institutet för social forskning. ISBN: 91-7604-058-5.

Eriksson, R., Fritzell, J., & Jonsson, J. O. (1992) Questionnaire. Stockholm : Institutet för social forskning. ISBN: 91-7604-049-6.

Institutet för social forskning (1992) Instruktions- och övningsformulär. Stockholm : Institutet för social forskning. ISBN: 91-7604-048-8.

Institutet för social forskning (1998) Kodbok för levnadsnivåundersökningen 1991. Stockholm : Institutet för social forskning.

Institutet för social forskning (1984) Variabler och koder för LNU 81. Stockholm : Institutet för social forskning. ISBN: 91-7604-007-0.

Institutet för social forskning (1981) Instruktion och övningsformulär. Stockholm : Institutet för social forskning.

Duncan, Greg J., Joshi, Heather & Mayer, Karl Ulrich (2005) An evaluation of the Swedish Level of Living Survey (LNU): a report. Stockholm: Vetenskapsrådet
Libris


Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0007-001

LNU - Registerinformation om inkomst

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset EXT 0007-002

LNU - Registerinformation om yrke, social klass och utbildning

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset EXT 0007-003

LNU68 - Levnadsnivåundersökningen 1968

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-03 — 1968-11

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1968-03 — 1968-11

Variabler:

697

Antal individer/objekt:

6520

Dataset EXT 0007-004

LNU74 - Levnadsnivåundersökningen 1974

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-04 — 1974-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974-10 — 1974-12

Variabler:

722

Antal individer/objekt:

6711

Dataset EXT 0007-005

LNU81 - Levnadsnivåundersökningen 1981

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-04-02 — 1981-12-18

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-04-02 — 1981-12-18

Variabler:

708

Antal individer/objekt:

6985

Dataset EXT 0007-006

LNU91 - Levnadsnivåundersökningen 1991

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-02-25 — 1991-11-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991-02-25 — 1991-11-12

Variabler:

656

Antal individer/objekt:

6773

Dataset EXT 0007-007

LNU00 - Levnadsnivåundersökningen 2000

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 — 2000

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000 — 2000

Variabler:

834

Antal individer/objekt:

5142