QoG EU Regional Data

SND-ID: EXT 0008

Den här studien är en del av samlingen Quality of Government

Skapare/primärforskare

Nicholas Charron - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anna Khomenko - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG EU Regional Data är en datamängd som omfattar cirka 450 variabler för europeiska regioner på tre nivåer - Nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS): NUTS 0 (länder), NUTS 1 (större socioekonomiska områden) och NUTS 2 (grundläggande områden för tillämpning av regionalpolitik). QoG Regional Data har delats in i tre dataset och dessa finns tillgängliga som tidsserier (från år 1990 till och med 2015) och enheten för analys är region-år (t. ex. Stockholm-2013). Det första kombinerade datasetet benämns som "long" och b

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Quality of Government Institute

Finansiering

  • Finansiär: Europeiska Unionen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Länder och regioner i EU

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – 2010

2013 – 2013

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: EU

Lägsta geografiska enhet

Region

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
EU QoG Index 2010

Beskrivning

EU QoG Index (EQI) är ett mått för korruption på regional nivå i EU. Indexet bygger på 16 variabler ifrån undersökningen.

When using QoG Basic data, please cite as follows (don´t forget to also cite the original source):
Charron, Nicholas, Stefan Dahlberg, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government EU Regional Dataset, version Sep16. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Nicholas Charron - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anna Khomenko - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-12-15 – 2010-02-01

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-12-15–2010-02-01
  • Datainsamlare: Elektrolux svenska försäljnings AB
  • Datakälla: Geografiskt område
Dataset 2
EU QoG Index 2013

Beskrivning

EU QoG Index (EQI) är ett mått för korruption och samhällsstyrning på regional nivå i EU. Indexet bygger på 16 variabler ifrån undersökningen.

When using QoG Basic data, please cite as follows (don´t forget to also cite the original source):
Charron, Nicholas, Stefan Dahlberg, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government EU Regional Dataset, version Sep16. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Nicholas Charron - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anna Khomenko - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – 2013

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013–2013
  • Datakälla: Geografiskt område
Publicerad: 2013-07-12
Senast uppdaterad: 2020-01-17