QoG Basic

SND-ID: EXT 0009

Den här studien är en del av samlingen Quality of Government

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Basic är en komprimerad version av datamängden QoG Standard. QoG Basic innehåller de några av de variabler från QoG Standard som har bäst täckning och högst kvalitet. Datan finns tillgänglig både som tidsserie (från år 1946 till och med 2015) och som tvärsnitt (år 2012).

Syfte:

QoG:s huvudsakliga syfte är att bedriva och främja forskning om korruption. Ytterligare ett syfte med institutet är att offentliggöra nationellt gränsöverskridande och jämförbara data.
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Länder

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Tidsseriedataset: 194 länder som är medlemmar i FN, eller som tidigare varit medlemmar och vars suveränitet inte förändrats sedan medlemskapet. Samt 17 nationer som upphört att existera. Totalt 211 nationer.

Tvärsnittsdataset: 194 länder som är medlemmar i FN 2002, eller som tidigare varit medlemmar och vars suveränitet inte förändrats sedan medlemskapet.

Tidsperiod(er) som undersökts

1946–2015

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Tidsseriedataset: 211 länder Tvärsnittsdataset: 193 länder

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset 1
The QoG Cross-Section Data, Basic

Beskrivning

Ett tvärsnittsdataset baserad på data från år 2012 från QoG Basic-dataset. Har det saknats data från 2012 för en särskild variabel har data tagits från året innan eller året efter, upp till +/- 3 år.

Dahlberg, Stefan, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government Basic Dataset, version Jan16. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se doi:10.18157/QoGBasJan16

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2012

Dataset 2
The QoG Time-Series Data, Basic

Beskrivning

Data från 1946 till 2014. Analysenheten är land-år (exempelvis Sverige-1946).
För historiska länder redovisas i de flesta fall även år för när landet upphörde att existera (exempelvis Etiopien (-1992)). Likaså redovisas årtal för om ett land återkommer i en annan form (exempelvis Etiopien (1993-)).

Dahlberg, Stefan, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government Basic Dataset, version Jan16. University of Gothenburg: The Quality of Government In

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

1946–2015

Publicerad: 2013-07-12
Senast uppdaterad: 2020-02-13