QoG Basic

Skapare/primärforskare:

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Basic är en komprimerad version av datamängden QoG Standard. QoG Basic innehåller de några av de variabler från QoG Standard som har bäst täckning och högst kvalitet. Datan finns tillgänglig både som tidsserie (från år 1946 till och med 2015) och som tvärsnitt (år 2012).

Skapare/primärforskare:

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0009

DOI: 10.18157/QoGBasJan16

Syfte:

QoG:s huvudsakliga syfte är att bedriva och främja forskning om korruption. Ytterligare ett syfte med institutet är att offentliggöra nationellt gränsöverskridande och jämförbara data.

Beskrivning:

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Basic är en komprimerad version av datamängden QoG Standard. QoG Basic innehåller de några av de variabler från QoG Standard som har bäst täckning och högst kvalitet. Datan finns tillgänglig både som tidsserie (från år 1946 till och med 2015) och som tvärsnitt (år 2012).

Tidsperiod(er) som undersökts:

1946 — 2015

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Tidsseriedataset: 211 länder Tvärsnittsdataset: 193 länder

Lägsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Länder

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
Tidsseriedataset: 194 länder som är medlemmar i FN, eller som tidigare varit medlemmar och vars suveränitet inte förändrats sedan medlemskapet. Samt 17 nationer som upphört att existera. Totalt 211 nationer.

Tvärsnittsdataset: 194 länder som är medlemmar i FN 2002, eller som tidigare varit medlemmar och vars suveränitet inte förändrats sedan medlemskapet.

Kontaktperson för frågor om data:

Stefan Dahlberg

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0009-001

The QoG Cross-Section Data, Basic

DOI:

10.18157/QoGBasJan16

Beskrivning:

Ett tvärsnittsdataset baserad på data från år 2012 från QoG Basic-dataset. Har det saknats data från 2012 för en särskild variabel har data tagits från året innan eller året efter, upp till +/- 3 år.

Dahlberg, Stefan, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government Basic Dataset, version Jan16. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se doi:10.18157/QoGBasJan16

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012

Dataset EXT 0009-002

The QoG Time-Series Data, Basic

DOI:

10.18157/QoGBasJan16

Beskrivning:

Data från 1946 till 2014. Analysenheten är land-år (exempelvis Sverige-1946).
För historiska länder redovisas i de flesta fall även år för när landet upphörde att existera (exempelvis Etiopien (-1992)). Likaså redovisas årtal för om ett land återkommer i en annan form (exempelvis Etiopien (1993-)).

Dahlberg, Stefan, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government Basic Dataset, version Jan16. University of Gothenburg: The Quality of Government In

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1946 — 2015