Skapare/primärforskare

Olle Melander - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Jonas Manjer - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Bo Hedblad - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Beskrivning

Malmö Kost Cancer startades i början av 90-talet som en screening studie av den medelålders populationen i Malmö. 28000 personer som bodde i Malmö inviterades per brev och via offentlig annonsering under perioden 1991-1996 till en klinisk undersökning där det togs blodprov och deltagarna fick besvara frågor om kostvanor. 62 % av deltagarna var kvinnor. I ett slumpvist urval (n= 6000) mättes också kardiovaskulära riskfaktorer. Efter 16 år, 2007-2012, gjordes uppföljning (n=3700) med enkät och blodprovstagning. Uppföljning av mortalitet och morbiditet är gjort via nationella register.

Syfte:

1. Att kartlägga matvanor för att prediktera incidenta cancerfall i befolkningen
2. Att kartlägga kardiovaskulära riskfaktorer och tidig åderförkalkning i ett mindre urval.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Individer i åldern 45-73 år vid första screening, boende i Malmö.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1991 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Manjer J, Carlsson S, Elmståhl S, Gullberg B, Janzon L, Lindström M, Mattisson I, Berglund G. The Malmö Diet and Cancer Study: representativity, cancer incidence and mortality in participants and non-participants. Eur J Cancer Prev 2001;10:489-99.

Manjer J, Elmståhl S, Janzon L, Berglund G. Invitation to a population-based cohort study: differences between subjects recruited using various strategies. Scand J Public Health 2002;30:103-12.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Malmö Kost Cancer

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Olle Melander - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Jonas Manjer - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Bo Hedblad - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991–2012
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991–2012
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991–2012
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

28098

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

41%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2017-03-08