Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Beskrivning

COSM är en populationsbaserad kohort av män födda 1918-1952 (45-79 år) som vid tillfället för enkätens etablering 1997 var skrivna i Västmanlands- och Örebro län. 48860 av dessa 100303 män (48.7%) besvarade en enkät med frågor om modifierbara livsstils- och miljöfaktorer så som kost, rökning och alkoholvanor, fysisk aktivitet på arbetet och fritiden, användning av kosttillskott och vissa mediciner. I enkäten frågades också om olika sjukdomar och hälsoproblem som bara förekommer hos män (t ex prostataförstoring) samt subjektivt upplevt välbefinnande. Det inhämtades också information om kroniska sjukdomar som cancer (framför allt i prostata, tjocktarm, lungor och njurar), hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet, gråstarr och fetma. 2008 skickades ett formulär med hälsorelaterade frågor till alla deltagarna, svarsfrekvensen var 77%. 2009 fick deltagarna ett frågeformulär med livsstilsfrågor. Svarsfrekvensen var då 90%. 2010 startade insamling av biomaterial (blod, urin, fettbiopsier) samt antropometiska mått. Drygt 5000 män förväntas ha deltagit i denna insamling i slutet av 2017.

Frågeformulären

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Män födda 1918-1952 i Örebro län och Västmanland län.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Alla män födda mellan 1918 och 1952 bosatta i Örebro eller Västmanlands län mottog under 1997-1998 en enkät innehållande ca 350 frågor rörande kost och andra livsstilsfaktorer. Av 100 303 möjliga män svarade 48 850 (49%) på enkäten. En andra enkät skickades ut 2008 till alla som deltog 1997 och 2009 skickades en tredje enkät ut till dem som svarade 2008.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997–pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Örebro och Västmanland län.

Lägsta geografiska enhet

Län

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson SO, Rashidkhani B, Karlberg L, Wolk A, Johansson JE. Prevalence of Lower urinary tract symptoms in men aged 45-79 years - A population-based study of 40,000 Swedish men. Brit J Urol 2004;94:327-331

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013

Larsson SC, Wolk K, Brismar K, Wolk A. Association of diet with serum insulin-like growth factor-I in middle-aged and elderly men. Am J Clin Nutr 2005; 81:1163-67.

Stackelberg O, Björck M, Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Fruit and vegetable consumption with risk of abdominal aortic aneurysm. Circulation 128(8):795-802, 2013.

Kaluza J, Håkansson N, Brzozowska A, Wolk A. Diet quality and mortality: a population-based prospective study of men. European Journal of Clinical Nutrition (2009); 63:451-457

Larsson SC, Wolk A. Diabetes and colorectal cancer incidence in the cohort of Swedish men. Diabetes Care 2005;28:1805-7

Åkesson A, Larsson SC, Discacciati A, Wolk A. Low-Risk Dietary and Lifestyle Practices in Primary Prevention of Myocardial Infarction in Men. J Am Coll Cardiol 64(13):1299-306, 2014.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset 1
The Cohort of Swedish Men, COSM 1997

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

48850

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

49

Dataset 2
The Cohort of Swedish Men, COSM 2008

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

29503

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

78

Dataset 3
The Cohort of Swedish Men, COSM 2009

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

26156

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

90

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2020-04-28