The Cohort of Swedish Men, COSM

Den här studien är en del av samlingen SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research , Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) , NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Beskrivning:

COSM är en populationsbaserad kohort av män födda 1918-1952 (45-79 år) som vid tillfället för enkätens etablering 1997 var skrivna i Västmanlands- och Örebro län. 48860 av dessa 100303 män (48.7%) besvarade en enkät med frågor om modifierbara livsstils- och miljöfaktorer så som kost, rökning och alkoholvanor, fysisk aktivitet på arbetet och fritiden, användning av kosttillskott och vissa mediciner. I enkäten frågades också om olika sjukdomar och hälsoproblem som bara förekommer hos män (t ex prostataförstoring) samt subjektivt upplevt välbefinnande. Det inhämtades också information om kroniska sjukdomar som cancer (framför allt i prostata, tjocktarm, lungor och njurar), hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet, gråstarr och fetma. 2008 skickades ett formulär med hälsorelaterade frågor till alla deltagarna, svarsfrekvensen var 77%. 2009 fick deltagarna ett frågeformulär med livsstilsfrågor. Svarsfrekvensen var då 90%. 2010 startade insamling av biomaterial (blod, urin, fettbiopsier) samt antropometiska mått. Drygt 5000 män förväntas ha deltagit i denna insamling i slutet av 2017.

Frågeformulären

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Identifierare:

SND-ID: EXT 0015

Syfte:

Att studera orsaker till kroniska sjukdomar så som cancer (framför allt prostata, tjocktarm, lungor, njurar), hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet, gråstarr och fetma, samt orsaker till längre respektive kortare överlevnad.

Beskrivning:

COSM är en populationsbaserad kohort av män födda 1918-1952 (45-79 år) som vid tillfället för enkätens etablering 1997 var skrivna i Västmanlands- och Örebro län. 48860 av dessa 100303 män (48.7%) besvarade en enkät med frågor om modifierbara livsstils- och miljöfaktorer så som kost, rökning och alkoholvanor, fysisk aktivitet på arbetet och fritiden, användning av kosttillskott och vissa mediciner. I enkäten frågades också om olika sjukdomar och hälsoproblem som bara förekommer hos män (t ex prostataförstoring) samt subjektivt upplevt välbefinnande. Det inhämtades också information om kroniska sjukdomar som cancer (framför allt i prostata, tjocktarm, lungor och njurar), hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet, gråstarr och fetma. 2008 skickades ett formulär med hälsorelaterade frågor till alla deltagarna, svarsfrekvensen var 77%. 2009 fick deltagarna ett frågeformulär med livsstilsfrågor. Svarsfrekvensen var då 90%. 2010 startade insamling av biomaterial (blod, urin, fettbiopsier) samt antropometiska mått. Drygt 5000 män förväntas ha deltagit i denna insamling i slutet av 2017.

Frågeformulären

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Örebro och Västmanland län.

Lägsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Män födda 1918-1952 i Örebro län och Västmanland län.

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
Alla män födda mellan 1918 och 1952 bosatta i Örebro eller Västmanlands län mottog under 1997-1998 en enkät innehållande ca 350 frågor rörande kost och andra livsstilsfaktorer. Av 100 303 möjliga män svarade 48 850 (49%) på enkäten. En andra enkät skickades ut 2008 till alla som deltog 1997 och 2009 skickades en tredje enkät ut till dem som svarade 2008.

Kontaktperson för frågor om data:

Karl Michaëlsson

Ingår i samling hos SND:

SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013

Åkesson A, Larsson SC, Discacciati A, Wolk A. Low-Risk Dietary and Lifestyle Practices in Primary Prevention of Myocardial Infarction in Men. J Am Coll Cardiol 64(13):1299-306, 2014.

Stackelberg O, Björck M, Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Fruit and vegetable consumption with risk of abdominal aortic aneurysm. Circulation 128(8):795-802, 2013.

Andersson SO, Rashidkhani B, Karlberg L, Wolk A, Johansson JE. Prevalence of Lower urinary tract symptoms in men aged 45-79 years - A population-based study of 40,000 Swedish men. Brit J Urol 2004;94:327-331

Kaluza J, Håkansson N, Brzozowska A, Wolk A. Diet quality and mortality: a population-based prospective study of men. European Journal of Clinical Nutrition (2009); 63:451-457

Larsson SC, Wolk K, Brismar K, Wolk A. Association of diet with serum insulin-like growth factor-I in middle-aged and elderly men. Am J Clin Nutr 2005; 81:1163-67.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Tillgänglig dokumentation:

Dataset EXT 0015-001

The Cohort of Swedish Men, COSM 1997

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

48850

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

49%

Tillgänglig dokumentation:

Dataset EXT 0015-002

The Cohort of Swedish Men, COSM 2008

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

29503

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

78%

Dataset EXT 0015-003

The Cohort of Swedish Men, COSM 2009

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

26156

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

90%