OLIN-studierna

Skapare/primärforskare:

Eva Rönmark - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anne Lindberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Bo Lundbäck - Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin

Beskrivning:

OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten. OLIN-studierna är en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått i Norrbotten sedan 1985. Fokus ligger på astma, allergi, kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnapné samt hälsoekonomi.
OLIN-studierna utvecklats från ett forskningsprojekt till en idag omfattande forskningsverksamhet med flera forskningslinjer. I OLIN-studiernas nätverk ingår forskare från Norrbottens läns landsting, Umeå universitet, Karolinska Institutet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Luleå Tekniska Universitet. Syftet med infrastrukturen är att möjliggöra studier inriktade mot nya kunskaper som kan användas för primär och sekundär prevention. Studierna är tvärvetenskapliga och sträcker sig från klassisk epidemiologi och kliniska studier till studier om cellulära mekanismer, proteomik och genetik.
Totalt har mer än 50 000 individer i åldrarna 7-91 år medverkat. De bildar befolkningsbaserade kohorter, slumpvis utvalda. Det har genomförts tvärsnittsstudier och prospektiva uppföljningar av kohorterna, många av dem vid flera tillfä

... Visa mer..

Ämnesområde:

HÄLSA, medicinering och behandlingar, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Lungmedicin och allergi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Skapare/primärforskare:

Eva Rönmark - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anne Lindberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Bo Lundbäck - Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin

Identifierare:

SND-ID: EXT 0017

Beskrivning:

OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten. OLIN-studierna är en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått i Norrbotten sedan 1985. Fokus ligger på astma, allergi, kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnapné samt hälsoekonomi.
OLIN-studierna utvecklats från ett forskningsprojekt till en idag omfattande forskningsverksamhet med flera forskningslinjer. I OLIN-studiernas nätverk ingår forskare från Norrbottens läns landsting, Umeå universitet, Karolinska Institutet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Luleå Tekniska Universitet. Syftet med infrastrukturen är att möjliggöra studier inriktade mot nya kunskaper som kan användas för primär och sekundär prevention. Studierna är tvärvetenskapliga och sträcker sig från klassisk epidemiologi och kliniska studier till studier om cellulära mekanismer, proteomik och genetik.
Totalt har mer än 50 000 individer i åldrarna 7-91 år medverkat. De bildar befolkningsbaserade kohorter, slumpvis utvalda. Det har genomförts tvärsnittsstudier och prospektiva uppföljningar av kohorterna, många av dem vid flera tillfä

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 7-91 år och bosatta i Norrbotten

Ämnesområde:

HÄLSA, medicinering och behandlingar, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Lungmedicin och allergi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kontakt för frågor om data:

Eva Rönmark

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Perzanowski MS, Rönmark E, Platts-Mills TA, Lundbäck B. Effect of cat and dog ownership on sensitization and development of asthma among preteenage children. Am J Respir Crit Care Med. 2002 Sep 1;166(5):696-702.

Lundbäck B, Lindberg A, Lindström M, Rönmark E, Jonsson AC, Jönsson E, Larsson LG, Andersson S, Sandström T, Larsson K; Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Studies. Not 15 but 50% of smokers develop COPD?--Report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Studies. Respir Med. 2003 Feb;97(2):115-22.

Lindberg A, Jonsson AC, Rönmark E, Lundgren R, Larsson LG, Lundbäck B. Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease according to BTS, ERS, GOLD and ATS criteria in relation to doctor's diagnosis, symptoms, age, gender, and smoking habits. Respiration. 2005 Sep-Oct;72(5):471-9.

Lindberg A, Eriksson B, Larsson LG, Rönmark E, Sandström T, Lundbäck B. Seven-year cumulative incidence of COPD in an age-stratified general population sample. Chest. 2006 Apr;129(4):879-85.

Rönmark E, Jönsson E, Lundbäck B. Remission of asthma in the middle aged and elderly: report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden study. Thorax. 1999 Jul;54(7):611-3.

Lindberg A, Jonsson AC, Rönmark E, Lundgren R, Larsson LG, Lundbäck B. Ten-year cumulative incidence of COPD and risk factors for incident disease in a symptomatic cohort. Chest. 2005 May;127(5):1544-52.

Rönmark E, Lundbäck B, Jönsson E, Jonsson AC, Lindström M, Sandström T. Incidence of asthma in adults--report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Study. Allergy. 1997 Nov;52(11):1071-8.

Lundbäck B, Nyström L, Rosenhall L, Stjernberg N. Obstructive lung disease in northern Sweden: respiratory symptoms assessed in a postal survey. Eur Respir J. 1991 Mar;4(3):257-66.

Jansson SA, Lindberg A, Ericsson A, Borg S, Rönmark E, Andersson F, Lundbäck B. Cost differences for COPD with and without physician-diagnosis. COPD 2005 Dec;2(4):427-34.

Rönmark E, Perzanowski M, Platts-Mills T, Lundbäck B; Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Study Group. Four-year incidence of allergic sensitization among schoolchildren in a community where allergy to cat and dog dominates sensitization: report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Study Group. J Allergy Clin Immunol. 2003 Oct;112(4):747-54.

Lundbäck B, Eriksson B, Lindberg A, Ekerljung L, Muellerova H, Larsson LG, Rönmark E. A 20-year follow-up of a population study-based COPD cohort-report from the obstructive lung disease in Northern Sweden studies. COPD 2009 Aug;6(4):263-71.
Swepub Till lärosätets (umu) databas Till lärosätets (gu) databas

Rönmark E, Jönsson E, Platts-Mills T, Lundbäck B. Incidence and remission of asthma in schoolchildren: report from the obstructive lung disease in northern Sweden studies. Pediatrics. 2001 Mar;107(3):E37.

Jansson SA, Rönmark E, Forsberg B, Löfgren C, Lindberg A, Lundbäck B. The economic consequences of asthma among adults in Sweden. Respir Med. 2007 Nov;101(11):2263-70.

Lundbäck B, Stjernberg N, Rosenhall L, Lindström M, Jönsson E, Andersson S. Methacholine reactivity and asthma. Report from the Northern Sweden Obstructive Lung Disease Project. Allergy. 1993 Feb;48(2):117-24.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

OLIN-studierna

Skapare/primärforskare:

Eva Rönmark - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anne Lindberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Bo Lundbäck - Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01-01 — 2010-12-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01-01 — 2010-12-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01-01 — 2010-12-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

50000

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-22