Svenska mammografikohorten, SMC

Den här studien är en del av samlingen SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research , Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) , NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Beskrivning:

Svenska mammografikohorten (SMC) är en omfattande populationsbaserad uppföljningsstudie med över 60 000 deltagande kvinnor i Västmanland och Uppsala län. Studien, som bedrivs vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, har till syfte att undersöka samband mellan ett antal förändringsbara faktorer (kost, vitamintillskott, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, vikt, andra antropometriska mått, m.m.) och förekomsten av ett flertal kroniska sjukdomar. Alla kvinnor födda 1914-1948 som var bosatta i Västmanland och Uppsala län och som under åren 1987-1990 fick en inbjudan till att delta i mammografiundersökning fick även en förfrågan om att besvara en enkät om kost och livsstil. Ungefär 66 000 kvinnor besvarade enkäten. Hösten 1997 skickades en andra enkät ut till dessa kvinnor för att uppdatera informationen om deras matvanor. I studien undersöks samband mellan miljö/förändringsbara riskfaktorer och olika typer av cancer (t.ex. cancer i bröst, tarm, livmoder, äggstockar, njurar), hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, grå starr, och andra dödsorsaker. Dessa degenerativa sjukdomar har många gem

... Visa mer..

Ämnesområde:

HÄLSA, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Klinisk medicin, Cancer och onkologi, Endokrinologi och diabetes, Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Identifierare:

SND-ID: EXT 0018

Beskrivning:

Svenska mammografikohorten (SMC) är en omfattande populationsbaserad uppföljningsstudie med över 60 000 deltagande kvinnor i Västmanland och Uppsala län. Studien, som bedrivs vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, har till syfte att undersöka samband mellan ett antal förändringsbara faktorer (kost, vitamintillskott, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, vikt, andra antropometriska mått, m.m.) och förekomsten av ett flertal kroniska sjukdomar. Alla kvinnor födda 1914-1948 som var bosatta i Västmanland och Uppsala län och som under åren 1987-1990 fick en inbjudan till att delta i mammografiundersökning fick även en förfrågan om att besvara en enkät om kost och livsstil. Ungefär 66 000 kvinnor besvarade enkäten. Hösten 1997 skickades en andra enkät ut till dessa kvinnor för att uppdatera informationen om deras matvanor. I studien undersöks samband mellan miljö/förändringsbara riskfaktorer och olika typer av cancer (t.ex. cancer i bröst, tarm, livmoder, äggstockar, njurar), hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, grå starr, och andra dödsorsaker. Dessa degenerativa sjukdomar har många gem

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987 — pågående

Lägsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Kvinnor födda 1914-1948 och bosatta i Västmanland eller Uppsala län under åren 1987-1990

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

HÄLSA, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Klinisk medicin, Cancer och onkologi, Endokrinologi och diabetes, Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kontakt för frågor om data:

Karl Michaëlsson

Ingår i samling hos SND:

SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wolk A, Larsson SC, Johansson JE, Ekman P. Long-term fatty fish consumption and renal cell carcinoma incidence in women. JAMA. 296(11):1371-6, 2006.

Stackelberg O, Björck M, Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Fruit and vegetable consumption with risk of abdominal aortic aneurysm. Circulation 128(8):795-802, 2013.

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Svenska mammografikohorten, SMC baseline

Skapare/primärforskare:

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987 — 1990

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

61433

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

74%

Dataset 2

Svenska Mammografikohorten, SMC 1997

Skapare/primärforskare:

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

39227

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

70%

Dataset 3

Svenska Mammografikohorten, SMC 2008

Skapare/primärforskare:

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

30621

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

63%

Dataset 4

Svenska Mammografikohorten, SMC 2009

Skapare/primärforskare:

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

25332

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

84%

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-04-28