Svenska mammografikohorten, SMC

Den här studien är en del av samlingen SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research , Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) , NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Beskrivning:

Svenska mammografikohorten (SMC) är en omfattande populationsbaserad uppföljningsstudie med över 60 000 deltagande kvinnor i Västmanland och Uppsala län. Studien, som bedrivs vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, har till syfte att undersöka samband mellan ett antal förändringsbara faktorer (kost, vitamintillskott, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, vikt, andra antropometriska mått, m.m.) och förekomsten av ett flertal kroniska sjukdomar. Alla kvinnor födda 1914-1948 som var bosatta i Västmanland och Uppsala län och som under åren 1987-1990 fick en inbjudan till att delta i mammografiundersökning fick även en förfrågan om att besvara en enkät om kost och livsstil. Ungefär 66 000 kvinnor besvarade enkäten. Hösten 1997 skickades en andra enkät ut till dessa kvinnor för att uppdatera informationen om deras matvanor. I studien undersöks samband mellan miljö/förändringsbara riskfaktorer och olika typer av cancer (t.ex. cancer i bröst, tarm, livmoder, äggstockar, njurar), hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, grå starr, och andra dödsorsaker. Dessa degenerativa sjukdomar har många gem

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Identifierare:

SND-ID: EXT 0018

Syfte:

Syftet med Svenska mammografikohorten är att undersöka samband mellan ett antal förändringsbara faktorer (kost, vitamintillskott, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, vikt, andra antropometriska mått, m.m.) och förekomsten av ett flertal betydande kroniska sjukdomar.

Beskrivning:

Svenska mammografikohorten (SMC) är en omfattande populationsbaserad uppföljningsstudie med över 60 000 deltagande kvinnor i Västmanland och Uppsala län. Studien, som bedrivs vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, har till syfte att undersöka samband mellan ett antal förändringsbara faktorer (kost, vitamintillskott, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, vikt, andra antropometriska mått, m.m.) och förekomsten av ett flertal kroniska sjukdomar. Alla kvinnor födda 1914-1948 som var bosatta i Västmanland och Uppsala län och som under åren 1987-1990 fick en inbjudan till att delta i mammografiundersökning fick även en förfrågan om att besvara en enkät om kost och livsstil. Ungefär 66 000 kvinnor besvarade enkäten. Hösten 1997 skickades en andra enkät ut till dessa kvinnor för att uppdatera informationen om deras matvanor. I studien undersöks samband mellan miljö/förändringsbara riskfaktorer och olika typer av cancer (t.ex. cancer i bröst, tarm, livmoder, äggstockar, njurar), hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, grå starr, och andra dödsorsaker. Dessa degenerativa sjukdomar har många gem

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987 — pågående

Lägsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Kvinnor födda 1914-1948 och bosatta i Västmanland eller Uppsala län under åren 1987-1990

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
Under åren 1987 till 1990 fick alla kvinnor födda 1914-1948 bosatta i Uppsala län och alla kvinnor födda 1917-1948 bosatta i Västmanlands en inbjudan via brev till att delta i en mammografiundersökning. Totalt 66 651 (74%) kvinnor returnerade ett ifyllt frågeformulär gällande kost, vikt, längd och liknande samt utbildning. Under 1997 skickades ett uppföljningsformulär ut till dem i studiekohorten som fortfarande var bosatta i området. Ytterligare uppföljningar gjorde under 2008-2009. Enkäten 2009 skickades bara till dem som hade svarat 2008.

Kontaktperson för frågor om data:

Karl Michaëlsson

Ingår i samling hos SND:

SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013.

Stackelberg O, Björck M, Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Fruit and vegetable consumption with risk of abdominal aortic aneurysm. Circulation 128(8):795-802, 2013.

Wolk A, Larsson SC, Johansson JE, Ekman P. Long-term fatty fish consumption and renal cell carcinoma incidence in women. JAMA. 296(11):1371-6, 2006.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0018-001

Svenska mammografikohorten, SMC baseline

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987 — 1990

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

61433

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

74%

Tillgänglig dokumentation:

Dataset EXT 0018-002

Svenska Mammografikohorten, SMC 1997

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

39227

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

70%

Tillgänglig dokumentation:

Dataset EXT 0018-003

Svenska Mammografikohorten, SMC 2008

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

30621

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

63%

Dataset EXT 0018-004

Svenska Mammografikohorten, SMC 2009

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

25332

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

84%