Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Beskrivning

Svenska mammografikohorten (SMC) är en omfattande populationsbaserad uppföljningsstudie med över 60 000 deltagande kvinnor i Västmanland och Uppsala län. Studien, som bedrivs vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, har till syfte att undersöka samband mellan ett antal förändringsbara faktorer (kost, vitamintillskott, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, vikt, andra antropometriska mått, m.m.) och förekomsten av ett flertal kroniska sjukdomar. Alla kvinnor födda 1914-1948 som var bosatta i Västmanland och Uppsala län och som under åren 1987-1990 fick en inbjudan till att delta i mammografiundersökning fick även en förfrågan om att besvara en enkät om kost och livsstil. Ungefär 66 000 kvinnor besvarade enkäten. Hösten 1997 skickades en andra enkät ut till dessa kvinnor för att uppdatera informationen om deras matvanor. I studien undersöks samband mellan miljö/förändringsbara riskfaktorer och olika typer av cancer (t.ex. cancer i bröst, tarm, livmoder, äggstockar, njurar), hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, grå starr, och andra dödsorsaker. Dessa degenerativa sjukdomar har många gem

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Kvinnor födda 1914-1948 och bosatta i Västmanland eller Uppsala län under åren 1987-1990

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Under åren 1987 till 1990 fick alla kvinnor födda 1914-1948 bosatta i Uppsala län och alla kvinnor födda 1917-1948 bosatta i Västmanlands en inbjudan via brev till att delta i en mammografiundersökning. Totalt 66 651 (74%) kvinnor returnerade ett ifyllt frågeformulär gällande kost, vikt, längd och liknande samt utbildning. Under 1997 skickades ett uppföljningsformulär ut till dem i studiekohorten som fortfarande var bosatta i området. Ytterligare uppföljningar gjorde under 2008-2009. Enkäten 2009 skickades bara till dem som hade svarat 2008.

Tidsperiod(er) som undersökts

1987–pågående

Geografisk täckning

Lägsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wolk A, Larsson SC, Johansson JE, Ekman P. Long-term fatty fish consumption and renal cell carcinoma incidence in women. JAMA. 296(11):1371-6, 2006.

Stackelberg O, Björck M, Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Fruit and vegetable consumption with risk of abdominal aortic aneurysm. Circulation 128(8):795-802, 2013.

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset 1
Svenska mammografikohorten, SMC baseline

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987–1990
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

61433

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

74

Dataset 2
Svenska Mammografikohorten, SMC 1997

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

39227

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

70

Dataset 3
Svenska Mammografikohorten, SMC 2008

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

30621

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

63

Dataset 4
Svenska Mammografikohorten, SMC 2009

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

25332

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

84

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-04-28