Underrättsprotokoll, Uppland, Sverige 1638, "Per Larssons dombok", (urval)

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

För pilotstudien "Automatic verb extraction from historical Swedish texts", genomförd i samarbete med Joakim Nivre (prof. Datorlingvistik, UU), Eva Pettersson, Rosemarie Fiebranz, Jonas Lindström), inom ramen för EparIT 2009, behövdes en digital textkorpus av 1600-talssvenska omfattande ca 10 000 ord. Ett urval ur en handskriven dombok från 1638, tryckt 1937, gjordes. Texten digitaliserades genom manuell inskrivning. De därigenom digitaliserade delarna av den tryckta utgåvan användes för registrering i databasen Gender and Work.

Gender and Work är ett digitalt indexeringsprojekt och en forskningsenhet som syftar till att ta fram, tolka och tillgängliggöra information om genus och arbete i det tidigmoderna Sverige, genom juridiska och andra manuskript från denna tid.

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: EXT 0019

Beskrivning:

För pilotstudien "Automatic verb extraction from historical Swedish texts", genomförd i samarbete med Joakim Nivre (prof. Datorlingvistik, UU), Eva Pettersson, Rosemarie Fiebranz, Jonas Lindström), inom ramen för EparIT 2009, behövdes en digital textkorpus av 1600-talssvenska omfattande ca 10 000 ord. Ett urval ur en handskriven dombok från 1638, tryckt 1937, gjordes. Texten digitaliserades genom manuell inskrivning. De därigenom digitaliserade delarna av den tryckta utgåvan användes för registrering i databasen Gender and Work.

Gender and Work är ett digitalt indexeringsprojekt och en forskningsenhet som syftar till att ta fram, tolka och tillgängliggöra information om genus och arbete i det tidigmoderna Sverige, genom juridiska och andra manuskript från denna tid.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppland

Lägsta geografiska enhet:

Län

Population:

Ej tillämpbart

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

För inkodning gjordes ett urval ur den tryckta källutgåvan med ett omfång om ca 10 200 ord. Urvalet gjordes manuellt enligt principen mål med längre text än genomsnittligt, dock inte mål som bedömdes behandla enbart ägotvister. Från denna textkorpus har ärenden med uppgift om aktiviteter beskrivna i verbfraser registrerats.

Kontaktperson för frågor om data:

Jonas Lindström

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Pettersson, E. & Nivre, J. (2011). Automatic Verb Extraction from Historical Swedish Texts. I: Proceedings of the 5th ACL-HLT Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities. Association for Computational Linguistics, s. 87-95 .
Swepub ACL Anthology Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).