SweDia 2000 forskningsdatabas

SND-ID: EXT 0020

Skapare/primärforskare

Anders Eriksson - Umeå universitet, Institutionen för filosofi och lingvistik

Lunds universitet, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Umeå universitet, Institutionen för filosofi och lingvistik

Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Beskrivning

Materialet har samlats i två databaser- en för forskning och en avsedd för intresserad allmänhet. Forskningsdatabasen ska vara tillgänglig för forskare inom lingvistik, nordiska språk med mera. Den allmänna databasen riktar sig till intresserade privatpersoner, skolor, bibliotek, studieförbund och liknande. Oavsett om man är forskare, student, privatperson eller annat kan materialet ej användas för annat ändamål än forskning och/eller undervisning.

Forskningsdatabasen består av inspelningar av lite mer än 1300 talare som representerar 107 svenska dialekter. Varaktighetema för inspelningarna variera mellan 25 minuter och under en timme (typiskt 30 till 40 minuter). Varje inspelning består av två huvuddelar. En del bestående av kontrollerad material där specifika aspekter av den svenska fonologi framkallas och en del som innehåller spontant tal i form av informella intervjuer eller dialoger mellan två talare av dialekten. Den kontrollerade materialet tas fram av intervjuarna med korsordet som ordlekar för att undvika påverkan av intervjuarnas eget uttal av orden. Materialet har tre delar 1) en

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för filosofi och lingvistik

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Inspelningar av svenska dialekter från 107 orter i Sverige och svensktalande samhällen i Finland. 31 norra delar av Sverige + 3 Österbotten (Finland), 27 centrala delar av Sverige + 7 Nyland och på Åland (Finland), 39 södra delarna av Sweden.12 talare per plats: 3 äldre män i åldern 51-89 år, medel 66 år, 3 äldre kvinnor i åldern 42-84 år, medel 66 år, 3 yngre män i åldern 19-40 år, medel 26 år, 3 yngre kvinnor i åldern 17-36, medel 25 år. Totalt ca 1300 talare.

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 2003

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finland, Åland

Geografisk beskrivning: Norra Europa

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
SweDia 2000 forskningsdatabas

Skapare/primärforskare

Anders Eriksson - Umeå universitet, Institutionen för filosofi och lingvistik

Lunds universitet, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Umeå universitet, Institutionen för filosofi och lingvistik

Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2021-03-26