SweDia 2000 forskningsdatabas

Skapare/primärforskare:

Lunds universitet, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Umeå universitet, Institutionen för filosofi och lingvistik

Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Anders Eriksson - Umeå universitet, Institutionen för filosofi och lingvistik

Beskrivning:

Materialet har samlats i två databaser- en för forskning och en avsedd för intresserad allmänhet. Forskningsdatabasen ska vara tillgänglig för forskare inom lingvistik, nordiska språk med mera. Den allmänna databasen riktar sig till intresserade privatpersoner, skolor, bibliotek, studieförbund och liknande. Forskningsdatabasen består av inspelningar av lite mer än 1300 talare som representerar 107 svenska dialekter. Varaktighetema för inspelningarna variera mellan 25 minuter och under en timme (typiskt 30 till 40 minuter). Varje inspelning består av två huvuddelar. En del bestående av kontrollerad material där specifika aspekter av den svenska fonologi framkallas och en del som innehåller spontant tal i form av informella intervjuer eller dialoger mellan två talare av dialekten. Den kontrollerade materialet tas fram av intervjuarna med korsordet som ordlekar för att undvika påverkan av intervjuarnas eget uttal av orden. Materialet har tre delar 1) en ordlista med ord från vilken vokal-och konsonant system i dialekten kan härledas, 2) en ordlista som den fonologiska mängden systemet kan härleda

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information, Institutionen för filosofi och lingvistik

Skapare/primärforskare:

Lunds universitet, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Umeå universitet, Institutionen för filosofi och lingvistik

Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Anders Eriksson - Umeå universitet, Institutionen för filosofi och lingvistik

Identifierare:

SND-ID: EXT 0020

Beskrivning:

Materialet har samlats i två databaser- en för forskning och en avsedd för intresserad allmänhet. Forskningsdatabasen ska vara tillgänglig för forskare inom lingvistik, nordiska språk med mera. Den allmänna databasen riktar sig till intresserade privatpersoner, skolor, bibliotek, studieförbund och liknande. Forskningsdatabasen består av inspelningar av lite mer än 1300 talare som representerar 107 svenska dialekter. Varaktighetema för inspelningarna variera mellan 25 minuter och under en timme (typiskt 30 till 40 minuter). Varje inspelning består av två huvuddelar. En del bestående av kontrollerad material där specifika aspekter av den svenska fonologi framkallas och en del som innehåller spontant tal i form av informella intervjuer eller dialoger mellan två talare av dialekten. Den kontrollerade materialet tas fram av intervjuarna med korsordet som ordlekar för att undvika påverkan av intervjuarnas eget uttal av orden. Materialet har tre delar 1) en ordlista med ord från vilken vokal-och konsonant system i dialekten kan härledas, 2) en ordlista som den fonologiska mängden systemet kan härleda

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998 — 2003

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Finland, Åland

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Kontakt för frågor om data:

Anders Eriksson

Ladda ner metadata:

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-14