SweDia 2000 forskningsdatabas

Beskrivning:

Materialet har samlats i två databaser- en för forskning och en avsedd för intresserad allmänhet. Forskningsdatabasen ska vara tillgänglig för forskare inom lingvistik, nordiska språk med mera. Den allmänna databasen riktar sig till intresserade privatpersoner, skolor, bibliotek, studieförbund och liknande. Forskningsdatabasen består av inspelningar av lite mer än 1300 talare som representerar 107 svenska dialekter. Varaktighetema för inspelningarna variera mellan 25 minuter och under en timme (typiskt 30 till 40 minuter). Varje inspelning består av två huvuddelar. En del bestående av kontrollerad material där specifika aspekter av den svenska fonologi framkallas och en del som innehåller spontant tal i form av informella intervjuer eller dialoger mellan två talare av dialekten. Den kontrollerade materialet tas fram av intervjuarna med korsordet som ordlekar för att undvika påverkan av intervjuarnas eget uttal av orden. Materialet har tre delar 1) en ordlista med ord från vilken vokal-och konsonant system i dialekten kan härledas, 2) en ordlista som den fonologiska mängden systemet kan härleda

... Visa mer..

Identifierare:

SND-ID: EXT 0020

Syfte:

Syftet är att dokumentera och studera ett stort antal svenska dialekter såsom de låter runt sekelskiftet 2000. Dokumentationen sker genom inspelningar av dialekttalare på sammanlagt 107 orter i Sverige och i de svensktalande områdena i Finland samt på Åland.

Beskrivning:

Materialet har samlats i två databaser- en för forskning och en avsedd för intresserad allmänhet. Forskningsdatabasen ska vara tillgänglig för forskare inom lingvistik, nordiska språk med mera. Den allmänna databasen riktar sig till intresserade privatpersoner, skolor, bibliotek, studieförbund och liknande. Forskningsdatabasen består av inspelningar av lite mer än 1300 talare som representerar 107 svenska dialekter. Varaktighetema för inspelningarna variera mellan 25 minuter och under en timme (typiskt 30 till 40 minuter). Varje inspelning består av två huvuddelar. En del bestående av kontrollerad material där specifika aspekter av den svenska fonologi framkallas och en del som innehåller spontant tal i form av informella intervjuer eller dialoger mellan två talare av dialekten. Den kontrollerade materialet tas fram av intervjuarna med korsordet som ordlekar för att undvika påverkan av intervjuarnas eget uttal av orden. Materialet har tre delar 1) en ordlista med ord från vilken vokal-och konsonant system i dialekten kan härledas, 2) en ordlista som den fonologiska mängden systemet kan härleda

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998 — 2003

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Finland, Sverige, Åland

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Inspelningar av svenska dialekter från 107 orter i Sverige och svensktalande samhällen i Finland. 31 norra delar av Sverige + 3 Österbotten (Finland), 27 centrala delar av Sverige + 7 Nyland och på Åland (Finland), 39 södra delarna av Sweden.12 talare per plats: 3 äldre män i åldern 51-89 år, medel 66 år, 3 äldre kvinnor i åldern 42-84 år, medel 66 år, 3 yngre män i åldern 19-40 år, medel 26 år, 3 yngre kvinnor i åldern 17-36, medel 25 år. Totalt ca 1300 talare.

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Kontaktperson för frågor om data:

Anders Eriksson