UCDP Non-State Conflict Dataset

SND-ID: EXT 0029

Skapare/primärforskare

Ralph Sundberg - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Kristine Eck - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Joakim Kreutz - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beskrivning

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP Non-State Conflict Dataset, baserat på konflikt-år, innehåller information om väpnade konflikter där ingen av parterna är regering i något land. Datasetet täcker tidsperioden 1989-2013 och innehåller bland annat information om start- och slutdatum för konflikten, uppskattning av antal dödade och konfliktens geografiska lokalisering.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala Conflict Data Program

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Icke-statliga väpnade konflikter

Tidsperiod(er) som undersökts

1989 – pågående

Geografisk täckning
Publikationer

Sundberg, Ralph, Kristine Eck and Joakim Kreutz, 2012, "Introducing the UCDP Non-State Conflict Dataset", Journal of Peace Research, March 2012, 49:351-362

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
UCDP Non-State Conflict Dataset

Beskrivning

Citera som:
Sundberg, Ralph, Kristine Eck and Joakim Kreutz, 2012, "Introducing the UCDP Non-State Conflict Dataset", Journal of Peace Research, March 2012, 49:351-362

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ralph Sundberg - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Kristine Eck - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Joakim Kreutz - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Tidsperiod(er) som undersökts

1989 – 2013

Variabler

23

Antal individer/objekt

784

Publicerad: 2015-02-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06