UCDP One-sided Violence Dataset

SND-ID: EXT 0030

Skapare/primärforskare

Kristine Eck - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lisa Hultman - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beskrivning

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP One-side Violence Dataset, baserat på aktör-år, ger information om ensidigt väpnat våld på civilbefolkningen utförda av nationens regering eller annan organiserad grupp, som resulterat i minst 25 döda. Datasetet täcker perioden 1989-2013.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala Conflict Data Program

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Ensidigt väpnat våld

Tidsperiod(er) som undersökts

1989 – pågående

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eck, Kristine and Lisa Hultman. 2007. “Violence Against Civilians in War.” Journal of Peace Research 44(2).
Swepub
DOI: https://doi.org/10.1177/0022343307075124

Sundberg, Ralph 2009. “Revisiting One-sided Violence – A Global and Regional Analysis” in Harbom, Lotta & Ralph Sundberg Eds. States in Armed Conflict 2008. Uppsala: Universitetstryckeriet.

Human Security Centre (2006). Human security brief 2006. Vancouver, B.C. Canada: Human Security Centre, the University of British Columbia.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
UCDP One-sided Violence Dataset

Skapare/primärforskare

Kristine Eck - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lisa Hultman - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Tidsperiod(er) som undersökts

1989 – 2013

Variabler

12

Antal individer/objekt

795

Publicerad: 2015-02-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06