UCDP One-sided Violence Dataset

Skapare/primärforskare:

Kristine Eck - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lisa Hultman - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beskrivning:

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP One-side Violence Dataset, baserat på aktör-år, ger information om ensidigt väpnat våld på civilbefolkningen utförda av nationens regering eller annan organiserad grupp, som resulterat i minst 25 döda. Datasetet täcker perioden 1989-2013.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Skapare/primärforskare:

Kristine Eck - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lisa Hultman - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Identifierare:

SND-ID: EXT 0030

Beskrivning:

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP One-side Violence Dataset, baserat på aktör-år, ger information om ensidigt väpnat våld på civilbefolkningen utförda av nationens regering eller annan organiserad grupp, som resulterat i minst 25 döda. Datasetet täcker perioden 1989-2013.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989 — pågående

Analysenhet:

Population:

Ensidigt väpnat våld

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eck, Kristine and Lisa Hultman. 2007. “Violence Against Civilians in War.” Journal of Peace Research 44(2).
Swepub doi

Sundberg, Ralph 2009. “Revisiting One-sided Violence – A Global and Regional Analysis” in Harbom, Lotta & Ralph Sundberg Eds. States in Armed Conflict 2008. Uppsala: Universitetstryckeriet.

Human Security Centre (2006). Human security brief 2006. Vancouver, B.C. Canada: Human Security Centre, the University of British Columbia.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

UCDP One-sided Violence Dataset

Skapare/primärforskare:

Kristine Eck - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lisa Hultman - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989 — 2013

Variabler:

12

Antal individer/objekt:

795

Publicerad: 2015-02-13