UCDP Battle-Related Deaths Dataset

Beskrivning:

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCPD Battle-Related Deaths Dataset är baserat på konflikt-år och dyad-år, och innehåller information om antal dödsfall i samband med strid i väpnade konflikter som finns med i UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. Datan omfattar perioden 1989-2013.

Identifierare:

SND-ID: EXT 0031

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Beskrivning:

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCPD Battle-Related Deaths Dataset är baserat på konflikt-år och dyad-år, och innehåller information om antal dödsfall i samband med strid i väpnade konflikter som finns med i UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. Datan omfattar perioden 1989-2013.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989 — pågående

Analysenhet:

Population:

Väpnade konflikter

Citeringskrav:

UCDP Battle-Related Deaths Dataset v.5-2013, Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se, Uppsala University

UCDP Battle-Related Deaths Dataset

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989 — 2013

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

1264