UCDP Battle-Related Deaths Dataset

Skapare/primärforskare:

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Beskrivning:

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCPD Battle-Related Deaths Dataset är baserat på konflikt-år och dyad-år, och innehåller information om antal dödsfall i samband med strid i väpnade konflikter som finns med i UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. Datan omfattar perioden 1989-2013.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Skapare/primärforskare:

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Identifierare:

SND-ID: EXT 0031

Beskrivning:

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCPD Battle-Related Deaths Dataset är baserat på konflikt-år och dyad-år, och innehåller information om antal dödsfall i samband med strid i väpnade konflikter som finns med i UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. Datan omfattar perioden 1989-2013.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989 — pågående

Analysenhet:

Population:

Väpnade konflikter

Citeringskrav:

UCDP Battle-Related Deaths Dataset v.5-2013, Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se, Uppsala University

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sundberg, Ralph. 2008. "Collective Violence 2002 - 2007: Global and Regional Trends." In Harbom, Lotta and Ralph Sundberg (eds.). States in Armed Conflict 2007. Uppsala: Universitetstryckeriet.
Swepub Till lärosätets (uu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

UCDP Battle-Related Deaths Dataset

Skapare/primärforskare:

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Beskrivning:

Citera som:
UCDP Battle-Related Deaths Dataset v.5-2013, Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se, Uppsala University

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989 — 2013

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

1264

Publicerad: 2015-02-13