UCDP Battle-Related Deaths Dataset

Skapare/primärforskare:

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Beskrivning:

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCPD Battle-Related Deaths Dataset är baserat på konflikt-år och dyad-år, och innehåller information om antal dödsfall i samband med strid i väpnade konflikter som finns med i UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. Datan omfattar perioden 1989-2013.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Ämnesområde:

konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Skapare/primärforskare:

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Identifierare:

SND-ID: EXT 0031

Beskrivning:

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCPD Battle-Related Deaths Dataset är baserat på konflikt-år och dyad-år, och innehåller information om antal dödsfall i samband med strid i väpnade konflikter som finns med i UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. Datan omfattar perioden 1989-2013.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989 — pågående

Population:

Väpnade konflikter

Ämnesområde:

konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Citeringskrav:

UCDP Battle-Related Deaths Dataset v.5-2013, Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se, Uppsala University

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sundberg, Ralph. 2008. "Collective Violence 2002 - 2007: Global and Regional Trends." In Harbom, Lotta and Ralph Sundberg (eds.). States in Armed Conflict 2007. Uppsala: Universitetstryckeriet.
Till lärosätets (uu) databas Swepub

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

UCDP Battle-Related Deaths Dataset

Skapare/primärforskare:

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Beskrivning:

Citera som:
UCDP Battle-Related Deaths Dataset v.5-2013, Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se, Uppsala University

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989 — 2013

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

1264

Publicerad: 2015-02-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06