UCDP Battle-Related Deaths Dataset

SND-ID: EXT 0031

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Beskrivning

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCPD Battle-Related Deaths Dataset är baserat på konflikt-år och dyad-år, och innehåller information om antal dödsfall i samband med strid i väpnade konflikter som finns med i UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. Datan omfattar perioden 1989-2013.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala Conflict Data Program

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Väpnade konflikter

Tidsperiod(er) som undersökts

1989 – pågående

Geografisk täckning
Publikationer

Sundberg, Ralph. 2008. "Collective Violence 2002 - 2007: Global and Regional Trends." In Harbom, Lotta and Ralph Sundberg (eds.). States in Armed Conflict 2007. Uppsala: Universitetstryckeriet.
Swepub | Till lärosätets (uu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
UCDP Battle-Related Deaths Dataset

Beskrivning

Citera som:
UCDP Battle-Related Deaths Dataset v.5-2013, Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se, Uppsala University

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Tidsperiod(er) som undersökts

1989 – 2013

Variabler

24

Antal individer/objekt

1264

Publicerad: 2015-02-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06