UCDP External Support Data

Skapare/primärforskare:

Stina Högbladh - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Therése Pettersson - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lotta Themnér - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beskrivning:

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP External Support Data innehåller information om externt stöd i inomstatliga konflikter, mellan åren 1975-2010. Datan beskriver vad för typ av stöd, från vilken aktör och vilka specifika år det gavs. Datan finns i två olika dataset som är identiska avseende innehåll men har strukturerats på olika sätt.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Ämnesområde:

konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Skapare/primärforskare:

Stina Högbladh - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Therése Pettersson - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lotta Themnér - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Identifierare:

SND-ID: EXT 0034

Beskrivning:

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP External Support Data innehåller information om externt stöd i inomstatliga konflikter, mellan åren 1975-2010. Datan beskriver vad för typ av stöd, från vilken aktör och vilka specifika år det gavs. Datan finns i två olika dataset som är identiska avseende innehåll men har strukturerats på olika sätt.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1975 — 2010

Population:

Inomstatliga väpnade konflikter

Ämnesområde:

konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Högbladh, Stina, Therése Pettersson & Lotta Themnér, 2011. “External Support in Armed Conflict 1975–2009. Presenting new data” Paper presented at the 52nd Annual International Studies Association Convention, Montreal, Canada, 16-19 March, 2011.

Pettersson, Therése, 2011. “Pillars of Strength – External Support to Warring Parties”, in Therése Pettersson & Lotta Themnér eds., States in Armed Conflict 2010. Research Report 94. Uppsala: Universitetstryckeriet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

UCDP External Support - Primary Warring Party Dataset

Skapare/primärforskare:

Stina Högbladh - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Therése Pettersson - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lotta Themnér - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beskrivning:

Ett dataset som ger data över externt stöd i inomstatliga konflikter, baserat på stridande part-år. Information om förekomst och typ av stöd samt vem/vilka som ger stödet. Täcker tidsperioden 1975-2010.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1975 — 2010

Variabler:

29

Antal individer/objekt:

3606

Dataset 2

UCDP External Support – Disaggregated/Supporter Dataset

Skapare/primärforskare:

Stina Högbladh - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Therése Pettersson - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lotta Themnér - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beskrivning:

Ett dataset som ger data över vilken typ av stöd en krigsförande aktör får från en specifik extern part under ett visst år, med dmmy-varibler för varje kategori av stöd. Datasetet täcker tidsperioden 1975-2010.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1975 — 2010

Variabler:

30

Antal individer/objekt:

6519

Publicerad: 2015-02-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06