UCDP External Support Data

SND-ID: EXT 0034

Skapare/primärforskare

Stina Högbladh - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Therése Pettersson - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lotta Themnér - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beskrivning

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP External Support Data innehåller information om externt stöd i inomstatliga konflikter, mellan åren 1975-2010. Datan beskriver vad för typ av stöd, från vilken aktör och vilka specifika år det gavs. Datan finns i två olika dataset som är identiska avseende innehåll men har strukturerats på olika sätt.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala Conflict Data Program

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Inomstatliga väpnade konflikter

Tidsperiod(er) som undersökts

1975 – 2010

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Högbladh, Stina, Therése Pettersson & Lotta Themnér, 2011. “External Support in Armed Conflict 1975–2009. Presenting new data” Paper presented at the 52nd Annual International Studies Association Convention, Montreal, Canada, 16-19 March, 2011.

Pettersson, Therése, 2011. “Pillars of Strength – External Support to Warring Parties”, in Therése Pettersson & Lotta Themnér eds., States in Armed Conflict 2010. Research Report 94. Uppsala: Universitetstryckeriet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset 1
UCDP External Support - Primary Warring Party Dataset

Beskrivning

Ett dataset som ger data över externt stöd i inomstatliga konflikter, baserat på stridande part-år. Information om förekomst och typ av stöd samt vem/vilka som ger stödet. Täcker tidsperioden 1975-2010.

Skapare/primärforskare

Stina Högbladh - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Therése Pettersson - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lotta Themnér - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Tidsperiod(er) som undersökts

1975 – 2010

Variabler

29

Antal individer/objekt

3606

Dataset 2
UCDP External Support – Disaggregated/Supporter Dataset

Beskrivning

Ett dataset som ger data över vilken typ av stöd en krigsförande aktör får från en specifik extern part under ett visst år, med dmmy-varibler för varje kategori av stöd. Datasetet täcker tidsperioden 1975-2010.

Skapare/primärforskare

Stina Högbladh - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Therése Pettersson - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lotta Themnér - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Tidsperiod(er) som undersökts

1975 – 2010

Variabler

30

Antal individer/objekt

6519

Publicerad: 2015-02-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06