Dramawebben

SND-ID: EXT 0035

Skapare/primärforskare

Marika Lagercrantz - Riksteatern

Ulrika Lindgren - Riksteatern

Beskrivning

Dramawebben startade 2006 som ett accessprojekt inom Nationella dramaturgiatet. Uppdraget var att tillgängliggöra upphovsrättsligt fri svensk dramatik skriven av kvinnor. Projektet erhöll infrastrukturstöd från Riksbankens Jubileumsfond för åren 2009-2012. Målet var att utveckla den befintliga pjäskatalogen till en "icke-kommersiell portal för upphovsrättsligt fri dramatik". I december 2009 lanserades www.dramawebben.se med en ny databas, en ny webbplattform och gränssnitt i paritet med innehåll, verksamhet och användargrupper. Arbetet i projektet har syftat till att bygga upp en användbar och hållbar infrastruktur för forskning och undervisning. Varje moment i arbetet med att samla in, förädla och publicera materialet har utformats för att lägga en forskningsförberedande grund som håller för en utveckling av Dramawebben som infrastruktur för digital humanistisk forskning. Arbetet med insamling av material, katalogisering och publicering har från början styrts av ett genusperspektiv. Sedan starten har en form för beskrivande katalogposter utvecklats i projektet där handlingen i pjäsen och mott

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Riksteatern

Finansiering 1

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: In2007-0871:1-IK

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2011-62-02
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2014

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Publikationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17