GoArt databas

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Göteborg Organ Art Center

Johan Norrback - Göteborgs universitet, Göteborg Organ Art Center

Beskrivning:

GOArt (Göteborg Organ Art Center) är ett forskningscentrum som specialiserat sig på integrerade studier av instrument och utförande. Orgeln och dess relaterade klaviaturinstrument - klavikord, cembalo, tramporgel och hammarklaver - bildar forskningsområdet. Orgeldatabassystemet utvecklades 1995 - 2000. Huvudsyftet var att skapa en databas i vilken det är möjligt att lagra både teknisk och historisk information om orglarna. Utöver information om själva orgeln var det viktigt att kunna lagra information om arkivhandlingar och personer med anknytning till instrumenten. Databasen innehåller således fyra huvuddelar som materialet delas upp i: teknisk information om orglarna, historisk information, andra arkivdata, samt information om personer knutna till orglarna. Denna struktur gör det möjligt att välja en viss tidpunkt i historien och att spåra den historiska processen, i databasen lagrad som ett nätverk mellan orgel, dokument och personer. Användaren kan navigera bakåt eller framåt i tiden och kommer alltid att informeras om kopplingar mellan orgel, dokument och personer i varje punkt i detta hi

... Visa mer..

Ämnesområde:

SAMHÄLLE OCH KULTUR, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia, Musikvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Göteborg Organ Art Center

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Göteborg Organ Art Center

Johan Norrback - Göteborgs universitet, Göteborg Organ Art Center

Identifierare:

SND-ID: EXT 0036

Beskrivning:

GOArt (Göteborg Organ Art Center) är ett forskningscentrum som specialiserat sig på integrerade studier av instrument och utförande. Orgeln och dess relaterade klaviaturinstrument - klavikord, cembalo, tramporgel och hammarklaver - bildar forskningsområdet. Orgeldatabassystemet utvecklades 1995 - 2000. Huvudsyftet var att skapa en databas i vilken det är möjligt att lagra både teknisk och historisk information om orglarna. Utöver information om själva orgeln var det viktigt att kunna lagra information om arkivhandlingar och personer med anknytning till instrumenten. Databasen innehåller således fyra huvuddelar som materialet delas upp i: teknisk information om orglarna, historisk information, andra arkivdata, samt information om personer knutna till orglarna. Denna struktur gör det möjligt att välja en viss tidpunkt i historien och att spåra den historiska processen, i databasen lagrad som ett nätverk mellan orgel, dokument och personer. Användaren kan navigera bakåt eller framåt i tiden och kommer alltid att informeras om kopplingar mellan orgel, dokument och personer i varje punkt i detta hi

... Visa mer..

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Ämnesområde:

SAMHÄLLE OCH KULTUR, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia, Musikvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Kontakt för frågor om data:

Johan Norrback

Ladda ner metadata:

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2017-10-09