60-årskohorten

SND-ID: EXT 0038

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Ulf de Faire - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Beskrivning

60-årskohorten består av var tredje man och kvinna i Stockholms län, som under ett år (1997-01-07 till 1998-06-30) fyllt 60, och som blev inbjuden till en noggrann hälsokontroll bestående av blodprov och frågeformulär, mm. 4232 personer deltog (78%). Den prediktiva roll olika riskexponeringar/biomarkörer har för hjärt-och kärlsjukdomar (CVD) bedöms genom årliga matchningar mot tillgängliga nationella register. Hittills har 408 CVD fall registrerats (t o m 2010, i genomsnitt 12 års uppföljning).
Blodprover och DNA förvarades i -80 graders frysar på både Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet. DNA har extraherats från alla individer.
Cirka 35 internationella originalartiklar har genererats från databasen. Analyser av data från baseline tyder på att en mängd olika metabola störningar är okända i denna åldersgrupp, många kan tillskrivas låga nivåer av fysisk träning och dåliga livsstilsvanor.
Genom analyser av incidenta CVD fall i en nested fall-kontrollstudie har två nya biomarkörer identifierats: 1) anti-PC (fosforylkolin), en naturlig IgM-antikropp där låga nivåer återspeglar störda

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2007-7429
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

2193 kvinnor och 2039 män som vid inklusion i studien bodde i Stockholms län och var 60 år gamla.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Årlig matchning mot nationella register för att få information om död och slutenvårdstillfällen respektive behandlingar för kardiovaskulär sjukdom.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-01-07 – 1998-06-30

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

de Faire U, Su J, Hua X, Frostegård A, Halldin M, Hellenius ML, Wikström M, Dahlbom I, Grönlund H, Frostegård J. Low levels of IgM antibodies to phosphorylcholine predict cardiovascular disease in 60-year old men: effects on uptake of oxidized LDL in macrophages as a potential mechanism. J Autoimmun. 2010 Mar;34(2):73-9.

Rosell MS, Hellénius ML, de Faire UH, Johansson GK. "Associations between diet and the metabolic syndrome vary with the validity of dietary intake data." , Am J Clin Nutr, 2003;78:84-90

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Ulf de Faire

ulf.defaire@ki.se

Dataset
60-årskohorten

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulf de Faire - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-01-07–1998-06-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-01-07–1998-06-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

4232

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

78%

Kontakt för frågor om data

Ulf de Faire

ulf.defaire@ki.se

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-03