60-årskohorten

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Ulf de Faire - Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin

Beskrivning:

60-årskohorten består av var tredje man och kvinna i Stockholms län, som under ett år (1997-01-07 till 1998-06-30) fyllt 60, och som blev inbjuden till en noggrann hälsokontroll bestående av blodprov och frågeformulär, mm. 4232 personer deltog (78%). Den prediktiva roll olika riskexponeringar/biomarkörer har för hjärt-och kärlsjukdomar (CVD) bedöms genom årliga matchningar mot tillgängliga nationella register. Hittills har 408 CVD fall registrerats (t o m 2010, i genomsnitt 12 års uppföljning).
Blodprover och DNA förvarades i -80 graders frysar på både Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet. DNA har extraherats från alla individer.
Cirka 35 internationella originalartiklar har genererats från databasen. Analyser av data från baseline tyder på att en mängd olika metabola störningar är okända i denna åldersgrupp, många kan tillskrivas låga nivåer av fysisk träning och dåliga livsstilsvanor.
Genom analyser av incidenta CVD fall i en nested fall-kontrollstudie har två nya biomarkörer identifierats: 1) anti-PC (fosforylkolin), en naturlig IgM-antikropp där låga nivåer återspeglar störda

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Ulf de Faire - Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin

Identifierare:

SND-ID: EXT 0038

Syfte:

Att bedöma prediktiv roll av olika riskexponeringar / biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom.

Beskrivning:

60-årskohorten består av var tredje man och kvinna i Stockholms län, som under ett år (1997-01-07 till 1998-06-30) fyllt 60, och som blev inbjuden till en noggrann hälsokontroll bestående av blodprov och frågeformulär, mm. 4232 personer deltog (78%). Den prediktiva roll olika riskexponeringar/biomarkörer har för hjärt-och kärlsjukdomar (CVD) bedöms genom årliga matchningar mot tillgängliga nationella register. Hittills har 408 CVD fall registrerats (t o m 2010, i genomsnitt 12 års uppföljning).
Blodprover och DNA förvarades i -80 graders frysar på både Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet. DNA har extraherats från alla individer.
Cirka 35 internationella originalartiklar har genererats från databasen. Analyser av data från baseline tyder på att en mängd olika metabola störningar är okända i denna åldersgrupp, många kan tillskrivas låga nivåer av fysisk träning och dåliga livsstilsvanor.
Genom analyser av incidenta CVD fall i en nested fall-kontrollstudie har två nya biomarkörer identifierats: 1) anti-PC (fosforylkolin), en naturlig IgM-antikropp där låga nivåer återspeglar störda

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-01-07 — 1998-06-30

Analysenhet:

Population:

2193 kvinnor och 2039 män som vid inklusion i studien bodde i Stockholms län och var 60 år gamla.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Årlig matchning mot nationella register för att få information om död och slutenvårdstillfällen respektive behandlingar för kardiovaskulär sjukdom.

Finansiering:

Vetenskapsrådet —2007-7429

Kontaktperson för frågor om data:

Ulf de Faire

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rosell MS, Hellénius ML, de Faire UH, Johansson GK. "Associations between diet and the metabolic syndrome vary with the validity of dietary intake data." , Am J Clin Nutr, 2003;78:84-90

de Faire U, Su J, Hua X, Frostegård A, Halldin M, Hellenius ML, Wikström M, Dahlbom I, Grönlund H, Frostegård J. Low levels of IgM antibodies to phosphorylcholine predict cardiovascular disease in 60-year old men: effects on uptake of oxidized LDL in macrophages as a potential mechanism. J Autoimmun. 2010 Mar;34(2):73-9.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

60-årskohorten

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-01-07 — 1998-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-01-07 — 1998-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

4232

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

78%