MONICA-undersökningen i norra Sverige

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) , Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Skapare/primärforskare:

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Ann-Sofie Forslund - Norrbottens läns landsting, Forsknings- och innovationsenheten (FoI)

Beskrivning:

Sedan 1985 har MONICA-undersökningen i Norr- och Västerbotten registrerat insjuknande i slaganfall och hjärtinfarkt samt genomfört hälsoundersökningar av befolkningen. MONICA står för Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease.

Över 18000 hjärtinfarkter och 21000 fall av stroke har registrerats sedan 1985. Samtliga fall inklusive dem som avlider innan sjukhusvård i åldrarna 25 till 74 har inkluderats enligt strikta och över tid ensartade WHO kriterier efter validering mot journaldata

Sedan 1986 har det genomförts sju undersökningar av ett slumpmässigt urval av befolkningen avseende bl.a. riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och diabetes, omfattande totalt cirka 12000 individer. Deltagarfrekvensen har genomgående varit hög (69-81%) och nästan samtliga har också lämnat blodprov till Medicinska banken i Umeå samt fyllt i utförliga kostenkäter och lämnat psykosociala data. Utfall av hjärtinfarkt, stroke och diabetes inom kohorten har fastställts genom samkörning mot socialstyrelsens register och validerade genom journalstudier.

MONICA är en av de befolkningsunde

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Ann-Sofie Forslund - Norrbottens läns landsting, Forsknings- och innovationsenheten (FoI)

Identifierare:

SND-ID: EXT 0042

Syfte:

Huvudsyftet är att belysa den långsiktiga utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar och diabetes samt hur riskfaktorer för dessa förändras över tid i befolkningen.

Beskrivning:

Sedan 1985 har MONICA-undersökningen i Norr- och Västerbotten registrerat insjuknande i slaganfall och hjärtinfarkt samt genomfört hälsoundersökningar av befolkningen. MONICA står för Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease.

Över 18000 hjärtinfarkter och 21000 fall av stroke har registrerats sedan 1985. Samtliga fall inklusive dem som avlider innan sjukhusvård i åldrarna 25 till 74 har inkluderats enligt strikta och över tid ensartade WHO kriterier efter validering mot journaldata

Sedan 1986 har det genomförts sju undersökningar av ett slumpmässigt urval av befolkningen avseende bl.a. riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och diabetes, omfattande totalt cirka 12000 individer. Deltagarfrekvensen har genomgående varit hög (69-81%) och nästan samtliga har också lämnat blodprov till Medicinska banken i Umeå samt fyllt i utförliga kostenkäter och lämnat psykosociala data. Utfall av hjärtinfarkt, stroke och diabetes inom kohorten har fastställts genom samkörning mot socialstyrelsens register och validerade genom journalstudier.

MONICA är en av de befolkningsunde

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1985 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Norrbotten och Västerbottens län

Lägsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

25-74-åringar

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Data innefattar personuppgifter:

Ja

Kontaktperson för frågor om data:

Stefan Söderberg

Ingår i samling hos SND:

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eliasson M, Jansson JH, Lundblad D, Näslund U. The disparity between long-term survival in patients with and without diabetes following a first myocardial infarction did not change between 1989 and 2006: an analysis of 6,776 patients in the Northern Sweden MONICA Study. Diabetologia. 2011 Oct;54(10):2538-43. Epub 2011 Jul 21.

Isaksson R, Jansson J, Lundblad D, Näslund U, Zingmark K, Eliasson M. Better long-term survival in young and middle-aged women than in men after a first myocardial infarction between 1985 and 2006. An analysis of 8360 patients in the Northern Sweden MONICA Study. BMC Cardiovasc Disord 2011;11:1.

Warensjo E, Jansson JH, Cederholm T, Boman K, Eliasson M, Hallmans G, Johansson I, Sjogren P. Biomarkers of milk fat and the risk of myocardial infarction in men and women: a prospective, matched case-control study. Am J Clin Nutr. 2010 Jul;92(1):194-202.

Norlund S, Reuterwall C, Hoog J, Lindahl B, Janlert U, Birgander LS. Burnout, working conditions and gender--results from the northern Sweden MONICA Study. BMC Public Health. 2010;10:326.

Eriksson M, Holmgren L, Janlert U, Jansson JH, Lundblad D, Stegmayr B, Soderberg S, Eliasson M. Large improvements in major cardiovascular risk factors in the population of northern Sweden: the MONICA study 1986-2009. J Intern Med. 2010 Nov 3.

Lilja M, Rolandsson O, Shaw JE, Pauvaday V, Cameron AJ, Tuomilehto J, Alberti KG, Zimmet PZ, Soderberg S. Higher leptin levels in Asian Indians than Creoles and Europids: a potential explanation for increased metabolic risk. Int J Obes (Lond). 2010 Feb 2.

Alssema M, Vistisen D, Heymans MW, Nijpels G, Glumer C, Zimmet PZ, Shaw JE, Eliasson M, Stehouwer CD, Tabak AG, Colagiuri S, Borch-Johnsen K, Dekker JM. The Evaluation of Screening and Early Detection Strategies for Type 2 Diabetes and Impaired Glucose Tolerance (DETECT-2) update of the Finnish diabetes risk score for prediction of incident type 2 diabetes. Diabetologia. 2010 Dec 12.

Van Guelpen B, Hultdin J, Johansson I, Witthoft C, Weinehall L, Eliasson M, Hallmans G, Palmqvist R, Jansson JH, Winkvist A. Plasma folate and total homocysteine levels are associated with the risk of myocardial infarction, independently of each other and of renal function. J Intern Med. 2009 Feb 27.

Karvanen J, Silander K, Kee F, Tiret L, Salomaa V, Kuulasmaa K, Wiklund PG, Virtamo J, Saarela O, Perret C, Perola M, Peltonen L, Cambien F, Erdmann J, Samani NJ, Schunkert H, Evans A. The impact of newly identified loci on coronary heart disease, stroke and total mortality in the MORGAM prospective cohorts. Genet Epidemiol. 2009 Apr;33(3):237-46.

Janunger T, Nilsson-Ardnor S, Wiklund PG, Lindgren P, Escher SA, Lackovic K, Nilsson AK, Stegmayr B, Asplund K, Holmberg D. A novel stroke locus identified in a northern Sweden pedigree: linkage to chromosome 9q31-33. Neurology. 2009 Nov 24;73(21):1767-73.

Lundblad D, Holmgren L, Jansson JH, Naslund U, Eliasson M. Gender differences in trends of acute myocardial infarction events: the Northern Sweden MONICA study 1985 - 2004. BMC Cardiovasc Disord. 2008;8:17.

Lilja M, Eliasson M, Stegmayr B, Olsson T, Soderberg S. Trends in obesity and its distribution: data from the Northern Sweden MONICA Survey, 1986-2004. Obesity (Silver Spring). 2008 May;16(5):1120-8.

Isaksson RM, Holmgren L, Lundblad D, Brulin C, Eliasson M. Time trends in symptoms and prehospital delay time in women vs. men with myocardial infarction over a 15-year period. The Northern Sweden MONICA Study. Eur J Cardiovasc Nurs. 2008 Jun;7(2):152-8.

Isaksson RM, Holmgren L, Lundblad D, Brulin C, Eliasson M. Time trends in symptoms and prehospital delay time in women vs. men with myocardial infarction over a 15-year period. The Northern Sweden MONICA Study. Eur J Cardiovasc Nurs. 2008 Jun;7(2):152-8.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0042-001

MONICA-studien i norra Sverige 1986

Beskrivning:

Ett randomiserat urval av 2000 personer i åldern 25-64 år inbjöds att delta i 1986 års studie.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

1985

Antal individer/objekt:

1625

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

81%

Dataset EXT 0042-002

MONICA-studien i norra Sverige 1990

Beskrivning:

Ett randomiserat urval av 2000 personer i åldern 25-64 år inbjöds att delta i 1990 år studie.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990

Antal individer/objekt:

1583

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

79%

Dataset EXT 0042-003

MONICA-studien i norra Sverige 1994

Beskrivning:

Ett randomiserat urval av 2500 personer i åldern 25-74 år inbjöds att delta i 1994 år studie.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

1994

Antal individer/objekt:

1921

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

77%

Dataset EXT 0042-004

MONICA-studien i norra Sverige 1999

Beskrivning:

Ett randomiserat urval av 2500 personer i åldern 25-74 år inbjöds att delta i 1999 år studie.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999

Antal individer/objekt:

1823

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

73

Dataset EXT 0042-005

MONICA-studien i norra Sverige 2004

Beskrivning:

Ett randomiserat urval av 2500 personer i åldern 25-74 år inbjöds att delta i 2004 års studie.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004

Antal individer/objekt:

1905

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

76%

Dataset EXT 0042-006

MONICA-studien i norra Sverige 2009

Beskrivning:

Ett randomiserat urval av 2500 personer i åldern 25-74 år inbjöds att delta i 2009 års studie.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009

Antal individer/objekt:

1729

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

69%

Dataset EXT 0042-007

MONICAs hjärtinfarktregister

Beskrivning:

Alla med verifierad hjärtinfarkt i Norr- och Västerbotten sedan 1985. 1985-1999 inkluderades 25-64 år, därefter 25-74 år

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Antal individer/objekt:

18000

Dataset EXT 0042-008

MONICAs strokeregister

Beskrivning:

Personer som drabbats av stroke i åldrarna 25-74 år och är skrivna i Norr- eller Västerbotten har sedan 1985 registrerats i strokeregistret.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Antal individer/objekt:

21000

Dataset EXT 0042-009

MONICA-studien i norra Sverige 2014

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

63