MONICA-undersökningen i norra Sverige

SND-ID: EXT 0042

Den här studien är en del av samlingen Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC) , Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Ann-Sofie Forslund - Norrbottens läns landsting, Forsknings- och innovationsenheten (FoI)

Beskrivning

Sedan 1985 har MONICA-undersökningen i Norr- och Västerbotten registrerat insjuknande i slaganfall och hjärtinfarkt samt genomfört hälsoundersökningar av befolkningen. MONICA står för Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease.

Över 18000 hjärtinfarkter och 21000 fall av stroke har registrerats sedan 1985. Samtliga fall inklusive dem som avlider innan sjukhusvård i åldrarna 25 till 74 har inkluderats enligt strikta och över tid ensartade WHO kriterier efter validering mot journaldata

Sedan 1986 har det genomförts sju undersökningar av ett slumpmässigt urval av befolkningen avseende bl.a. riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och diabetes, omfattande totalt cirka 12000 individer. Deltagarfrekvensen har genomgående varit hög (69-81%) och nästan samtliga har också lämnat blodprov till Medicinska banken i Umeå samt fyllt i utförliga kostenkäter och lämnat psykosociala data. Utfall av hjärtinfarkt, stroke och diabetes inom kohorten har fastställts genom samkörning mot socialstyrelsens register och validerade genom journalstudier.

MONICA är en av de befolkningsunde

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

25-74-åringar

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1985 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Norrbotten och Västerbottens län

Lägsta geografiska enhet

Län

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eriksson M, Holmgren L, Janlert U, Jansson JH, Lundblad D, Stegmayr B, Soderberg S, Eliasson M. Large improvements in major cardiovascular risk factors in the population of northern Sweden: the MONICA study 1986-2009. J Intern Med. 2010 Nov 3.

Isaksson R, Jansson J, Lundblad D, Näslund U, Zingmark K, Eliasson M. Better long-term survival in young and middle-aged women than in men after a first myocardial infarction between 1985 and 2006. An analysis of 8360 patients in the Northern Sweden MONICA Study. BMC Cardiovasc Disord 2011;11:1.

Lundblad D, Holmgren L, Jansson JH, Naslund U, Eliasson M. Gender differences in trends of acute myocardial infarction events: the Northern Sweden MONICA study 1985 - 2004. BMC Cardiovasc Disord. 2008;8:17.

Isaksson RM, Holmgren L, Lundblad D, Brulin C, Eliasson M. Time trends in symptoms and prehospital delay time in women vs. men with myocardial infarction over a 15-year period. The Northern Sweden MONICA Study. Eur J Cardiovasc Nurs. 2008 Jun;7(2):152-8.

Karvanen J, Silander K, Kee F, Tiret L, Salomaa V, Kuulasmaa K, Wiklund PG, Virtamo J, Saarela O, Perret C, Perola M, Peltonen L, Cambien F, Erdmann J, Samani NJ, Schunkert H, Evans A. The impact of newly identified loci on coronary heart disease, stroke and total mortality in the MORGAM prospective cohorts. Genet Epidemiol. 2009 Apr;33(3):237-46.

Janunger T, Nilsson-Ardnor S, Wiklund PG, Lindgren P, Escher SA, Lackovic K, Nilsson AK, Stegmayr B, Asplund K, Holmberg D. A novel stroke locus identified in a northern Sweden pedigree: linkage to chromosome 9q31-33. Neurology. 2009 Nov 24;73(21):1767-73.

Lilja M, Rolandsson O, Shaw JE, Pauvaday V, Cameron AJ, Tuomilehto J, Alberti KG, Zimmet PZ, Soderberg S. Higher leptin levels in Asian Indians than Creoles and Europids: a potential explanation for increased metabolic risk. Int J Obes (Lond). 2010 Feb 2.

Van Guelpen B, Hultdin J, Johansson I, Witthoft C, Weinehall L, Eliasson M, Hallmans G, Palmqvist R, Jansson JH, Winkvist A. Plasma folate and total homocysteine levels are associated with the risk of myocardial infarction, independently of each other and of renal function. J Intern Med. 2009 Feb 27.

Alssema M, Vistisen D, Heymans MW, Nijpels G, Glumer C, Zimmet PZ, Shaw JE, Eliasson M, Stehouwer CD, Tabak AG, Colagiuri S, Borch-Johnsen K, Dekker JM. The Evaluation of Screening and Early Detection Strategies for Type 2 Diabetes and Impaired Glucose Tolerance (DETECT-2) update of the Finnish diabetes risk score for prediction of incident type 2 diabetes. Diabetologia. 2010 Dec 12.

Lilja M, Eliasson M, Stegmayr B, Olsson T, Soderberg S. Trends in obesity and its distribution: data from the Northern Sweden MONICA Survey, 1986-2004. Obesity (Silver Spring). 2008 May;16(5):1120-8.

Norlund S, Reuterwall C, Hoog J, Lindahl B, Janlert U, Birgander LS. Burnout, working conditions and gender--results from the northern Sweden MONICA Study. BMC Public Health. 2010;10:326.

Eliasson M, Jansson JH, Lundblad D, Näslund U. The disparity between long-term survival in patients with and without diabetes following a first myocardial infarction did not change between 1989 and 2006: an analysis of 6,776 patients in the Northern Sweden MONICA Study. Diabetologia. 2011 Oct;54(10):2538-43. Epub 2011 Jul 21.

Warensjo E, Jansson JH, Cederholm T, Boman K, Eliasson M, Hallmans G, Johansson I, Sjogren P. Biomarkers of milk fat and the risk of myocardial infarction in men and women: a prospective, matched case-control study. Am J Clin Nutr. 2010 Jul;92(1):194-202.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
MONICA-studien i norra Sverige 1986

Beskrivning

Ett randomiserat urval av 2000 personer i åldern 25-64 år inbjöds att delta i 1986 års studie.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Ann-Sofie Forslund - Norrbottens läns landsting, Forsknings- och innovationsenheten (FoI)

Tidsperiod(er) som undersökts

1985

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

1625

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

81%

Dataset 2
MONICA-studien i norra Sverige 1990

Beskrivning

Ett randomiserat urval av 2000 personer i åldern 25-64 år inbjöds att delta i 1990 år studie.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Ann-Sofie Forslund - Norrbottens läns landsting, Forsknings- och innovationsenheten (FoI)

Tidsperiod(er) som undersökts

1990

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

1583

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

79%

Dataset 3
MONICA-studien i norra Sverige 1994

Beskrivning

Ett randomiserat urval av 2500 personer i åldern 25-74 år inbjöds att delta i 1994 år studie.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Ann-Sofie Forslund - Norrbottens läns landsting, Forsknings- och innovationsenheten (FoI)

Tidsperiod(er) som undersökts

1994

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

1921

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

77%

Dataset 4
MONICA-studien i norra Sverige 1999

Beskrivning

Ett randomiserat urval av 2500 personer i åldern 25-74 år inbjöds att delta i 1999 år studie.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Ann-Sofie Forslund - Norrbottens läns landsting, Forsknings- och innovationsenheten (FoI)

Tidsperiod(er) som undersökts

1999

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

1823

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

73%

Dataset 5
MONICA-studien i norra Sverige 2004

Beskrivning

Ett randomiserat urval av 2500 personer i åldern 25-74 år inbjöds att delta i 2004 års studie.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Ann-Sofie Forslund - Norrbottens läns landsting, Forsknings- och innovationsenheten (FoI)

Tidsperiod(er) som undersökts

2004

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

1905

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

76%

Dataset 6
MONICA-studien i norra Sverige 2009

Beskrivning

Ett randomiserat urval av 2500 personer i åldern 25-74 år inbjöds att delta i 2009 års studie.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Ann-Sofie Forslund - Norrbottens läns landsting, Forsknings- och innovationsenheten (FoI)

Tidsperiod(er) som undersökts

2009

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

1729

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

69%

Dataset 8
MONICAs strokeregister
Dataset 9
MONICA-studien i norra Sverige 2014

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Ann-Sofie Forslund - Norrbottens läns landsting, Forsknings- och innovationsenheten (FoI)

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

63%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2017-03-08