NSHDS-VIP

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) , Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Skapare/primärforskare:

Göran Hallmans - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beskrivning:

Västerbotten Intervention Project, VIP, innehåller biologiska prover och uppgifter om bland annat kroppsmått, hälsa, livsstil och kostvanor. Mer än 120 000 personer ingår i studien som baseras på de hälsoundersökningar som erbjuds länets invånare vid 40, 50 och 60 års ålder. Ungefär hälften av deltagarna har lämnat prover vid flera tillfällen.

Kohorten är populationsbaserad. Studiens datainsamling startade 1985 och pågår kontinuerligt.

Blodprovsamlingen består främst av EDTA- och heparinblod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat. För en andel finns DNA extraherat. En stor del av proverna är fasteprover. Enkätdata kring hälsorelaterade livsstilsfaktorer finns att koppla till blodproverna. Enkätmaterialet kring kostvanor har sammanställts i en separat databas, NSDD. En del av kohorten ingår i EPIC-studien.

Syfte:

Kohort med prospektivt insamlade data för samtliga sjukdomsområden.

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Enheten för biobanksforskning (EBF)

Skapare/primärforskare:

Göran Hallmans - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Identifierare:

SND-ID: EXT 0043

Beskrivning:

Västerbotten Intervention Project, VIP, innehåller biologiska prover och uppgifter om bland annat kroppsmått, hälsa, livsstil och kostvanor. Mer än 120 000 personer ingår i studien som baseras på de hälsoundersökningar som erbjuds länets invånare vid 40, 50 och 60 års ålder. Ungefär hälften av deltagarna har lämnat prover vid flera tillfällen.

Kohorten är populationsbaserad. Studiens datainsamling startade 1985 och pågår kontinuerligt.

Blodprovsamlingen består främst av EDTA- och heparinblod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat. För en andel finns DNA extraherat. En stor del av proverna är fasteprover. Enkätdata kring hälsorelaterade livsstilsfaktorer finns att koppla till blodproverna. Enkätmaterialet kring kostvanor har sammanställts i en separat databas, NSDD. En del av kohorten ingår i EPIC-studien.

Syfte:

Kohort med prospektivt insamlade data för samtliga sjukdomsområden.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1985 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Västerbottens län

Lägsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Individer i åldrarna 30-60 år. Lika andelar män och kvinnor.

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Studie kopplad till biobank:

Ja

Kontakt för frågor om data:

Åsa Ågren

Ingår i samling hos SND:

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

NSHDS-VIP

Skapare/primärforskare:

Göran Hallmans - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Övrigt

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Publicerad: 2015-04-23
Senast uppdaterad: 2020-01-23