NSHDS-VIP

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) , Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Skapare/primärforskare:

Göran Hallmans - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beskrivning:

Västerbotten Intervention Project, VIP, innehåller biologiska prover och uppgifter om bland annat kroppsmått, hälsa, livsstil och kostvanor. Mer än 120 000 personer ingår i studien som baseras på de hälsoundersökningar som erbjuds länets invånare vid 40, 50 och 60 års ålder. Ungefär hälften av deltagarna har lämnat prover vid flera tillfällen.

Kohorten är populationsbaserad. Studiens datainsamling startade 1985 och pågår kontinuerligt.

Blodprovsamlingen består främst av EDTA- och heparinblod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat. För en andel finns DNA extraherat. En stor del av proverna är fasteprover. Enkätdata kring hälsorelaterade livsstilsfaktorer finns att koppla till blodproverna. Enkätmaterialet kring kostvanor har sammanställts i en separat databas, NSDD. En del av kohorten ingår i EPIC-studien.

Skapare/primärforskare:

Göran Hallmans - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Identifierare:

SND-ID: EXT 0043

Syfte:

Kohort med prospektivt insamlade data för samtliga sjukdomsområden.

Beskrivning:

Västerbotten Intervention Project, VIP, innehåller biologiska prover och uppgifter om bland annat kroppsmått, hälsa, livsstil och kostvanor. Mer än 120 000 personer ingår i studien som baseras på de hälsoundersökningar som erbjuds länets invånare vid 40, 50 och 60 års ålder. Ungefär hälften av deltagarna har lämnat prover vid flera tillfällen.

Kohorten är populationsbaserad. Studiens datainsamling startade 1985 och pågår kontinuerligt.

Blodprovsamlingen består främst av EDTA- och heparinblod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat. För en andel finns DNA extraherat. En stor del av proverna är fasteprover. Enkätdata kring hälsorelaterade livsstilsfaktorer finns att koppla till blodproverna. Enkätmaterialet kring kostvanor har sammanställts i en separat databas, NSDD. En del av kohorten ingår i EPIC-studien.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1985 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Västerbottens län

Lägsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Individer i åldrarna 30-60 år. Lika andelar män och kvinnor.

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
Varje år identifieras alla personer som fyller 40, 50 eller 60 år och vissa 30 år och är listade inom en specifik vårdcentral eller bor inom denna vårdcentrals upptagningsområde av länsstyrelsens administrativa enhet, vilka har tillgång till det nationella befolkningsregistret. Denna information vidareförmedlas till respektive vårdcentral, vilka i sin tur bjuder in deltagaren till hälsokontrollen.

Studie kopplad till biobank:

Ja

Kontaktperson för frågor om data:

Åsa Ågren

Ingår i samling hos SND:

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

NSHDS-VIP

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Övrigt

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover