SATSA - Swedish Adoption/Twin Study of Aging

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Anna Dahl - Hälsohögskolan i Jönköping, Institutet för gerontologi

Beskrivning:

Den longitudinella forskningsstudien Swedish Adoption/Twin Study of Aging (SATSA) startade 1984 då en enkät sändes ut till alla tvillingar i Svenska tvillingregistret som hade växt upp i olika familjer från tidig barndom och en lika stor grupp av tvillingar som växt upp tillsammans. Enkäten inkluderade frågor kring uppväxt- och arbetsmiljö, hälsa, livsstilsfaktorer såsom rökning, motions- och kostvanor, personlighet och relationer. Frågorna har därefter sänts ut med tre års intervall (1987, 1990 och 1993). Enkäten skickades återigen ut 2004, 2007 och 2010. Mer än 2000 tvillingar har svarat minst en gång på enkäten mellan 1984 - 2010. Förutom enkäten finns ytterligare information från Svenska tvillingregistret som samlades in cirka tjugo år innan SATSA startade.
Vidare har en grupp tvillingar (861 personer) deltagit vid minst ett intervjutillfälle som inkluderar en hälsoundersökning, test av minnes- och tankeförmågan samt funktionell förmåga. Den första intervjun startade 1986 och sedan dess har data från ytterligare åtta intervjuer samlats in. Data från den sista och tionde intervjun samlas i

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Skapare/primärforskare:

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Anna Dahl - Hälsohögskolan i Jönköping, Institutet för gerontologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0044

Beskrivning:

Den longitudinella forskningsstudien Swedish Adoption/Twin Study of Aging (SATSA) startade 1984 då en enkät sändes ut till alla tvillingar i Svenska tvillingregistret som hade växt upp i olika familjer från tidig barndom och en lika stor grupp av tvillingar som växt upp tillsammans. Enkäten inkluderade frågor kring uppväxt- och arbetsmiljö, hälsa, livsstilsfaktorer såsom rökning, motions- och kostvanor, personlighet och relationer. Frågorna har därefter sänts ut med tre års intervall (1987, 1990 och 1993). Enkäten skickades återigen ut 2004, 2007 och 2010. Mer än 2000 tvillingar har svarat minst en gång på enkäten mellan 1984 - 2010. Förutom enkäten finns ytterligare information från Svenska tvillingregistret som samlades in cirka tjugo år innan SATSA startade.
Vidare har en grupp tvillingar (861 personer) deltagit vid minst ett intervjutillfälle som inkluderar en hälsoundersökning, test av minnes- och tankeförmågan samt funktionell förmåga. Den första intervjun startade 1986 och sedan dess har data från ytterligare åtta intervjuer samlats in. Data från den sista och tionde intervjun samlas i

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Alla tvillingar i Svenska tvillingregistret som hade växt upp i olika familjer från tidig barndom och en lika stor grupp av tvillingar som växt upp tillsammans.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

SATSA

Skapare/primärforskare:

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Anna Dahl - Hälsohögskolan i Jönköping, Institutet för gerontologi

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01 — 1984-12

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

1984-01 — 1984-12

Variabler:

999

Antal individer/objekt:

2018

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2017-03-07