WAG - Kvinnor och alkohol i Göteborg

Skapare/primärforskare:

Gunnel Hensing - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Fredrik Spak - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Beskrivning:

WAG är en förkortning av projektets engelska namn ”Women and alcohol in Gothenburg”, som på svenska översätts till ”Kvinnor och alkohol i Göteborg”. Studien är longitudinell och startade år 1986. Data har samlats in under åren 1989-1992, 1994-1998 och 2000-2002. Från dessa tre insamlingsperioder finns data från 2421 intervjuer, omfattande 1432 baslinjeintervjuer och 989 uppföljningsintervjuer.

Under 2013 påbörjades en ny datainsamling i studien, som är pågående.

Studien är upplagd som en så kallad tvåstegsstudie. I det första steget skickas ett screeningformulär, SWAG (Screening, women and alcohol in Göteborg), ut till samtliga kvinnor födda ett visst årtal och som är bosatta inom en viss del av Göteborg. Med hjälp av screeninginstrumentet kunde man identifiera personer med alkoholproblem. I andra steget valdes sedan kvinnor ut för en strukturerad intervju via stratifierat urval, baserat på hur de svarat i frågeformuläret. Detta sätt har man använt för att få en större grupp kvinnor med alkoholproblem än vad som hade varit möjligt med ett vanligt slumpmässigt urval.

Varje omgång av dat

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Skapare/primärforskare:

Gunnel Hensing - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Fredrik Spak - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Identifierare:

SND-ID: EXT 0047

Beskrivning:

WAG är en förkortning av projektets engelska namn ”Women and alcohol in Gothenburg”, som på svenska översätts till ”Kvinnor och alkohol i Göteborg”. Studien är longitudinell och startade år 1986. Data har samlats in under åren 1989-1992, 1994-1998 och 2000-2002. Från dessa tre insamlingsperioder finns data från 2421 intervjuer, omfattande 1432 baslinjeintervjuer och 989 uppföljningsintervjuer.

Under 2013 påbörjades en ny datainsamling i studien, som är pågående.

Studien är upplagd som en så kallad tvåstegsstudie. I det första steget skickas ett screeningformulär, SWAG (Screening, women and alcohol in Göteborg), ut till samtliga kvinnor födda ett visst årtal och som är bosatta inom en viss del av Göteborg. Med hjälp av screeninginstrumentet kunde man identifiera personer med alkoholproblem. I andra steget valdes sedan kvinnor ut för en strukturerad intervju via stratifierat urval, baserat på hur de svarat i frågeformuläret. Detta sätt har man använt för att få en större grupp kvinnor med alkoholproblem än vad som hade varit möjligt med ett vanligt slumpmässigt urval.

Varje omgång av dat

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Analysenhet:

Population:

Kvinnor som vid studiens start var mellan 25-65 år samt bosatta i Göteborg.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Kontakt för frågor om data:

Gunnel Hensing

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Östlund A, Hensing G, Sundh V, Spak F. Changes in some personality traits after recovery from alcohol dependence/abuse, anxiety and depression--results of a 5-year follow-up in a general population sample of women. Nord J Psychiatry. 2007;61(4):279-87.
Läs fulltext

Hensing G, Spak F, Thundal KL, Ostlund A. Decreased risk of alcohol dependence and/or misuse in women with high self-assertiveness and leadership abilities. Alcohol Alcohol. 2003 May-Jun;38(3):232-8.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

WAG - Intervjuer 1989-1992

Skapare/primärforskare:

Gunnel Hensing - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Fredrik Spak - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Beskrivning:

Vid den första datainsamlingen tillfrågades 479 kvinnor om en personlig intervju, varav 399 kvinnor (83 %) deltog.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989 — 1992

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989 — 1992

Antal individer/objekt:

399

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

83 %

Dataset 2

WAG - Intervjuer 1994-1998

Skapare/primärforskare:

Gunnel Hensing - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Fredrik Spak - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Beskrivning:

Vid den andra datainsamlingen, 1994-1998, genomfördes dels uppföljande intervjuer med tidigare deltagare, och dels baslinjemätning med ny kohort kvinnor.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994 — 1998

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1994 — 1998

Dataset 3

WAG - Intervjuer 2000-2002

Skapare/primärforskare:

Gunnel Hensing - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Fredrik Spak - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Beskrivning:

Vid den tredje datainsamlingen, 2000-2002, genomfördes dels uppföljande intervjuer med tidigare deltagare, och dels baslinjemätning med ny kohort kvinnor.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 — 2002

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000 — 2002

Publicerad: 2014-05-09
Senast uppdaterad: 2019-12-17