Düben Collection Database Catalogue

Skapare/primärforskare

Erik Kjellberg - Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap

Beskrivning

Düben Collection Database Catalogue (DCDC) är en digitaliserad katalog som presenterar metadata och skannade faksimil av Dübensamlingen, en stor och viktig samling av musikaliska handskrifter och tryck från 1600-tal och början av 1700-talet. DCDC innehåller ca 2300 musikaliska verk i handskrift och ca 25 tryck, vilka huvudsakligen utgörs av liturgisk vokal- och instrumentalmusik. Samlingen anskaffades av det svenska hovkapellets ledare under stormaktstiden och donerades till Uppsala universitetsbibliotek 1732 av Anders von Düben. Hovkapellmästartjänsten innehades av olika medlemmar av släkten Düben från 1640 till 1718. Gustav Düben d.ä. (1628-1690) betraktas som huvudansvarig för insamlingen, som innehåller verk av mer än 300 kompositörer från Tyskland, Italien, Frankrike, Polen, England, Baltikum och Sverige, förutom en stort antal anonyma verk. Samlingen låg länge orörd och är därmed intakt från den tid då den donerades. Den innehåller en stor mängd vokalmusik av Buxtehude och av många andra nordtyska kyrkomusiker. Den speglar musiklivet i städerna kring Östersjön, men den har också starka i

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Erik Kjellberg - Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap

Identifierare

SND-ID: EXT 0048

Beskrivning

Düben Collection Database Catalogue (DCDC) är en digitaliserad katalog som presenterar metadata och skannade faksimil av Dübensamlingen, en stor och viktig samling av musikaliska handskrifter och tryck från 1600-tal och början av 1700-talet. DCDC innehåller ca 2300 musikaliska verk i handskrift och ca 25 tryck, vilka huvudsakligen utgörs av liturgisk vokal- och instrumentalmusik. Samlingen anskaffades av det svenska hovkapellets ledare under stormaktstiden och donerades till Uppsala universitetsbibliotek 1732 av Anders von Düben. Hovkapellmästartjänsten innehades av olika medlemmar av släkten Düben från 1640 till 1718. Gustav Düben d.ä. (1628-1690) betraktas som huvudansvarig för insamlingen, som innehåller verk av mer än 300 kompositörer från Tyskland, Italien, Frankrike, Polen, England, Baltikum och Sverige, förutom en stort antal anonyma verk. Samlingen låg länge orörd och är därmed intakt från den tid då den donerades. Den innehåller en stor mängd vokalmusik av Buxtehude och av många andra nordtyska kyrkomusiker. Den speglar musiklivet i städerna kring Östersjön, men den har också starka i

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1991 — 2011

Ämnesområde

Nyckelord

Ladda ner metadata

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2017-01-03