Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM)

SND-ID: EXT 0051

Den här studien är en del av samlingen Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC) , Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Lars Lannfelt - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Beskrivning

ULSAM, The Uppsala Longitudinal Study of Adult Men är en pågående longitudinell, epidemiologisk studie. Studiepopulationen består av samtliga män födda i Uppsala län mellan 1920 och 1924.

Bakgrunden till ULSAM var Uppsala primärpreventiva studie som genomfördes mellan 1970 och 1973. Deltagarna identifierades genom befolkningsregister. I den första undersökningen var deltagandet 82% (2322 män).
Undersökningsprogrammet innehöll en medicinsk enkät och intervju, blod-och urinprov, blodtryck, antropometriska mått, intravenöst glukostoleranstest, bröstkorgsröntgen och audiometri. Uppföljande undersökningar har därefter skett när deltagarna var 60, 70, 77, 82, 88 och 93 år gamla.

Utförligare sammanfattning finns tillgänglig på engelska.

Syfte:

Syftet är att undersöka riskfaktorer för vanliga sjukdomar, däribland biokemiska markörer, variationer i arvsmassan och livsstilsfaktorer.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Män födda 1920-1924 i Uppsala län

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1970 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppsala län

Lägsta geografiska enhet

Län

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
ULSAM: 50 år

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Lannfelt - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

1970 – 1973

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fokusgrupp: traditionell
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970–1973
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Telefonintervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970–1973
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970–1973
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

2322

Dataset 2
ULSAM: 60 år

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Lannfelt - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

1980 – 1984

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Telefonintervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980–1984
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980–1984
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980–1984
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

1860

Dataset 3
ULSAM: 70 år

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Lannfelt - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

1991 – 1995

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990–1995
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990–1995
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990–1995
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

1221

Dataset 4
ULSAM: 77 år

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Lannfelt - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – 2001

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997–2001
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997–2001
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997–2001
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

839

Dataset 5
ULSAM: 82 år

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Lannfelt - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2005

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Telefonintervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002–2005
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002–2005
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002–2005
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

530

Dataset 6
ULSAM: 88 år

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Lannfelt - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – 2009

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fokusgrupp: traditionell
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008–2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008–2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008–2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

354

Dataset 7
ULSAM: 93 år

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Lannfelt - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

2014 – 2015

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Telefonintervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013–2015
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Deltagande laboratorieobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013–2015
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013–2015
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

168

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Publicerad: 2015-04-23
Senast uppdaterad: 2017-08-11