RWAAI: Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage

Skapare/primärforskare:

Niclas Burenhult - Lunds universitet, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Nicole Kruspe - Lunds universitet, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Beskrivning:

The Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage (RWAAI) är en digital multimediaresurs med syfte att underhålla forskningsmaterial som dokumenterar det immateriella kulturarvet för austroasiatiska folkgrupper på det sydostasiatiska fastlandet och i Indien. Det är den första resursen som är ägnad åt en särskild språkgrupp i denna varierande och dynamiska region.
RWAAI syftar till att:
Förena såväl äldre som nyskapat material och expertis till en unik, beständig och tillgänglig interdisciplinär resurs som dokumenterar språk och kultur i de austroasiatisk-talande folkgrupperna.
Erbjuda ett digitalt arbetsutrymme där medarbetare kan lagra, organisera och återanvända sina forskningsmaterial.
Möjliggöra presentationen av samlingar av immateriellt kulturarv för austroasiatiska talare, forskarkollegor och allmänheten genom att bistå bidragande medarbetare med digitalisering, katalogisering och presentation av deras forskningsmaterial.
Sammanföra ett internationellt nätverk av austroasiatiska forskare och på så sätt skapa nya initiativ inom det framväxande eScience-området.
Erbjuda k

... Visa mer..

Ämnesområde:

Socialantropologi, Kulturgeografi, Historia, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik, Studier av enskilda språk, Musik, Kulturstudier, Etnologi, Övrig annan humaniora (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
språk och lingvistik, kulturell och nationell identitet, lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Skapare/primärforskare:

Niclas Burenhult - Lunds universitet, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Nicole Kruspe - Lunds universitet, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Identifierare:

SND-ID: EXT 0056

Beskrivning:

The Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage (RWAAI) är en digital multimediaresurs med syfte att underhålla forskningsmaterial som dokumenterar det immateriella kulturarvet för austroasiatiska folkgrupper på det sydostasiatiska fastlandet och i Indien. Det är den första resursen som är ägnad åt en särskild språkgrupp i denna varierande och dynamiska region.
RWAAI syftar till att:
Förena såväl äldre som nyskapat material och expertis till en unik, beständig och tillgänglig interdisciplinär resurs som dokumenterar språk och kultur i de austroasiatisk-talande folkgrupperna.
Erbjuda ett digitalt arbetsutrymme där medarbetare kan lagra, organisera och återanvända sina forskningsmaterial.
Möjliggöra presentationen av samlingar av immateriellt kulturarv för austroasiatiska talare, forskarkollegor och allmänheten genom att bistå bidragande medarbetare med digitalisering, katalogisering och presentation av deras forskningsmaterial.
Sammanföra ett internationellt nätverk av austroasiatiska forskare och på så sätt skapa nya initiativ inom det framväxande eScience-området.
Erbjuda k

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Analysenhet:

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde:

Socialantropologi, Kulturgeografi, Historia, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik, Studier av enskilda språk, Musik, Kulturstudier, Etnologi, Övrig annan humaniora (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
språk och lingvistik, kulturell och nationell identitet, lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)

Ladda ner metadata:

Publicerad: 2013-01-01
Senast uppdaterad: 2019-01-15