Lundbystudien

SND-ID: EXT 0059

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

... Visa mer..

Beskrivning

Lundbystudien är en klassisk psykiatrisk, epidemiologisk befolkningsstudie som genomfördes 1947 i Dalby och Bonderups socknar utanför Lund. Uppföljningsundersökningarna 1957,1972 och 1997 inkluderade de som bodde kvar i Dalby och Bonderups socknar, de som flyttat in 1957 och de som flyttat ut 1957, 1972 och 1997.


Lundbystudien har producerat data om förekomst av och nyinsjuknande i psykisk ohälsa i befolkningen. Kohorten kan användas för att relatera förändringar i psykisk hälsa till individuella förutsättningar och till samhällsutvecklingen 1947-1997. Den är även väl lämpad för att studera förlopp av vanliga psykiska störningar som depression, ångest och demens samt psykiska störningar med lång latens (t.ex. psykos). Intervjudata har kompletterats med sjukhusjournaler, registerdata och information från nyckelpersoner (anhöriga, släktingar och vårdpersonal). Bortfallet i Lundbystudien har varit mycket lågt, framför allt mellan 1947 och 1972. Av Vetenskapsrådet beviljade medel har använts för att digitalisera data. Arkivet slutförvaras nu på Arkivcentrum Syd i Lund.

Syfte:

Huvudsyftet med

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Personlighetsdrag, psykiatriska sjukdomar eller och fysiska sjukdomar

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1947 – 2000

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Dalby och Bonderup socknar 1947 (Lund) och nyinflyttade 1957 samt kvarboende och utflyttade 1957, 1972 och 1997.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Essen-Möller E: Familial interrelatedness in a Swedish rural population. Acta Genet Statist Med, Suppl ad Vol 17, 1967

Essen-Möller E, Larsson H, Uddenberg C-E, White G: Individual traits and morbidity in a Swedish rural population. 1956. Acta Psychiat Neurol Scand, Suppl 100

Essen-Möller E: Problems of taxonomy. Discussion. In J Zubin ed: Field Studies in the Mental Disorders, pp 37-38. New York: Grune & Stratton 1961.

Hagnell O: Neuroses and other nervous disturbances in a population, living in a rural area of southern Sweden, investigated in 1947 and 1957. Acta Psychiat Neurol Scand, Suppl 136, 1959:34:214-220.

Essen-Möller E: Några synpunkter på medicinska befolkningsundersökningar. Socialmedicinsk Tidskrift 1968:22:1-5

Essen-Möller E: The registration of familial relations in a human population. Kungl Fysiografiska Sällskapets i Lund Förhandlingar 1954:24:1-7.

Hagnell O: A prospective study of mental disorders in a total population. Social Psychiatry, Res. Publ. ARNMD, 1969:47:22-46

Essen-Möller E: En skånsk befolkningsundersökning. Socialmedicinsk Tidskrift 1956:33:271-278

Hagnell O: A prospective study of the incidence of mental disorder. Lund: Svenska Bokförlaget Bonniers.1966

Hagnell O: The premorbid personality of persons who develop cancer in a total population investigated in 1947 and 1957. Annals of the New York Academy of Sciences 1966:125:846-855.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Lundbystudien 1947

Beskrivning

Studiedeltagarna var i åldrarna 0-92 år.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1947-06 – 1947-07

Insamlingsmetod

Intervju: Personlig, Fältobservation

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1947-06–1947-07
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1947-06–1947-07
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

2533

Dataset 2
Lundbystudien 1957

Beskrivning

1957-kohorten inkluderar, förutom de 1599 personer från 1947-kohorten som fortfarande var i livet och bodde kvar i Lundbyområdet, de 1013 personer som fötts eller flyttat in sedan den 1 juli 1947. Även de 698 personer som flyttat utanför Lundbyområdet 1957 söktes upp. Studiedeltagarna var i åldrarna 0-96 år.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1957-04 – 1959-08

Insamlingsmetod

Intervju: Personlig, Fältobservation, Övrig

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1957-04–1959-08
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1957-04–1959-08
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1957-04–1959-08
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

3291

Dataset 3
Lundbystudien 1972

Beskrivning

1972 intervjuades de 2827 probander som var i livet. Av dessa bodde 1424 personer kvar i Lundbyområdet. Även probander som dött sedan föregående undersökning följdes upp genom nyckelinformanter, journaler och register. Studiedeltagarna var i åldrarna 15-97 år.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1972-05 – 1974

Insamlingsmetod

Intervju: Personlig, Fältobservation, Övrig

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-05–1974
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-05–1974
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-05–1974
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

2823

Dataset 4
Lundbystudien 1997

Beskrivning

Av de 1797 probander som fortfarande var i livet 1997 bodde 602 personer kvar i Lundbyområdet. Intervjubortfallet var 13 % (238 probander). Ca 36 % av probanderna hade dött mellan 1972 och 1997, men data från register, journaler och nyckelinformanter kompletterade informationen för 94 % av probanderna (2659/2827). Studiedeltagarna var i åldrarna 40-96 år.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – 2000

Insamlingsmetod

Intervju: Personlig, Telefonintervju, Fältobservation, Övrig

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997–2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997–2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Telefonintervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997–2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Antal individer/objekt

1641

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-06
Senast uppdaterad: 2023-01-24