Lundbystudien

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Mats Bogren - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Louise Brådvik - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Beskrivning:

Lundbystudien är en klassisk psykiatrisk, epidemiologisk befolkningsstudie som genomfördes 1947 i Dalby och Bonderups socknar utanför Lund. Uppföljningsundersökningarna 1957,1972 och 1997 inkluderade de som bodde kvar i Dalby och Bonderups socknar, de som flyttat in 1957 och de som flyttat ut 1957, 1972 och 1997.


Lundbystudien har producerat data om förekomst av och nyinsjuknande i psykisk ohälsa i befolkningen. Kohorten kan användas för att relatera förändringar i psykisk hälsa till individuella förutsättningar och till samhällsutvecklingen 1947-1997. Den är även väl lämpad för att studera förlopp av vanliga psykiska störningar som depression, ångest och demens samt psykiska störningar med lång latens (t.ex. psykos). Intervjudata har kompletterats med sjukhusjournaler, registerdata och information från nyckelpersoner (anhöriga, släktingar och vårdpersonal). Bortfallet i Lundbystudien har varit mycket lågt, framför allt mellan 1947 och 1972. Av Vetenskapsrådet beviljade medel har använts för att digitalisera data. Arkivet slutförvaras nu på Arkivcentrum Syd i Lund.

Syfte:

Huvudsyftet med

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Skapare/primärforskare:

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Mats Bogren - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Louise Brådvik - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Identifierare:

SND-ID: EXT 0059

Beskrivning:

Lundbystudien är en klassisk psykiatrisk, epidemiologisk befolkningsstudie som genomfördes 1947 i Dalby och Bonderups socknar utanför Lund. Uppföljningsundersökningarna 1957,1972 och 1997 inkluderade de som bodde kvar i Dalby och Bonderups socknar, de som flyttat in 1957 och de som flyttat ut 1957, 1972 och 1997.


Lundbystudien har producerat data om förekomst av och nyinsjuknande i psykisk ohälsa i befolkningen. Kohorten kan användas för att relatera förändringar i psykisk hälsa till individuella förutsättningar och till samhällsutvecklingen 1947-1997. Den är även väl lämpad för att studera förlopp av vanliga psykiska störningar som depression, ångest och demens samt psykiska störningar med lång latens (t.ex. psykos). Intervjudata har kompletterats med sjukhusjournaler, registerdata och information från nyckelpersoner (anhöriga, släktingar och vårdpersonal). Bortfallet i Lundbystudien har varit mycket lågt, framför allt mellan 1947 och 1972. Av Vetenskapsrådet beviljade medel har använts för att digitalisera data. Arkivet slutförvaras nu på Arkivcentrum Syd i Lund.

Syfte:

Huvudsyftet med

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1947 — 2000

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Dalby och Bonderup socknar 1947 (Lund) och nyinflyttade 1957 samt kvarboende och utflyttade 1957, 1972 och 1997.

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Kontakt för frågor om data:

Louise Brådvik

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Essen-Möller E: Familial interrelatedness in a Swedish rural population. Acta Genet Statist Med, Suppl ad Vol 17, 1967

Essen-Möller E, Larsson H, Uddenberg C-E, White G: Individual traits and morbidity in a Swedish rural population. 1956. Acta Psychiat Neurol Scand, Suppl 100

Essen-Möller E: Problems of taxonomy. Discussion. In J Zubin ed: Field Studies in the Mental Disorders, pp 37-38. New York: Grune & Stratton 1961.

Hagnell O: Neuroses and other nervous disturbances in a population, living in a rural area of southern Sweden, investigated in 1947 and 1957. Acta Psychiat Neurol Scand, Suppl 136, 1959:34:214-220.

Essen-Möller E: Några synpunkter på medicinska befolkningsundersökningar. Socialmedicinsk Tidskrift 1968:22:1-5

Essen-Möller E: The registration of familial relations in a human population. Kungl Fysiografiska Sällskapets i Lund Förhandlingar 1954:24:1-7.

Hagnell O: A prospective study of mental disorders in a total population. Social Psychiatry, Res. Publ. ARNMD, 1969:47:22-46

Essen-Möller E: En skånsk befolkningsundersökning. Socialmedicinsk Tidskrift 1956:33:271-278

Hagnell O: A prospective study of the incidence of mental disorder. Lund: Svenska Bokförlaget Bonniers.1966

Hagnell O: The premorbid personality of persons who develop cancer in a total population investigated in 1947 and 1957. Annals of the New York Academy of Sciences 1966:125:846-855.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Lundbystudien 1947

Skapare/primärforskare:

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Mats Bogren - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Louise Brådvik - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Beskrivning:

Studiedeltagarna var i åldrarna 0-92 år.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1947-06 — 1947-07

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1947-06 — 1947-07

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Intervju: Personlig, Fältobservation

Tidsperiod(er) som undersökts:

1947-06 — 1947-07

Antal individer/objekt:

2533

Dataset 2

Lundbystudien 1957

Skapare/primärforskare:

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Mats Bogren - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Louise Brådvik - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Beskrivning:

1957-kohorten inkluderar, förutom de 1599 personer från 1947-kohorten som fortfarande var i livet och bodde kvar i Lundbyområdet, de 1013 personer som fötts eller flyttat in sedan den 1 juli 1947. Även de 698 personer som flyttat utanför Lundbyområdet 1957 söktes upp. Studiedeltagarna var i åldrarna 0-96 år.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1957-04 — 1959-08

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1957-04 — 1959-08

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1957-04 — 1959-08

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Intervju: Personlig, Fältobservation, Övrig

Tidsperiod(er) som undersökts:

1957-04 — 1959-08

Antal individer/objekt:

3291

Dataset 3

Lundbystudien 1972

Skapare/primärforskare:

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Mats Bogren - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Louise Brådvik - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Beskrivning:

1972 intervjuades de 2827 probander som var i livet. Av dessa bodde 1424 personer kvar i Lundbyområdet. Även probander som dött sedan föregående undersökning följdes upp genom nyckelinformanter, journaler och register. Studiedeltagarna var i åldrarna 15-97 år.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-05 — 1974

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-05 — 1974

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-05 — 1974

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Intervju: Personlig, Fältobservation, Övrig

Tidsperiod(er) som undersökts:

1972-05 — 1974

Antal individer/objekt:

2823

Dataset 4

Lundbystudien 1997

Skapare/primärforskare:

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Mats Bogren - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Louise Brådvik - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Beskrivning:

Av de 1797 probander som fortfarande var i livet 1997 bodde 602 personer kvar i Lundbyområdet. Intervjubortfallet var 13 % (238 probander). Ca 36 % av probanderna hade dött mellan 1972 och 1997, men data från register, journaler och nyckelinformanter kompletterade informationen för 94 % av probanderna (2659/2827). Studiedeltagarna var i åldrarna 40-96 år.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 — 2000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 — 2000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 — 2000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 — 2000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Intervju: Personlig, Telefonintervju, Fältobservation, Övrig

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997 — 2000

Antal individer/objekt:

1641

Publicerad: 2013-09-06
Senast uppdaterad: 2019-05-21