Barn och unga i Skåne 2012

SND-ID: EXT 0063

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Ann-Christine Lundkvist - Region Skåne, Samhällsanalys

Patrik Runesson - Kommunförbundet Skåne

... Visa mer..

Beskrivning

Våren 2012 genomfördes folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012 bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i alla de 33 skånska kommunerna. Totalt svarade nära 30 000 skånska elever. Undersökningen gjordes av Region Skåne i samarbete med Kommunförbundet Skåne. Eleverna besvarade frågeformulären anonymt och frågorna handlade bland annat om skolan, familjen, hälsan, fritidsvanor, matvanor, alkohol och tobak. Ett flertal av frågorna finns även med i olika nationella undersökningar, vilket möjliggör nationella jämförelser med jämngamla elever.

Syfte:

Syftet med Folkhälsoenkät ”Barn och Unga i Skåne” är att få en aktuell bild av livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga i Skåne idag. Hur våra barn och unga mår och lever har även betydelse för den framtida folkhälsan i Skåne. Kunskaper om hälsans bestämningsfaktorer, hälsans fördelning i befolkningen och det aktuella hälsoläget bland våra barn och unga i Skåne är nödvändigt för att kunna bedriva ett effektivt arbete inom folkhälsoområdet samt för att kunna följa utvecklingen över tid

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Barn och Unga i Skåne 2012 - Åk 6

Beskrivning

Samtliga kommuner utom Lund deltog i undersökningen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Ann-Christine Lundkvist - Region Skåne, Samhällsanalys

Patrik Runesson - Kommunförbundet Skåne

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-03 – 2012-03

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-03–2012-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

9650

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

85%

Dataset 2
Barn och Unga i Skåne 2012 - Åk 9

Beskrivning

Samtliga kommuner utom Lund deltog i undersökningen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Ann-Christine Lundkvist - Region Skåne, Samhällsanalys

Patrik Runesson - Kommunförbundet Skåne

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-03 – 2012-03

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-03–2012-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

9791

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

83%

Dataset 3
Barn och Unga i Skåne 2012 - Gy åk 2

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Ann-Christine Lundkvist - Region Skåne, Samhällsanalys

Patrik Runesson - Kommunförbundet Skåne

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-03 – 2012-03

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-03–2012-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

9987

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

72%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-06
Senast uppdaterad: 2021-03-30