Drogvaneundersökningen 2009 Skåne

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Beskrivning:

Drogvaneundersökningar har tidigare genomförts bland skånska elever i åk 6, åk 9 samt gymnasiets åk 2 under 2001, 2003, 2005 och 2007. Ytterligare en drogvaneundersökning från 2011 finns. Från och med 2012 ersätts drogvaneundersökningen av en mer generell levnadsvaneundersökning. Drogvaneundersökningarna har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Socialmedicinska enheten vid Region Skåne samt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). I drogvaneundersökningen 2009 deltog 22 skånska kommuner och 2 gymnasieförbund. Totalt bearbetades 10559 enkäter, varav 1311 enkäter i årskurs 6, 5359 enkäter i årskurs 9 och 3889 enkäter i gymnasiet årskurs 2.

Syfte:

Syftet med undersökningen var att kartlägga skånska elevers drogvanor

Ansvarig institution/enhet:

Region Skåne

Skapare/primärforskare:

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Identifierare:

SND-ID: EXT 0067

Beskrivning:

Drogvaneundersökningar har tidigare genomförts bland skånska elever i åk 6, åk 9 samt gymnasiets åk 2 under 2001, 2003, 2005 och 2007. Ytterligare en drogvaneundersökning från 2011 finns. Från och med 2012 ersätts drogvaneundersökningen av en mer generell levnadsvaneundersökning. Drogvaneundersökningarna har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Socialmedicinska enheten vid Region Skåne samt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). I drogvaneundersökningen 2009 deltog 22 skånska kommuner och 2 gymnasieförbund. Totalt bearbetades 10559 enkäter, varav 1311 enkäter i årskurs 6, 5359 enkäter i årskurs 9 och 3889 enkäter i gymnasiet årskurs 2.

Syfte:

Syftet med undersökningen var att kartlägga skånska elevers drogvanor

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009 — 2009

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: 22 skånska kommuner och 2 skånska gymnasieförbund

Analysenhet:

Kontakt för frågor om data:

Mathias Grahn

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata:

Dataset 1

Drogvaneundersökning 2009 Skåne: åk 6

Skapare/primärforskare:

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Beskrivning:

Deltagande kommuner: Bjuv, Bromölla, Båstad, Höganäs, Hörby, Klippan, Osby, Staffanstorp och Örkelljunga

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009 — 2009

Datainsamlare: Social Science Center Berlin

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Självadministrerat frågeformulär: Papper/penna

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009 — 2009

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

86%

Dataset 2

Drogvaneundersökning 2009 Skåne: åk 9

Skapare/primärforskare:

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Beskrivning:

Deltagande kommuner: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009 — 2009

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009 — 2009

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

77%

Dataset 3

Drogvaneundersökning 2009 Skåne: gymnasiet åk 2

Skapare/primärforskare:

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Beskrivning:

Deltagande kommuner och gymnasieförbund: Bjuv, Båstad, Eslöv, Höganäs, Klippan, Kristianstad, Landskrona/Kävlinge/Svalövs gymnasieförbund, Osby, Simrishamn, Sydskånska gymnasieförbundet, Trelleborg, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009 — 2009

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009 — 2009

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

69%

Publicerad: 2013-09-09
Senast uppdaterad: 2017-03-30