Fertilitet hos kvinnliga frisörer

SND-ID: EXT 0069

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratoriemedicin

Beskrivning

Studien undersökte huruvida arbete som hårfrisör har en negativ inverkan på fertilitet, mätt som tid för att bli gravid och risk för missfall. Metod: Självadministrerade enkäter sändes till 5289 svenska hårfrisörer (svarsfrekvens 50%) och till 5299 åldersmatchade kvinnor ur den svenska totalpopulationen (svarsfrekvens 54%). Information om tid till graviditet eller tid för försök bland kvinnor som försökt men inte lyckats bli gravida vid tiden för studiens genomförande. Utgången av graviditeten bedömdes och kategoriserades som antingen missfall, dödfödd eller levande vid födseln. Hårfrisörskorna jämfördes med referenspersonerna i förhållande till dessa två resultatvariabler. Inom hårfrisörgruppen undersöktes effekten av såväl hårbehandling som fysisk arbetsbelastning och stress.Resultat: Hårfrisörerna var mindre framgångsrika än referenskohorten i att bli gravida (fertilitetsratio 0.91, 95% confidence interval 0.83-0.99). Effekten var reducerad sedan konception under första månaden exkluderats, vilket indikerar att effekten kan vara resultat av födelsekontroll bias. En självupplevd stressig ar

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Region Skåne

Ansvarig institution/enhet

Arbets- och Miljömedicin

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1996 – 2000

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Axmon A, Rylander L, Albin M, Hagmar L. Factors affecting time to pregnancy. Hum Reprod. 2006 May;21(5):1279-84. Epub 2006 Jan 12.

Axmon A, Rylander L. No interaction between smoking and working as a hairdresser with respect to reproductive health. J Occup Environ Med. 2009 Apr;51(4):399; author reply 399-400. doi: 10.1097/JOM.0b013e3181a03aa5.

Axmon A, Rylander L, Lillienberg L, Albin M, Hagmar L. Fertility among female hairdressers. Scand J Work Environ Health. 2006 Feb;32(1):51-60.

Axmon A, Hagmar L. Time to pregnancy and pregnancy outcome. Fertil Steril. 2005 Oct;84(4):966-74.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset 1
Fertilitet hos kvinnliga frisörer- frisörkohorten

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratoriemedicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2000

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000–2000
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

2626

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50%

Dataset 2
Fertilitet hos kvinnliga frisörer- referenskohorten

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratoriemedicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2000

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000–2000
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

2860

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

54%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-09
Senast uppdaterad: 2021-08-12