Fertilitet hos kvinnliga frisörer

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Region Skåne, Arbets- och Miljömedicin

Beskrivning

Studien undersökte huruvida arbete som hårfrisör har en negativ inverkan på fertilitet, mätt som tid för att bli gravid och risk för missfall. Metod: Självadministrerade enkäter sändes till 5289 svenska hårfrisörer (svarsfrekvens 50%) och till 5299 åldersmatchade kvinnor ur den svenska totalpopulationen (svarsfrekvens 54%). Information om tid till graviditet eller tid för försök bland kvinnor som försökt men inte lyckats bli gravida vid tiden för studiens genomförande. Utgången av graviditeten bedömdes och kategoriserades som antingen missfall, dödfödd eller levande vid födseln. Hårfrisörskorna jämfördes med referenspersonerna i förhållande till dessa två resultatvariabler. Inom hårfrisörgruppen undersöktes effekten av såväl hårbehandling som fysisk arbetsbelastning och stress.Resultat: Hårfrisörerna var mindre framgångsrika än referenskohorten i att bli gravida (fertilitetsratio 0.91, 95% confidence interval 0.83-0.99). Effekten var reducerad sedan konception under första månaden exkluderats, vilket indikerar att effekten kan vara resultat av födelsekontroll bias. En självupplevd stressig ar

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Region Skåne, Arbets- och Miljömedicin

Identifierare

SND-ID: EXT 0069

Beskrivning

Studien undersökte huruvida arbete som hårfrisör har en negativ inverkan på fertilitet, mätt som tid för att bli gravid och risk för missfall. Metod: Självadministrerade enkäter sändes till 5289 svenska hårfrisörer (svarsfrekvens 50%) och till 5299 åldersmatchade kvinnor ur den svenska totalpopulationen (svarsfrekvens 54%). Information om tid till graviditet eller tid för försök bland kvinnor som försökt men inte lyckats bli gravida vid tiden för studiens genomförande. Utgången av graviditeten bedömdes och kategoriserades som antingen missfall, dödfödd eller levande vid födseln. Hårfrisörskorna jämfördes med referenspersonerna i förhållande till dessa två resultatvariabler. Inom hårfrisörgruppen undersöktes effekten av såväl hårbehandling som fysisk arbetsbelastning och stress.Resultat: Hårfrisörerna var mindre framgångsrika än referenskohorten i att bli gravida (fertilitetsratio 0.91, 95% confidence interval 0.83-0.99). Effekten var reducerad sedan konception under första månaden exkluderats, vilket indikerar att effekten kan vara resultat av födelsekontroll bias. En självupplevd stressig ar

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1996 — 2000

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Analysenhet

Tidsdimension

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Axmon A, Rylander L, Albin M, Hagmar L. Factors affecting time to pregnancy. Hum Reprod. 2006 May;21(5):1279-84. Epub 2006 Jan 12.

Axmon A, Rylander L. No interaction between smoking and working as a hairdresser with respect to reproductive health. J Occup Environ Med. 2009 Apr;51(4):399; author reply 399-400. doi: 10.1097/JOM.0b013e3181a03aa5.

Axmon A, Rylander L, Lillienberg L, Albin M, Hagmar L. Fertility among female hairdressers. Scand J Work Environ Health. 2006 Feb;32(1):51-60.

Axmon A, Hagmar L. Time to pregnancy and pregnancy outcome. Fertil Steril. 2005 Oct;84(4):966-74.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Fertilitet hos kvinnliga frisörer- frisörkohorten

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Region Skåne, Arbets- och Miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 — 2000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 — 2000

Antal individer/objekt

2626

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50

Dataset 2

Fertilitet hos kvinnliga frisörer- referenskohorten

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Region Skåne, Arbets- och Miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 — 2000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 — 2000

Antal individer/objekt

2860

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

54

Publicerad: 2013-09-09
Senast uppdaterad: 2021-03-30