Kognitiv förmåga efter utmattningssyndrom

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Kai Österberg - Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Beskrivning:

45 patienter med tidigare utmattningssyndrom följdes upp efter 1,5 år. Neuropsykologisk undersökning, kortisolkoncentration i saliven över dygnet, dexametason suppressionstest och självskattningar av kognitiva problem genomfördes.

Syfte:

Att undersöka om tillfrisknande efter utbrändhet är förknippat med förbättrad kognitiv funktion och om sådan förbättring är relaterad till förändringar i hypotalamus-hypofys-binjurebarkaxelns (HPA-axeln) aktivitet och återgång till arbete.

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin

Skapare/primärforskare:

Kai Österberg - Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0072

Beskrivning:

45 patienter med tidigare utmattningssyndrom följdes upp efter 1,5 år. Neuropsykologisk undersökning, kortisolkoncentration i saliven över dygnet, dexametason suppressionstest och självskattningar av kognitiva problem genomfördes.

Syfte:

Att undersöka om tillfrisknande efter utbrändhet är förknippat med förbättrad kognitiv funktion och om sådan förbättring är relaterad till förändringar i hypotalamus-hypofys-binjurebarkaxelns (HPA-axeln) aktivitet och återgång till arbete.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2011

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Skåne och Blekinge

Analysenhet:

Kontakt för frågor om data:

Kai Österberg

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Uppföljning av patienter med tidigare utmattningssyndrom

Skapare/primärforskare:

Kai Österberg - Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Antal individer/objekt:

45

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

69%

Publicerad: 2013-09-13
Senast uppdaterad: 2017-01-03