Kognitiv förmåga efter utmattningssyndrom

SND-ID: EXT 0072

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Kai Österberg - Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Beskrivning

45 patienter med tidigare utmattningssyndrom följdes upp efter 1,5 år. Neuropsykologisk undersökning, kortisolkoncentration i saliven över dygnet, dexametason suppressionstest och självskattningar av kognitiva problem genomfördes.

Syfte:

Att undersöka om tillfrisknande efter utbrändhet är förknippat med förbättrad kognitiv funktion och om sådan förbättring är relaterad till förändringar i hypotalamus-hypofys-binjurebarkaxelns (HPA-axeln) aktivitet och återgång till arbete.
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2003–2011

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne och Blekinge

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Uppföljning av patienter med tidigare utmattningssyndrom

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kai Österberg - Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Antal individer/objekt

45

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

69

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-13
Senast uppdaterad: 2017-01-03