Diabetesregistret (Skåne)

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Leif Groop - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Carl-David Agardh - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Eeron Lindholm - Lunds universitet/Malmö, Sektionen för barn/urologi/kvinnosjukvård/endokrinologi/Kliniska vetenskaper

Beskrivning:

Det skånska diabetesregistret omfattar över 7000 patienter som rekryterats från sjukhus i Skåne from 1996. Majoriteten av patienterna kommer från Malmö och de utgör 25 % av diabetespatienterna i regionen. På kliniken tillfrågades alla patienter med Diabetes Mellitus om de ville delta i det skånska diabetesregistret. Diagnos ställdes på kliniken och majoriteten av patienterna stod på antidiabetisk behandling. Information har lagts till från rutinmässiga kliniska uppföljningar.

Uppgifter om sjukdomsduration, behandlingsstartegi, BMI, HbA1C,kreatinin, lipider, albuminexkretionshastighet samt rökvanor har sammanställts från patientjournaler. Dessutom har blodprov tagits för analys av C-peptid, GAD-antikroppar och för DNA-analys. Uppföljande information om metabolisk kontroll, sjukdomsprogression och utveckling av diabetiska komplikationer har inhämtats från patientjournaler. Uppgifter finns även om retinopati, nefropati, neuropati och makrovaskulära sjukdomar.

Skapare/primärforskare:

Leif Groop - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Carl-David Agardh - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Eeron Lindholm - Lunds universitet/Malmö, Sektionen för barn/urologi/kvinnosjukvård/endokrinologi/Kliniska vetenskaper

Identifierare:

SND-ID: EXT 0074

Syfte:

Att 1) Skapa en databank och biobank över alla diabetespatienter i Skåne för att möjliggöra mer detaljerad klassificering av diabetestyp, 2) identifiera genetiska varianter som predisponerar för mikro och makrovaskulära komplikationer, 3) studera hur de identifierade biomarkörerna och genetiska markörer kan predicera utveckling och progression av komplikationer och 4) identifiera sätt att förebygga utveckling av sådana komplikationer.

Beskrivning:

Det skånska diabetesregistret omfattar över 7000 patienter som rekryterats från sjukhus i Skåne from 1996. Majoriteten av patienterna kommer från Malmö och de utgör 25 % av diabetespatienterna i regionen. På kliniken tillfrågades alla patienter med Diabetes Mellitus om de ville delta i det skånska diabetesregistret. Diagnos ställdes på kliniken och majoriteten av patienterna stod på antidiabetisk behandling. Information har lagts till från rutinmässiga kliniska uppföljningar.

Uppgifter om sjukdomsduration, behandlingsstartegi, BMI, HbA1C,kreatinin, lipider, albuminexkretionshastighet samt rökvanor har sammanställts från patientjournaler. Dessutom har blodprov tagits för analys av C-peptid, GAD-antikroppar och för DNA-analys. Uppföljande information om metabolisk kontroll, sjukdomsprogression och utveckling av diabetiska komplikationer har inhämtats från patientjournaler. Uppgifter finns även om retinopati, nefropati, neuropati och makrovaskulära sjukdomar.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1996 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Skåne

Analysenhet:

Kontaktperson för frågor om data:

Leif Groop

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Diabetesregistret (Skåne)

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

1996 — pågående

Antal individer/objekt:

7400