Diabetesregistret (Skåne)

SND-ID: EXT 0074

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Leif Groop - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Carl-David Agardh - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Eeron Lindholm - Lunds universitet/Malmö, Sektionen för barn/urologi/kvinnosjukvård/endokrinologi/Kliniska vetenskaper

Beskrivning

Det skånska diabetesregistret omfattar över 7000 patienter som rekryterats från sjukhus i Skåne from 1996. Majoriteten av patienterna kommer från Malmö och de utgör 25 % av diabetespatienterna i regionen. På kliniken tillfrågades alla patienter med Diabetes Mellitus om de ville delta i det skånska diabetesregistret. Diagnos ställdes på kliniken och majoriteten av patienterna stod på antidiabetisk behandling. Information har lagts till från rutinmässiga kliniska uppföljningar.

Uppgifter om sjukdomsduration, behandlingsstartegi, BMI, HbA1C,kreatinin, lipider, albuminexkretionshastighet samt rökvanor har sammanställts från patientjournaler. Dessutom har blodprov tagits för analys av C-peptid, GAD-antikroppar och för DNA-analys. Uppföljande information om metabolisk kontroll, sjukdomsprogression och utveckling av diabetiska komplikationer har inhämtats från patientjournaler. Uppgifter finns även om retinopati, nefropati, neuropati och makrovaskulära sjukdomar.

Syfte:

Att 1) Skapa en databank och biobank över alla diabetespatienter i Skåne för att möjliggöra mer detaljerad klassificering av

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1996 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Diabetesregistret (Skåne)

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Groop - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Carl-David Agardh - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Eeron Lindholm - Lunds universitet/Malmö, Sektionen för barn/urologi/kvinnosjukvård/endokrinologi/Kliniska vetenskaper

Tidsperiod(er) som undersökts

1996 – pågående

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

7400

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-10
Senast uppdaterad: 2017-10-16