Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder- en prospektiv studie av kvinnor inom vård och skola

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Inger Arvidsson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin och Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne

Catarina Nordander - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin och Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne

Jenny Gremark-Simonsen - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin och Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne

Anna Larsson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin och Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne

Beskrivning:

Primära utfallsvariabler: Smärta nacke/axlar respektive armbåge/hand.
Primära exponeringar: Fysisk arbetsbelastning (ergonomiska faktorer) och psykosocial arbetsmiljö (krav- kontroll, utmattning mm).
Uppföljning kommer att ske 2 ½ år efter baseline.

Skapare/primärforskare:

Inger Arvidsson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin och Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne

Catarina Nordander - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin och Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne

Jenny Gremark-Simonsen - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin och Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne

Anna Larsson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin och Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne

Identifierare:

SND-ID: EXT 0075

Syfte:

Att klarlägga betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer för besvär i muskler och leder och att utarbeta intervention av ergonomiska förhållanden som ger minskad risk.

Beskrivning:

Primära utfallsvariabler: Smärta nacke/axlar respektive armbåge/hand.
Primära exponeringar: Fysisk arbetsbelastning (ergonomiska faktorer) och psykosocial arbetsmiljö (krav- kontroll, utmattning mm).
Uppföljning kommer att ske 2 ½ år efter baseline.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-10 — 2012-12

2011-11 — 2015-02

Analysenhet:

Kontaktperson för frågor om data:

Inger Arvidsson

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Dataset EXT 0075-001

Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder- en prospektiv studie av kvinnor inom vård och skola: Baseline

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10 — 2012-12

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-10 — 2012-12

Antal individer/objekt:

1598

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

77%

Dataset EXT 0075-002

Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder- en prospektiv studie av kvinnor inom vård och skola: Uppföljning

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11 — 2015-02

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-11 — pågående