OPRA: Populationsbaserad prospektiv studie av benmetabolism, benmineral, fallbenägenhet och frakturförekomst hos 75-åriga kvinnor

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Beskrivning

I studien undersöks en grupp kvinnor där åldersrelaterad benförlust redan är tydlig och frakturer vanliga vid studiestart. Den förväntade ökningen av frakturincidensen, särskilt i höft, sker inom tidsramen för studien. Kohorten är av tillräcklig storlek för att medge sub-gruppering, t ex för frakturtyp. Dessutom tillåter studien detaljerad utvärdering av gener associerade med exempelvis benförlust hos äldre.

Forskningspersonerna valdes slumpmässigt ur befolkningsregistret. Under åren 1995-1999 bjöds 1604 75-åriga kvinnor in (33% av alla 75-åriga kvinnor i Malmö under perioden). Av dessa kvinnor deltog 1044 vid det första besöket. Samtliga studiedeltagare var 75 år vid första besöket, av nordeuropeisk härkomst, samt boende i Malmö stad. Uppföljningsbesök har skett vid 76, 78, 80 och 85 års ålder.

Data har vid besöken insamlats genom mätning av bland annat längd, vikt, bentäthet, andel kroppsfett, muskelmassa, genom sjukgymnasttester (muskelstyrka, gånghastighet, balans), samt genom ett omfattande frågeformulär (hälsa, läkemedel, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, m.m.). Blod- och uri

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Identifierare

SND-ID: EXT 0077

Beskrivning

I studien undersöks en grupp kvinnor där åldersrelaterad benförlust redan är tydlig och frakturer vanliga vid studiestart. Den förväntade ökningen av frakturincidensen, särskilt i höft, sker inom tidsramen för studien. Kohorten är av tillräcklig storlek för att medge sub-gruppering, t ex för frakturtyp. Dessutom tillåter studien detaljerad utvärdering av gener associerade med exempelvis benförlust hos äldre.

Forskningspersonerna valdes slumpmässigt ur befolkningsregistret. Under åren 1995-1999 bjöds 1604 75-åriga kvinnor in (33% av alla 75-åriga kvinnor i Malmö under perioden). Av dessa kvinnor deltog 1044 vid det första besöket. Samtliga studiedeltagare var 75 år vid första besöket, av nordeuropeisk härkomst, samt boende i Malmö stad. Uppföljningsbesök har skett vid 76, 78, 80 och 85 års ålder.

Data har vid besöken insamlats genom mätning av bland annat längd, vikt, bentäthet, andel kroppsfett, muskelmassa, genom sjukgymnasttester (muskelstyrka, gånghastighet, balans), samt genom ett omfattande frågeformulär (hälsa, läkemedel, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, m.m.). Blod- och uri

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 — 1999

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Malmö stad

Analysenhet

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata

OPRA: Populationsbaserad prospektiv studie av benmetabolism, benmineral, fallbenägenhet och frakturförekomst hos 75-åriga kvinnor

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 1999

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 1999

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 — 1999

Antal individer/objekt

1044

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

65

Publicerad: 2013-09-11
Senast uppdaterad: 2016-09-21