OPRA: Populationsbaserad prospektiv studie av benmetabolism, benmineral, fallbenägenhet och frakturförekomst hos 75-åriga kvinnor

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Beskrivning:

I studien undersöks en grupp kvinnor där åldersrelaterad benförlust redan är tydlig och frakturer vanliga vid studiestart. Den förväntade ökningen av frakturincidensen, särskilt i höft, sker inom tidsramen för studien. Kohorten är av tillräcklig storlek för att medge sub-gruppering, t ex för frakturtyp. Dessutom tillåter studien detaljerad utvärdering av gener associerade med exempelvis benförlust hos äldre.

Forskningspersonerna valdes slumpmässigt ur befolkningsregistret. Under åren 1995-1999 bjöds 1604 75-åriga kvinnor in (33% av alla 75-åriga kvinnor i Malmö under perioden). Av dessa kvinnor deltog 1044 vid det första besöket. Samtliga studiedeltagare var 75 år vid första besöket, av nordeuropeisk härkomst, samt boende i Malmö stad. Uppföljningsbesök har skett vid 76, 78, 80 och 85 års ålder.

Data har vid besöken insamlats genom mätning av bland annat längd, vikt, bentäthet, andel kroppsfett, muskelmassa, genom sjukgymnasttester (muskelstyrka, gånghastighet, balans), samt genom ett omfattande frågeformulär (hälsa, läkemedel, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, m.m.). Blod- och uri

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Identifierare:

SND-ID: EXT 0077

Syfte:

Att studera faktorer som påverkar bentäthet, benförlust och frakturrisk hos äldre kvinnor – den grupp i samhället som löper störst risk att drabbas av benskörhet

Beskrivning:

I studien undersöks en grupp kvinnor där åldersrelaterad benförlust redan är tydlig och frakturer vanliga vid studiestart. Den förväntade ökningen av frakturincidensen, särskilt i höft, sker inom tidsramen för studien. Kohorten är av tillräcklig storlek för att medge sub-gruppering, t ex för frakturtyp. Dessutom tillåter studien detaljerad utvärdering av gener associerade med exempelvis benförlust hos äldre.

Forskningspersonerna valdes slumpmässigt ur befolkningsregistret. Under åren 1995-1999 bjöds 1604 75-åriga kvinnor in (33% av alla 75-åriga kvinnor i Malmö under perioden). Av dessa kvinnor deltog 1044 vid det första besöket. Samtliga studiedeltagare var 75 år vid första besöket, av nordeuropeisk härkomst, samt boende i Malmö stad. Uppföljningsbesök har skett vid 76, 78, 80 och 85 års ålder.

Data har vid besöken insamlats genom mätning av bland annat längd, vikt, bentäthet, andel kroppsfett, muskelmassa, genom sjukgymnasttester (muskelstyrka, gånghastighet, balans), samt genom ett omfattande frågeformulär (hälsa, läkemedel, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, m.m.). Blod- och uri

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995 — 1999

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Malmö stad

Analysenhet:

Kontaktperson för frågor om data:

Kristina Åkesson

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

OPRA: Populationsbaserad prospektiv studie av benmetabolism, benmineral, fallbenägenhet och frakturförekomst hos 75-åriga kvinnor

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 1999

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 1999

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995 — 1999

Antal individer/objekt:

1044

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

65%