Samnordisk runtextdatabas

SND-ID: EXT 0079

Skapare/primärforskare

Lena Peterson - Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk

Lennart Elmevik - Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk

Henrik Williams - Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk

Beskrivning

Databasen omfattar samtliga nordiska runtexter, inklusive sådana funna utanför Norden. Texterna återges i translittererad och normaliserad form, dessutom i översättning till engelska. Till texterna är knutna uppgifter om tidsperiod, fyndområde, excerperad källa, typ av föremål, bildlänkar, lägeskoordinater m.m. Genom speciellt utformade program kan sökningar av olika slag göras i textfilerna. Databasen innehåller ca 6 500 inskrifter. Tillsammans med sökprogram och en användarhandledning kan den laddas ned på den egna datorn.
Dalainskrifterna saknas.

Syfte:

Projektets syfte har varit att samla samtliga nordiska runtexter, inklusive sådana funna utanför Norden, i maskinläsbar form till tjänst för forskning inom ett flertal discipliner.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Nordiska språk

Medverkande

Marco Bianchi - Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk

Magnus Källström - Riksantikvarieämbetet, Förvaltningsavdelningen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

200 – 1523

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Mänsklig användning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Färöarna, Island, Norge, Storbritannien

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Elmevik, Lennart och Peterson, Lena, 1997: Samnordisk runtextdatabas: slutrapport. I: Nytt om runer 12. S. 33-34.
ISSN: 0801-3756

Peterson, Lena, 1994: Scandinavian Runic-text Database: a Presentation. Im: The Twelfth Viking Congress. Developments Around the Baltic and North Sea in the Viking Age. Ed. Björn Ambrosiani & Helen Clarke. Stockholm. (Birka studies 3.) pp. 305-309.
Ladda ned här

Williams, H. och Lagman, S. (1989) Beskrivning av datorlagringen av det vikingatida runmaterialet. I Runrön 1. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet

Källström, Magnus, 2005: Gamla och nya vägar till Sveriges runinskrifter. En kritisk översikt av källpublikationerna för svenska runtexter. I: Historisk tidskrift 2005:2. S. 300-308.
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Samnordisk runtextdatabas

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Programvara

Skapare/primärforskare

Lena Peterson - Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk

Lennart Elmevik - Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk

Henrik Williams - Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk

Tidsperiod(er) som undersökts

200 – 1523

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats