Omgivningsfaktorers betydelse för uppkomst av diabetes hos barn - TEDDY

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Åke Lernmark - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Beskrivning:

Navelsträngsblod togs från 48000 nyfödda barn i Skåne för att bestämma risken för ärftlig typ 1 diabetes. Av de screenade barnen hade 7,4 % ökad risk. Av dessa ingår 2525 barn i studiens uppföljningsdel. TEDDY-barnen ska följas tills de är 15 år. Fram till 4 års ålder kommer barnet till en TEDDY-mottagning var 3:e månad. Efter 4 års ålder sker besöken 2 gånger per år. Om barnet visar tecken på att en autoimmun process börjat, dvs barnet har fått antikroppar i blodet, följs barnet var tredje månad även i fortsättningen. Studien omfattar blod-, avförings-, urin- och salivprov samt prov från naglar. Längd och vikt registreras och barnens fysiska aktivitet mäts. Matdagbok förs under perioder och prov på familjens kranvatten tas. Vidare genomförs intervjuer och föräldrarna besvarar olika frågeformulär.

Skapare/primärforskare:

Åke Lernmark - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0080

Syfte:

Att bestämma vilken eller vilka omgivningsfaktorer som hos barn förknippas med ökad risk för utveckling av autoantikroppar mot pankreasöarnas betaceller. Barn som utvecklar två eller flera ö-cells autoantikroppar utvecklar typ 1 diabetes, vilket kan ta månader eller år. Det sekundära syftet är att ta reda på vilka mekanismer som bestämmer varför vissa barn som utvecklat två eller fler ö-cellsautoantikroppar så småningom får diabetes.

Beskrivning:

Navelsträngsblod togs från 48000 nyfödda barn i Skåne för att bestämma risken för ärftlig typ 1 diabetes. Av de screenade barnen hade 7,4 % ökad risk. Av dessa ingår 2525 barn i studiens uppföljningsdel. TEDDY-barnen ska följas tills de är 15 år. Fram till 4 års ålder kommer barnet till en TEDDY-mottagning var 3:e månad. Efter 4 års ålder sker besöken 2 gånger per år. Om barnet visar tecken på att en autoimmun process börjat, dvs barnet har fått antikroppar i blodet, följs barnet var tredje månad även i fortsättningen. Studien omfattar blod-, avförings-, urin- och salivprov samt prov från naglar. Längd och vikt registreras och barnens fysiska aktivitet mäts. Matdagbok förs under perioder och prov på familjens kranvatten tas. Vidare genomförs intervjuer och föräldrarna besvarar olika frågeformulär.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004-09 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Skåne (ytterligare 5 centra i USA, Finland och Tyskland)

Analysenhet:

Kontaktperson för frågor om data:

Åke Lernmark

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Publikationslista
Publikationslista

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0080-001

TEDDY: urvalsstudie

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09 — 2010-02

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod:

Laboratorieprov

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004-09 — 2010-02

Antal individer/objekt:

48000

Dataset EXT 0080-002

TEDDY: uppföljningsstudie

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Intervju: Personlig, Laboratorieprov, Självadministrerat frågeformulär: Papper/penna,

Antal individer/objekt:

2525