Omgivningsfaktorers betydelse för uppkomst av diabetes hos barn - TEDDY

SND-ID: EXT 0080

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Åke Lernmark - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Beskrivning

Navelsträngsblod togs från 48000 nyfödda barn i Skåne för att bestämma risken för ärftlig typ 1 diabetes. Av de screenade barnen hade 7,4 % ökad risk. Av dessa ingår 2525 barn i studiens uppföljningsdel. TEDDY-barnen ska följas tills de är 15 år. Fram till 4 års ålder kommer barnet till en TEDDY-mottagning var 3:e månad. Efter 4 års ålder sker besöken 2 gånger per år. Om barnet visar tecken på att en autoimmun process börjat, dvs barnet har fått antikroppar i blodet, följs barnet var tredje månad även i fortsättningen. Studien omfattar blod-, avförings-, urin- och salivprov samt prov från naglar. Längd och vikt registreras och barnens fysiska aktivitet mäts. Matdagbok förs under perioder och prov på familjens kranvatten tas. Vidare genomförs intervjuer och föräldrarna besvarar olika frågeformulär.

Syfte:

Att bestämma vilken eller vilka omgivningsfaktorer som hos barn förknippas med ökad risk för utveckling av autoantikroppar mot pankreasöarnas betaceller. Barn som utvecklar två eller flera ö-cells autoantikroppar utvecklar typ 1 diabetes, vilket kan ta månader eller år. Det sekundära syftet

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-09 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne (ytterligare 5 centra i USA, Finland och Tyskland)

Publikationer

Publication list
Publikationslista

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
TEDDY: urvalsstudie

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Åke Lernmark - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-09 – 2010-02

Insamlingsmetod

Laboratorieprov

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09–2010-02
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

48000

Dataset 2
TEDDY: uppföljningsstudie

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Åke Lernmark - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Insamlingsmetod

Intervju: Personlig, Laboratorieprov, Självadministrerat frågeformulär: Papper/penna,

Antal individer/objekt

2525

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-11
Senast uppdaterad: 2017-01-03