DiabetesPrediktion i Skåne - DiPiS

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Åke Lernmark - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Helena Larsson - Lunds universitet, Institutionen för pediatrik och kliniska vetenskaper

Beskrivning:

DiabetesPrediktion i Skåne, DiPiS syftar till att ta reda på varför barn får typ 1 diabetes. Genom att kunna förutsäga vilka barn som utvecklar diabetes är förhoppningen att i framtiden kunna förhindra att sjukdomen bryter ut. DiPiS genomförs i två steg:
Steg 1. Undersökning av ärftlig risk för typ 1 diabetes hos alla nyfödda barn i Skåne. Detta steg pågick från september 2000 till september 2004. I detta steg undersöktes nästan 36 000 barn.
Steg 2. Uppföljning hos en grupp barn med ärftlig risk. Deltagarna i uppföljningsstudien lämnar blodprov en gång om året och får även fylla i en enkät. Dessa barn planeras att följas upp under 15 år.

Syfte:

Att bestämma faktorer som kan förutsäga autoimmun (typ 1) diabetes hos barn.

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet

Skapare/primärforskare:

Åke Lernmark - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Helena Larsson - Lunds universitet, Institutionen för pediatrik och kliniska vetenskaper

Identifierare:

SND-ID: EXT 0081

Beskrivning:

DiabetesPrediktion i Skåne, DiPiS syftar till att ta reda på varför barn får typ 1 diabetes. Genom att kunna förutsäga vilka barn som utvecklar diabetes är förhoppningen att i framtiden kunna förhindra att sjukdomen bryter ut. DiPiS genomförs i två steg:
Steg 1. Undersökning av ärftlig risk för typ 1 diabetes hos alla nyfödda barn i Skåne. Detta steg pågick från september 2000 till september 2004. I detta steg undersöktes nästan 36 000 barn.
Steg 2. Uppföljning hos en grupp barn med ärftlig risk. Deltagarna i uppföljningsstudien lämnar blodprov en gång om året och får även fylla i en enkät. Dessa barn planeras att följas upp under 15 år.

Syfte:

Att bestämma faktorer som kan förutsäga autoimmun (typ 1) diabetes hos barn.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000-09 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Skåne

Analysenhet:

Kontakt för frågor om data:

Åke Lernmark

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata:

Dataset 1

DiPiS: urvalsstudie

Skapare/primärforskare:

Åke Lernmark - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Helena Larsson - Lunds universitet, Institutionen för pediatrik och kliniska vetenskaper

Beskrivning:

Navelsträngsblod togs från nyfödda barn för att bestämma den ärftliga risken för typ 1 diabetes.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-09 — 2004-09

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000-09 — 2004-09

Antal individer/objekt:

36000

Dataset 2

DiPiS: uppföljningsstudie

Skapare/primärforskare:

Åke Lernmark - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Helena Larsson - Lunds universitet, Institutionen för pediatrik och kliniska vetenskaper

Beskrivning:

När barnen i urvalsstudien var två månader gamla erhöll föräldrarna ett frågeformulär som handlade om diabetes i familjen, om graviditeten, barnets första tid och föräldrarnas upplevelse av att vara med i DiPis. Över 23000 formulär besvarades. Av dessa har ca 20 % av barnen (ca 5000) bjudits in till en uppföljningsstudie med start vid två års ålder. Uppföljningen omfattar barn med olika grad av diabetesrisk. Uppföljningen består av ett årligt blodprov. Dessutom fyller föräldrarna i ett frågeform

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002 — 2019-08

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002 — 2019-08

Antal individer/objekt:

5000

Publicerad: 2013-09-12
Senast uppdaterad: 2017-01-03