Salut-satsningen

SND-ID: EXT 0082

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Anneli Ivarsson - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Eva Eurenius - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Marie Lindkvist - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Beskrivning

År 2005 initierade sjukvårdsledningen i Region Västerbotten Salut-satsningen. Satsningen har fått sitt namn från ordet ”salutogen” då en grundtanke är att främja processer som ger barn och deras föräldrar en möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förmåga att förbättra den. Sedan 2009/2010 är det en länsöverskridande universell hälsofrämjande och förebyggande insats i olika sektorer för föräldrar och barn 0-18 år, med start redan under graviditeten. Satsningen har införts sedan 2006 och framåt, frammanat av alarmerande rapporter om övervikt/fetma och trender av ökad karies, redan under förskoleåldern. Salut-satsningen har utvecklats och implementerats i nära samarbete med mödra- och barnhälsovård, tandvård, öppen förskola och elevhälsa.
Satsningen syftar till att stödja och stärka initierade och pågående universella hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förbättra hälsa och levnadsvanor bland blivande föräldrar och barn. Huvudfokusområdena är: att främja hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet och god psykosocial hälsa och att förebygga övervikt, fetma och karies. Med andra ord

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Finansiering 2

  • Finansiär: Folkhälsomyndigheten

Finansiering 3

  • Finansiär: Region Västerbotten

Finansiering 4

  • Finansiär: Umeå universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Populationen i Salut-satsningen omfattar alla barn och ungdomar 0-18 år i Västerbottens län samt alla blivande föräldrar under graviditeten.

Urvalsmetod

Salut-satsningens specifika interventioner utvecklades i fyra pilotområden som valdes för att representera olika geografiska delar av länet och som karaktäriserar skilda befolkningsstrukturer i Västerbotten. Kvantitativa studier genomförs antingen med hjälp av totalundersökningar eller med de fyra pilotområdena som interventionsområden i jämförelse med hela studiepopulationen. Vid kvalitativa studier är urvalet inte slumpmässigt utan handplockat för att vara så täckande som möjligt med målet att få så stor variation som möjligt.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västerbottens län

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kristina Edvardsson, Anneli Ivarsson, Eva Eurenius, Rickard Garvare, Monica E Nyström, Rhonda Small and Ingrid Mogren. Giving offspring a healthy start: parents’ experiences of health promotion and lifestyle change during pregnancy and early parenthood. BMC Public Health 2011;11:936
Läs fulltext

Eurenius E, Richter Sundberg L, Vaezghasemi M, Silfverdal SA, Ivarsson A, Lindkvist M. Social-emotional problems among three-year-olds differ based on the child’s gender and custody arrangement. Acta Pediatrica 2018;108:1087-95.
Läs fulltext

Kristina Edvardsson, Marie Lindkvist, Eva Eurenius, Ingrid Mogren, Rhonda Small, Anneli Ivarsson. A poulation-based study of overweight and obesity in expectant parents: socio-demographic patterns and within-couple associations. BMC Public Health 2013:13(1):923.
Läs fulltext

Kristina Edvardsson, Anneli Ivarsson, Rickard Garvare, Eva Eurenius, Marie Lindkvist, Ingrid Mogren, Rhonda Small, Monica E Nyström. Improving child health promotion practices in multiple sectors - outcomes of the Swedish Salut Programme. BMC Public Health 2012, 12:920.
Läs fulltext

Pulkki Brännström AM, Lindkvist M, Eurenius E, Häggström J, Ivarsson A, Sampaio F, Feldman I. The equity impact of a universal child health promotion programme. Journal of Epidemiology & Community Health 2020;0:1-7.
Läs fulltext

Häggström J, Sampaio F, Eurenius E, Pulkki Brännström AM, Ivarsson A, Lindkvist M, Feldman I. Is the Salut Programme an effective and cost-effective universal health promotion intervention for parents and their children? A register-based retrospective observational study. BMJ Open 2017;7:e016732.
Läs fulltext

Masoud Vaezghasemi, Marie Lindkvist, Anneli Ivarsson, Eva Eurenius. Overweight and lifestyle among 13 to 15 year olds: A cross-sectional study in northern Sweden. Scand J Public Health 2012;40:221–228.
Läs fulltext

Lindqvist M, Lindkvist M, Eurenius E, Persson M, Ivarsson A, Mogren I. Leisure time physical activity among pregnant women and its associations with maternal characteristics and pregnancy outcomes. Sexual & Reproductive Healthcare 2016;9:14-20. Doi: 10.1016/j.srhc.2016.03.006.
Läs fulltext

Vaezghasemi M, Eurenius E, Ivarsson A, Richter Sundberg L, Silfverdal SA, Lindkvist M. Social-emotional problems among Swedish three-year-olds: an Item Response Theory analysis of the Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional BMC Pediatrics 2020;20:149.
Läs fulltext

Kristina Edvardsson, Rickard Garvare, Eva Eurenius, Anneli Ivarsson, Ingrid Mogren och Monica Nyström. Sustainable practice change: Professionals’ experiences with a multisectoral child health promotion programme in Sweden. BMC Health Services Research 2011;11:61.
Läs fulltext

Feldman I, Eurenius E, Häggström J, Lindkvist M, Pulkki Brännström AM, Sampaio F, Ivarsson A. Effectiveness and cost-effectiveness of the Salut Programme: a universal health promotion intervention for parents and children - protocol of a register-based retrospective observational study. BMJ Open 2016;6:e011202.
Läs fulltext

Wilson I, Eurenius E, Lindkvist M, Edin K, Edvardsson K. Is there an association between pregnant women's experience of violence and their partner's drinking? A Swedish population-based study. Midwifery 2018;69:84-91.
Läs fulltext

Eva Eurenius, Marie Lindkvist, Magdalena Sundkvist, Anneli Ivarsson, Ingrid Mogren. Maternal and paternal self-rated health and BMI in relation to lifestyle in early pregnancy - the Salut Programme in Sweden. Scand J Public Health 2011;39:730-41.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Hälsoformulär till blivande föräldrar

Beskrivning

Blivande föräldrar, tidigt i graviditeten (runt graviditetsvecka 11), besvarar ett frågeformulär vardera om självskattad hälsa, BMI, levnadsvanor och livsvillkor. Det har genomförts i hela länet från mitten av 2010 och framåt. Nyligen har Salut-satsningens data, på en individuell nivå, länkats till uppgifter från nationella register med årliga uppgifter när det är relevant. Detta inkluderar: Medicinska Födelseregistret (graviditet, förlossning och omedelbart postpartum), Nationella Patientregist

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anneli Ivarsson - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Eva Eurenius - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Marie Lindkvist - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Tidsperiod(er) som undersökts

2010–pågående

Insamlingsmetod

Enkät till blivande föräldrar berikat med data från nationella register.

Antal individer/objekt

10000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

ca 65-70 %

Dataset 6
3-årsenkäten

Beskrivning

Frågeformuläret Ages and Stages Questionnaire: Social-Emotional (ASQ: SE) har använts för treåringar sedan 2014 och framåt. Dessutom finns det frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som ingår i undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anneli Ivarsson - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Eva Eurenius - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Marie Lindkvist - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Tidsperiod(er) som undersökts

2014–pågående

Insamlingsmetod

Enkät

Antal individer/objekt

15000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

ca 70 %

Dataset 8
Elevhälsoundersökning

Beskrivning

Alla barn som går i grundskolan och gymnasiet (klass F, 4, 7 och 1 motsvarande 6, 10, 13 och 16 års ålder) i Västerbottens län inbjuds att delta i en pågående skolbaserad online-undersökning. Sedan 2016/2017 introducerade kommunerna Umeå och därefter Skellefteå enkäterna stegvis. Undersökningen inkluderar bland annat frågor om självrapporterad hälsa, BMI, levnadsvanor och trivsel i skolan.

Enkäterna finns tillgängliga på svenska: https://www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/salut-satsningen-for-

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anneli Ivarsson - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Eva Eurenius - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Marie Lindkvist - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Tidsperiod(er) som undersökts

2016–pågående

Insamlingsmetod

Webbaserad elevenkät

Antal individer/objekt

12000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

ca 85%

Publicerad: 2013-12-17
Senast uppdaterad: 2020-05-08