POPUM - Demografiska databasen

Den här studien är en del av samlingen SwedPop

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet, Demografiska databasen

Beskrivning:

Kyrkoboksdatabasen (även kallad POPUM) innehåller individuppgifter ur kyrkböcker från Linköpings-, Sundsvalls- och Skellefteåregionen, samt Norrlands inland och församlingarna i svenska Sápmi. Databasen omfattar kyrkböcker från slutet av 1600-talet och ända fram till sekelskiftet 1900. De individdata som finns tillgängliga via databasen är baserade på olika typer av kyrkoregister såsom husförhörs- och flyttningslängder, men även födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, samt död- och begravningsböcker.

Genom dessa datamängder, som sträcker sig från födseln till döden, kan man knyta samman både individer och generationer. Detta gör det möjligt att följa individuella livsöden såväl som hela familjers livslopp. Dessutom går det att studera demografiska och socio-ekonomiska förändringar över tid i olika församlingar och regioner.

Med hjälp av DDB:s sökverktyg INDIKO kan du själv fritt söka i kyrkoboksdatabasen. Med verktyget är det bland annat möjligt att återskapa sidor och se direkt in i den digitala källan. För ett datauttag från POPUM krävs en beställning till DDB.

Syfte:

Demogr

... Visa mer..

Ämnesområde:

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING, morbiditet och mortalitet, folkräkningar, migration (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Historia, Religionshistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Demografiska databasen

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet, Demografiska databasen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0083

Alternativ titel:

Kyrkoboksdatabasen

Beskrivning:

Kyrkoboksdatabasen (även kallad POPUM) innehåller individuppgifter ur kyrkböcker från Linköpings-, Sundsvalls- och Skellefteåregionen, samt Norrlands inland och församlingarna i svenska Sápmi. Databasen omfattar kyrkböcker från slutet av 1600-talet och ända fram till sekelskiftet 1900. De individdata som finns tillgängliga via databasen är baserade på olika typer av kyrkoregister såsom husförhörs- och flyttningslängder, men även födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, samt död- och begravningsböcker.

Genom dessa datamängder, som sträcker sig från födseln till döden, kan man knyta samman både individer och generationer. Detta gör det möjligt att följa individuella livsöden såväl som hela familjers livslopp. Dessutom går det att studera demografiska och socio-ekonomiska förändringar över tid i olika församlingar och regioner.

Med hjälp av DDB:s sökverktyg INDIKO kan du själv fritt söka i kyrkoboksdatabasen. Med verktyget är det bland annat möjligt att återskapa sidor och se direkt in i den digitala källan. För ett datauttag från POPUM krävs en beställning till DDB.

Syfte:

Demogr

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1600 — 1900

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Linköpingsregionen, Sundsvallsregionen, Skellefteåregionen, Norrlands inland och församlingar i svenska Sápmi (Sameland).

Analysenhet:

Ämnesområde:

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING, morbiditet och mortalitet, folkräkningar, migration (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Historia, Religionshistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publicerad: 2014-02-26
Senast uppdaterad: 2017-10-09