Tabellverksdatabasen - Demografiska databasen

Den här studien är en del av samlingen SwedPop

Beskrivning:

Tabellverksdatabasen innehåller statistik om befolkningen i Sveriges samtliga församlingar under åren 1749 till 1859. Det är den tidigast förda befolkningsstatistiken i hela världen, nära nog unik i sitt slag. Endast i Finland finns motsvarande statistiska data. Databasen samlar alla de uppgifter om församlingarnas befolkning som svenska präster fyllde i på stora formulär och sände in till Tabellkommissionen i Stockholm. Denna befolkningsstatistik är tillgänglig för allmänheten via Demografiska databasen.

Tabellverksdatabasen innehåller exempelvis uppgifter om födda, döda, vigda och yrken. Vart femte år redovisas folkmängden efter kön, ålder, civilstånd, yrken och ståndstillhörighet. Årliga uppgifter finns däremot om fertilitet, mortalitet och giftermål, samt under 1800-talet även om flyttningar. Denna statistik gör det möjligt att studera olika demografiska förhållanden i det förindustriella Sverige.

Du kan själv söka data ur Tabellverksdatabasen med hjälp av verktyget SHiPS, som finns på Demografiska databasens webbsida.

Identifierare:

SND-ID: EXT 0084

Syfte:

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå universitet med inriktning på dataproduktion och forskning. DDB skapar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information från kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen.

Beskrivning:

Tabellverksdatabasen innehåller statistik om befolkningen i Sveriges samtliga församlingar under åren 1749 till 1859. Det är den tidigast förda befolkningsstatistiken i hela världen, nära nog unik i sitt slag. Endast i Finland finns motsvarande statistiska data. Databasen samlar alla de uppgifter om församlingarnas befolkning som svenska präster fyllde i på stora formulär och sände in till Tabellkommissionen i Stockholm. Denna befolkningsstatistik är tillgänglig för allmänheten via Demografiska databasen.

Tabellverksdatabasen innehåller exempelvis uppgifter om födda, döda, vigda och yrken. Vart femte år redovisas folkmängden efter kön, ålder, civilstånd, yrken och ståndstillhörighet. Årliga uppgifter finns däremot om fertilitet, mortalitet och giftermål, samt under 1800-talet även om flyttningar. Denna statistik gör det möjligt att studera olika demografiska förhållanden i det förindustriella Sverige.

Du kan själv söka data ur Tabellverksdatabasen med hjälp av verktyget SHiPS, som finns på Demografiska databasens webbsida.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1749 — 1859

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Hela Sverige

Analysenhet: