Tabellverksdatabasen - Demografiska databasen

SND-ID: EXT 0084

Den här studien är en del av samlingen SwedPop

Skapare/primärforskare

Umeå universitet, Demografiska databasen

Beskrivning

Tabellverksdatabasen innehåller statistik om befolkningen i Sveriges samtliga församlingar under åren 1749 till 1859. Det är den tidigast förda befolkningsstatistiken i hela världen, nära nog unik i sitt slag. Endast i Finland finns motsvarande statistiska data. Databasen samlar alla de uppgifter om församlingarnas befolkning som svenska präster fyllde i på stora formulär och sände in till Tabellkommissionen i Stockholm. Denna befolkningsstatistik är tillgänglig för allmänheten via Demografiska databasen.

Tabellverksdatabasen innehåller exempelvis uppgifter om födda, döda, vigda och yrken. Vart femte år redovisas folkmängden efter kön, ålder, civilstånd, yrken och ståndstillhörighet. Årliga uppgifter finns däremot om fertilitet, mortalitet och giftermål, samt under 1800-talet även om flyttningar. Denna statistik gör det möjligt att studera olika demografiska förhållanden i det förindustriella Sverige.

Du kan själv söka data ur Tabellverksdatabasen med hjälp av verktyget SHiPS, som finns på Demografiska databasens webbsida.

Syfte:

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Demografiska databasen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1749 – 1859

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Hela Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR), Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-02-26
Senast uppdaterad: 2017-02-27