Folkmängdsdatabasen - Demografiska databasen

Den här studien är en del av samlingen SwedPop

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet, Demografiska databasen

Beskrivning:

I folkmängdsdatabasen finns information om den totala folkmängden i Sveriges församlingar, städer och kommuner enligt nutida indelning vart tionde år under perioden 1810-1990.

Uppgifterna i databasen är ursprungligen insamlade av Christian Svärd. Han har i sin tur överlåtit materialet till Demografiska databasen som registrerat in dem. Folkmängdsuppgifterna kommer huvudsakligen från SCB:s historiska publikationer, medan kompletterande uppgifter har hämtats från Tabellverkets folkmängdsformulär.

Du kan själv söka data ur databasen med hjälp av verktyget Folkmängd 1810-1990 som finns på Demografiska Databasens hemsida.

Syfte:

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå universitet med inriktning på dataproduktion och forskning. DDB skapar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information från kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen.

Ämnesområde:

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING, folkräkningar (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Demografiska databasen

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet, Demografiska databasen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0085

Beskrivning:

I folkmängdsdatabasen finns information om den totala folkmängden i Sveriges församlingar, städer och kommuner enligt nutida indelning vart tionde år under perioden 1810-1990.

Uppgifterna i databasen är ursprungligen insamlade av Christian Svärd. Han har i sin tur överlåtit materialet till Demografiska databasen som registrerat in dem. Folkmängdsuppgifterna kommer huvudsakligen från SCB:s historiska publikationer, medan kompletterande uppgifter har hämtats från Tabellverkets folkmängdsformulär.

Du kan själv söka data ur databasen med hjälp av verktyget Folkmängd 1810-1990 som finns på Demografiska Databasens hemsida.

Syfte:

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå universitet med inriktning på dataproduktion och forskning. DDB skapar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information från kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1810 — 1990

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Analysenhet:

Ämnesområde:

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING, folkräkningar (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publicerad: 2014-02-26
Senast uppdaterad: 2017-02-27