POPLINK - Demografiska databasen

Den här studien är en del av samlingen SwedPop

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet, Demografiska databasen

Beskrivning:

POPLINK är en ny forskningsinfrastruktur som Demografiska databasen håller på att bygga upp med stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Umeå universitet. Databasen innehåller individdata från Umeå- och Skellefteåregionen för tiden 1700 till 1950. I början av 2014 fanns information om cirka 600 000 individer, 3,3 miljoner poster och uppemot 15 generationer. Detta gör POPLINK till en av världens allra största och mest detaljerade befolkningsdatabaser.

Databasen är en resurs för många vetenskapsområden. Inte minst eftersom det går att koppla ihop POPLINK med moderna register. Det innebär exempelvis att livsvetenskaperna kan studera hur arv och miljö påverkar utvecklingen av våra vanligaste folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Inom samhällsvetenskap och humaniora öppnar den ökade tillgången till digitala individdata för nya perspektiv på välfärdsstatens framväxt och den tid som formade det moderna Sverige.

POPLINK är en ren forskningsdatabas. Det innebär att endast akademiska forskare kan få tillgång till den efter godkänd prövning i regional etikprövningsnämnd.

Sy

... Visa mer..

Ämnesområde:

folkräkningar, ekonomiska förhållanden och indikatorer, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, allmän hälsa och välbefinnande, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Demografiska databasen

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet, Demografiska databasen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0086

Beskrivning:

POPLINK är en ny forskningsinfrastruktur som Demografiska databasen håller på att bygga upp med stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Umeå universitet. Databasen innehåller individdata från Umeå- och Skellefteåregionen för tiden 1700 till 1950. I början av 2014 fanns information om cirka 600 000 individer, 3,3 miljoner poster och uppemot 15 generationer. Detta gör POPLINK till en av världens allra största och mest detaljerade befolkningsdatabaser.

Databasen är en resurs för många vetenskapsområden. Inte minst eftersom det går att koppla ihop POPLINK med moderna register. Det innebär exempelvis att livsvetenskaperna kan studera hur arv och miljö påverkar utvecklingen av våra vanligaste folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Inom samhällsvetenskap och humaniora öppnar den ökade tillgången till digitala individdata för nya perspektiv på välfärdsstatens framväxt och den tid som formade det moderna Sverige.

POPLINK är en ren forskningsdatabas. Det innebär att endast akademiska forskare kan få tillgång till den efter godkänd prövning i regional etikprövningsnämnd.

Sy

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1700 — 1950

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: I ett första steg registreras data från församlingar i Skellefteå- och Umeåregionen in, men den långsiktiga målsättningen är att successivt utvidga databasen till att omfatta stora delar av hela Västerbotten.

Analysenhet:

Ämnesområde:

folkräkningar, ekonomiska förhållanden och indikatorer, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, allmän hälsa och välbefinnande, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publicerad: 2014-02-26
Senast uppdaterad: 2017-10-09