EpiHealth

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) , Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Sölve Elmståhl - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicin i Malmö. Avdelningen för geriatrik

Lars Lind - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Maria Albin - Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin

Marju Orho-Melander - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi

Anders Bjartell - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för urologisk cancerforskning

Ingemar Petersson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, avdelningen för ortopedi

Paul Franks - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för genetisk och molekylär epidemiologi

Karin Källén - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Tornbladinstitutet

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Beskrivning

Studien omfattar tre delar:
1) Insamling av livsstilsfaktorer med hjälp av ett självadministrerat webbaserat frågeformulär
2) Besök till testcentra för blodprovstagning och mätning av fysiologiska parametrar
3) Populationen följs i register avseende fördefinierade endpoints.
Upprepad insamling av information via webbaserade frågeformulär och besök till testcentra planeras vart 5:e respektive 10:e år efter den initiala datainsamlingen.

Studien är godkänd av Datainspektionen (nr 307-2011).

Syfte:

EpiHealth-studiens primära syfte är att skapa en forskningsresurs för studier av interaktioner mellan genotyp och livsstilsfaktorer avseende utvecklingen av vanliga degenerativa sjukdomar i en stor kohort (målet är 300 000 individer) rekryterad från den svenska populationen i åldersgruppen 45-75 år.

Ansvarig institution/enhet

Lunds universitet

Skapare/primärforskare

Sölve Elmståhl - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicin i Malmö. Avdelningen för geriatrik

Lars Lind - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Maria Albin - Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin

Marju Orho-Melander - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi

Anders Bjartell - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för urologisk cancerforskning

Ingemar Petersson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, avdelningen för ortopedi

Paul Franks - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för genetisk och molekylär epidemiologi

Karin Källén - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Tornbladinstitutet

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Identifierare

SND-ID: EXT 0087

Beskrivning

Studien omfattar tre delar:
1) Insamling av livsstilsfaktorer med hjälp av ett självadministrerat webbaserat frågeformulär
2) Besök till testcentra för blodprovstagning och mätning av fysiologiska parametrar
3) Populationen följs i register avseende fördefinierade endpoints.
Upprepad insamling av information via webbaserade frågeformulär och besök till testcentra planeras vart 5:e respektive 10:e år efter den initiala datainsamlingen.

Studien är godkänd av Datainspektionen (nr 307-2011).

Syfte:

EpiHealth-studiens primära syfte är att skapa en forskningsresurs för studier av interaktioner mellan genotyp och livsstilsfaktorer avseende utvecklingen av vanliga degenerativa sjukdomar i en stor kohort (målet är 300 000 individer) rekryterad från den svenska populationen i åldersgruppen 45-75 år.

Tidsperiod(er) som undersökts

2011 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Initialt två testcentra: Malmö och Uppsala

Analysenhet

Population

Svenska kvinnor och män i åldersgruppen 45-75 år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Etikprövning

Uppsala — dnr 2010/402

Studie kopplad till biobank

Ja

Kontakter för frågor om data

Lars Lind

Sölve Elmståhl

Ingår i samling hos SND

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Lind L, Elmståhl S, Bergman E, Englund M, Lindberg E, Michaelsson K, Nilsson PM, Sundström J. EpiHealth: a large population-based cohort study for investigation of gene-lifestyle interactions in the pathogenesis of common diseases. European Journal of Epidemiology, 2013 Feb;28(2):189-97
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

EpiHealth

Skapare/primärforskare

Sölve Elmståhl - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicin i Malmö. Avdelningen för geriatrik

Lars Lind - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Maria Albin - Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin

Marju Orho-Melander - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi

Anders Bjartell - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för urologisk cancerforskning

Ingemar Petersson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, avdelningen för ortopedi

Paul Franks - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för genetisk och molekylär epidemiologi

Karin Källén - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Tornbladinstitutet

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Beskrivning

I studien planeras att totalt undersöka 300 000 individer i Sverige med en ålder mellan 45 och 75 år. Datainsamlingen är pågående och sker via EpiHealth testcentra i Uppsala och Malmö. Under 2011 genomfördes en pilotstudie omfattande de 1000 första individerna. I april 2015 uppgick antalet individer i studien till 20 000.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2011 — pågående

Antal individer/objekt

20000

Publicerad: 2013-12-19
Senast uppdaterad: 2018-03-12