SpAScania

SND-ID: EXT 0091

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Stefan Bergman - FoU Spenshult

Ann Bremander - FoU Spenshult

Sofia Löfvendahl - Region Skåne, Epidemiologi och registercentrum syd

Emma Haglund - FoU Spenshult

Lennart Jacobsson - Göteborgs universitet, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

... Visa mer..

Beskrivning

Patientkohorten identifierades genom att söka efter individer med minst en spondylartritrelaterad diagnos (ICD-10-kod) registrerad i Region Skånes vårddatabas mellan 2003 och 2007. Kohorten besvarade två postenkäter, genomförda 2009 och 2011. Den första enkäten sändes till patienter som var ≥18 år, bosatta i Skåne och i livet per maj 2009 (n=5771). Den besvarades av 2785 respondenter (48%). Den andra enkäten sändes ut 2,5 år efter den första. Den skickades till de patienter som fortfarande var bosatta i Skåne och i livet per november 2011 och som inte tackat nej till fortsatt medverkan i studien (n=3513). Den senare enkäten besvarades av 2037 respondenter (58%). Enkäterna bestod av validerade instrument (8 resp 12) liksom separata frågor och berörde bla patientegenskaper, demografi, livsstil, fysisk aktivitet, trötthet och smärta, hälsorelaterad livskvalitet, sjukdomsaktivitet coh fysisk funktion, depression och ångest, self-efficacy, arbetsförmåga och frågor relaterade till hälsoekonomi.

Syfte:

Syftet med studien är att skapa en longitudinell kohort bestående av patienter med spondylartrit

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr 2008/406

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Skåningar äldre än 18 år som mellan 2003 och 2007 sökt vård och fått en spondylartritrelaterad diagnos minst en gång av en specialistläkare inom reumatologi eller internmedicin alternativt minst två gånger av läkare med annan kompetens

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-05 – 2012-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Haglund E. Prevalence, physical activity, and work in patients with spondyloarthritis, Doctoral dissertation, Faculty of Medicine, Lund University, No 2013:107
Läs fulltext

Haglund E, Bremander AB, Petersson IF, Strömbeck B, Bergman S, Jacobsson LT, Turkiewicz A, Geborek P, Englund M. Prevalence of spondyloarthritis and its subtypes in southern Sweden. Ann Rheum Dis. 2011 Jun;70(6):943-8
Läs fulltext

Haglund E, Bremander A, Bergman S, Jacobsson LT, Petersson IF. Work productivity in a population-based cohort of patients with spondyloarthritis. Rheumatology (Oxford). 2013 Sep;52(9):1708-14.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
SpAScania 2009

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Bergman - FoU Spenshult

Ann Bremander - FoU Spenshult

Sofia Löfvendahl - Region Skåne, Epidemiologi och registercentrum syd

Emma Haglund - FoU Spenshult

Lennart Jacobsson - Göteborgs universitet, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-05 – 2009-08

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05–2009-08
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

2785

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

48%

Dataset 2
SpAScania 2011

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Bergman - FoU Spenshult

Ann Bremander - FoU Spenshult

Sofia Löfvendahl - Region Skåne, Epidemiologi och registercentrum syd

Emma Haglund - FoU Spenshult

Lennart Jacobsson - Göteborgs universitet, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-11 – 2012-01

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11–2012-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

2037

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

58%

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-02-27
Senast uppdaterad: 2018-11-15