Kvinnors hälsa i Lundabygden (WHILA)

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Jan Sundquist - Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Kristina Sundquist - Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Peter M Nilsson - Skånes universitetssjukhus, Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Beskrivning:

Samtliga kvinnor födda mellan 1935 och 1945 och bosatta i Lunds kommun per 1995 (n=10766) inbjöds att delta i studien Kvinnors hälsa i Lundabygden. Kvinnorna erhöll en postenkät som omfattade frågor om sjukdomshistoria, läkemedelsanvändning, förekomst av diabetes och hypertoni hos nära släktingar, menopaus, rökning och alkoholvanor, kost, utbildning, levnads- och arbetsförhållanden, fysisk aktivitet, livskvalitet och subjektiv fysisk och mental hälsa. Därefter genomgick kvinnorna en hälsoundersökning som inkluderade blodtrycksmätning, bentäthetsmätning och omfattande laboratorieprovtagning. Blodserum sparades i en biobank. Data kopplades till mammografiregistret. Totalt omfattar kohorten data från 6917 kvinnor (svarsfrekvens 64,2%). Kvinnor som visade tecken på metabolt syndrom genomgick oralt glukostoleranstest 1-4 veckor senare. Kvinnor med nedsatt glukostolerans inbjöds till en uppföljande studie 2,5 år senare. I samband med denna studerades även ett slumpmässigt urval kvinnor utan positiva screening variabler. Samtliga kvinnor som genomgick det initiala glukostoleranstestet fyllde i ett va

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Skapare/primärforskare:

Jan Sundquist - Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Kristina Sundquist - Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Peter M Nilsson - Skånes universitetssjukhus, Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Identifierare:

SND-ID: EXT 0092

Beskrivning:

Samtliga kvinnor födda mellan 1935 och 1945 och bosatta i Lunds kommun per 1995 (n=10766) inbjöds att delta i studien Kvinnors hälsa i Lundabygden. Kvinnorna erhöll en postenkät som omfattade frågor om sjukdomshistoria, läkemedelsanvändning, förekomst av diabetes och hypertoni hos nära släktingar, menopaus, rökning och alkoholvanor, kost, utbildning, levnads- och arbetsförhållanden, fysisk aktivitet, livskvalitet och subjektiv fysisk och mental hälsa. Därefter genomgick kvinnorna en hälsoundersökning som inkluderade blodtrycksmätning, bentäthetsmätning och omfattande laboratorieprovtagning. Blodserum sparades i en biobank. Data kopplades till mammografiregistret. Totalt omfattar kohorten data från 6917 kvinnor (svarsfrekvens 64,2%). Kvinnor som visade tecken på metabolt syndrom genomgick oralt glukostoleranstest 1-4 veckor senare. Kvinnor med nedsatt glukostolerans inbjöds till en uppföljande studie 2,5 år senare. I samband med denna studerades även ett slumpmässigt urval kvinnor utan positiva screening variabler. Samtliga kvinnor som genomgick det initiala glukostoleranstestet fyllde i ett va

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-12-01 — 2000-02-03

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Lunds kommun

Analysenhet:

Population:

Alla kvinnor födda mellan 1935-12-02 och 1945-12-01 som var bosatta i Lunds kommun per 1995-12-01

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Etikprövning:

Lund — dnr LU 174-95

Studie kopplad till biobank:

Ja

Kontakt för frågor om data:

Jan Sundquist

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Samsioe G, Lidfeldt J, Nerbrand C, Nilsson P. The women's health in the Lund area (WHILA) study--an overview. Maturitas. 2010 Jan;65(1):37-45.
Läs fulltext

Moberg L, Nilsson PM, Samsioe G, Borgfeldt C. Low androstenedione/sex hormone binding globulin ratio increases fracture risk in postmenopausal women. The Women's Health in the Lund Area study. Maturitas. 2013 Jul;75(3):270-5
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kvinnors hälsa i Lundabygden - inledande frågeformulär

Skapare/primärforskare:

Jan Sundquist - Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Kristina Sundquist - Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Peter M Nilsson - Skånes universitetssjukhus, Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-12-01 — 2000-03-03

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-12-01 — 2000-02-03

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-12-01 — 2000-02-03

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-12-01 — 2000-02-03

Antal individer/objekt:

6917

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

64,2 %

Publicerad: 2014-02-27
Senast uppdaterad: 2018-03-12