Riksmaten vuxna 2010-11

Skapare/primärforskare:

Livsmedelsverket

Beskrivning:

Riksmaten vuxna 2010–11 är Livsmedelsverkets tredje rikstäckande matvaneundersökning i den vuxna befolkningen. De två tidigare matvaneundersökningarna 'Hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor' (Hulk) genomfördes 1989 och 'Riksmaten 1997–98' genomfördes under 1997 och 1998.

Riksmaten vuxna 2010-11 omfattade totalt tre delar: kostregistrering, enkät, samt provtagning (blod- och urinprov).

Ett representativt urval på 5 000 personer mellan 18–80 år, boende i Sverige, bjöds in att delta i undersökningen som pågick mellan maj 2010 - juli 2011. Urvalet bestod av ett huvudurval som omfattade 4000 personer och av ett delurval som omfattade 1000 personer. Deltagarna som tillhörde delurvalet tillfrågades, utöver kostregistrering och enkät, även om att lämna blod- och urinprov för analys av b.la vitamin D, folat och ferritin.

Totalt deltog 2 268 personer i Riksmaten vuxna 2010−11, varav 1 797 i kostregistreringen, 2 140 i enkäten och 300 personer i provtagningen. Det var 454 personer som enbart besvarade enkäten. Deltagarfrekvensen skilde sig mellan de olika delarna i undersökningen. Totalt har 4

... Visa mer..

Ämnesområde:

HÄLSA, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Hälsovetenskap, Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Livsmedelsverket

Skapare/primärforskare:

Livsmedelsverket

Identifierare:

SND-ID: EXT 0093

Beskrivning:

Riksmaten vuxna 2010–11 är Livsmedelsverkets tredje rikstäckande matvaneundersökning i den vuxna befolkningen. De två tidigare matvaneundersökningarna 'Hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor' (Hulk) genomfördes 1989 och 'Riksmaten 1997–98' genomfördes under 1997 och 1998.

Riksmaten vuxna 2010-11 omfattade totalt tre delar: kostregistrering, enkät, samt provtagning (blod- och urinprov).

Ett representativt urval på 5 000 personer mellan 18–80 år, boende i Sverige, bjöds in att delta i undersökningen som pågick mellan maj 2010 - juli 2011. Urvalet bestod av ett huvudurval som omfattade 4000 personer och av ett delurval som omfattade 1000 personer. Deltagarna som tillhörde delurvalet tillfrågades, utöver kostregistrering och enkät, även om att lämna blod- och urinprov för analys av b.la vitamin D, folat och ferritin.

Totalt deltog 2 268 personer i Riksmaten vuxna 2010−11, varav 1 797 i kostregistreringen, 2 140 i enkäten och 300 personer i provtagningen. Det var 454 personer som enbart besvarade enkäten. Deltagarfrekvensen skilde sig mellan de olika delarna i undersökningen. Totalt har 4

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-05 — 2011-07

Analysenhet:

Population:

Populationen utgjordes av personer i åldern 18-80 år folkbokförda i Sverige.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Ämnesområde:

HÄLSA, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Hälsovetenskap, Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Amcoff E, Edberg A, Enghardt Barbieri H, Lindroos AK, Nälsén C, Pearson M, Warensjö Lemming E. Riksmaten vuxna 2010-11. Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige. Uppsala: Livsmedelsverket; september 2012.
Läs fulltext
ISBN: 9789177142164

Bjermo H, Sand S, Nälsén C, Lundh T, Enghardt Barbieri H, Pearson M, Lindroos AK, Jönsson BA, Barregård L, Darnerud PO. Lead, mercury, and cadmium in blood and their relation to diet among Swedish adults. Food Chem Toxicol. 2013 Jul;57:161-9.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Kostregistrering - Riksmaten vuxna 2010-11

Skapare/primärforskare:

Livsmedelsverket

Beskrivning:

Dataset innefattar studiens del avseende kostregistrering.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05 — 2011-07

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-05 — 2011-07

Antal individer/objekt:

1797

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

36 %

Dataset 2

Enkät - Riksmaten vuxna 2010-11

Skapare/primärforskare:

Livsmedelsverket

Beskrivning:

Dataset innefattar studiens del avseende enkät.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05 — 2011-07

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-05 — 2011-07

Antal individer/objekt:

2140

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

43 %

Dataset 3

Provtagning - Riksmaten vuxna 2010-11

Skapare/primärforskare:

Livsmedelsverket

Beskrivning:

Dataset innefattar studiens del avseende provtagning (blod- och urinprov)

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05 — 2011-07

Datainsamlare: Arbets- och miljömedicinkliniker

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-05 — 2011-07

Antal individer/objekt:

300

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

30 %

Publicerad: 2016-12-21
Senast uppdaterad: 2017-10-12