Riksmaten - barn 2003

Skapare/primärforskare:

Livsmedelsverket

Beskrivning:

En riksomfattande kostundersökning genomfördes år 2003 på 4-åringar, barn i årskurs 2 och barn i årskurs 5. Metoden var en öppen och skattad registrering (matdagbok) som sträckte sig över fyra på varandra följande dagar. Alla veckans dagar var representerade i studien. Matdagboken fylldes i av barnen eller med hjälp av föräldrar eller vårdnadshavare. Portionsstorlekar och mängder av allt vad barnen åt och drack uppskattades med hjälp av en bilderbok - Matmallen. Även tid och plats för ätandet angavs liksom fetthalt, tillagning, innehåll av vissa konserveringsmedel, produktmärke, kosttillskott och grad av fysisk aktivitet. En optiskt läsbar enkät ingick med frågor om bl.a. längd, vikt, föräldrars utbildning och yrke, utländsk härkomst och regional hemvist.


Urvalet av barn gjordes från 56 kommuner vilket representerade ett stratifierat urval av Sveriges samtliga kommuner. 4-åringar rekryterades slumpmässigt från ett register över hushåll med 4-åringar i de utvalda kommunerna. Urvalet av skolbarn baserades på hela skolklasser. En registreringsomgång skedde på våren och en på hösten 2003. Samma

... Visa mer..

Ämnesområde:

HÄLSA, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Hälsovetenskap, Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Livsmedelsverket

Skapare/primärforskare:

Livsmedelsverket

Identifierare:

SND-ID: EXT 0096

Beskrivning:

En riksomfattande kostundersökning genomfördes år 2003 på 4-åringar, barn i årskurs 2 och barn i årskurs 5. Metoden var en öppen och skattad registrering (matdagbok) som sträckte sig över fyra på varandra följande dagar. Alla veckans dagar var representerade i studien. Matdagboken fylldes i av barnen eller med hjälp av föräldrar eller vårdnadshavare. Portionsstorlekar och mängder av allt vad barnen åt och drack uppskattades med hjälp av en bilderbok - Matmallen. Även tid och plats för ätandet angavs liksom fetthalt, tillagning, innehåll av vissa konserveringsmedel, produktmärke, kosttillskott och grad av fysisk aktivitet. En optiskt läsbar enkät ingick med frågor om bl.a. längd, vikt, föräldrars utbildning och yrke, utländsk härkomst och regional hemvist.


Urvalet av barn gjordes från 56 kommuner vilket representerade ett stratifierat urval av Sveriges samtliga kommuner. 4-åringar rekryterades slumpmässigt från ett register över hushåll med 4-åringar i de utvalda kommunerna. Urvalet av skolbarn baserades på hela skolklasser. En registreringsomgång skedde på våren och en på hösten 2003. Samma

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2003

Analysenhet:

Population:

Målpopulationen definierades i tre olika åldrar: alla barn som fyllde 4 år under år 2003 samt alla barn i årskurs 2 och årskurs 5 under vår- respektive höstterminen 2003.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Ämnesområde:

HÄLSA, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Hälsovetenskap, Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Riksmaten - barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige. Uppsala: Livsmedelsverket; 2006.
Läs fulltext
ISBN: 9177141776

Becker W, Enghardt Barbieri H. Svenska barns matvanor 2003 - resultat från enkätfrågor. Livsmedelsverket; december 2004.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

4-åringar - Riksmaten barn 2003

Skapare/primärforskare:

Livsmedelsverket

Beskrivning:

Dataset innefattar matdagbok och enkät från studiens deltagande 4-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2003

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2003

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2003

Antal individer/objekt:

593

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

64 %

Dataset 2

Skolbarn (åk 2 och 5) - Riksmaten barn 2003

Skapare/primärforskare:

Livsmedelsverket

Beskrivning:

Dataset innefattar matdagbok och enkät från studiens deltagande skolbarn (årskurs 2 och årskurs 5).

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2003

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2003

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2003

Antal individer/objekt:

1945

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

87 %

Publicerad: 2016-12-21
Senast uppdaterad: 2019-11-15