Riksmaten - barn 2003

Skapare/primärforskare

Livsmedelsverket

Beskrivning

En riksomfattande kostundersökning genomfördes år 2003 på 4-åringar, barn i årskurs 2 och barn i årskurs 5. Metoden var en öppen och skattad registrering (matdagbok) som sträckte sig över fyra på varandra följande dagar. Alla veckans dagar var representerade i studien. Matdagboken fylldes i av barnen eller med hjälp av föräldrar eller vårdnadshavare. Portionsstorlekar och mängder av allt vad barnen åt och drack uppskattades med hjälp av en bilderbok - Matmallen. Även tid och plats för ätandet angavs liksom fetthalt, tillagning, innehåll av vissa konserveringsmedel, produktmärke, kosttillskott och grad av fysisk aktivitet. En optiskt läsbar enkät ingick med frågor om bl.a. längd, vikt, föräldrars utbildning och yrke, utländsk härkomst och regional hemvist.


Urvalet av barn gjordes från 56 kommuner vilket representerade ett stratifierat urval av Sveriges samtliga kommuner. 4-åringar rekryterades slumpmässigt från ett register över hushåll med 4-åringar i de utvalda kommunerna. Urvalet av skolbarn baserades på hela skolklasser. En registreringsomgång skedde på våren och en på hösten 2003. Samma

... Visa mer..

Ämnesområde

HÄLSA, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Hälsovetenskap, Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Livsmedelsverket

Identifierare

SND-ID: EXT 0096

Beskrivning

En riksomfattande kostundersökning genomfördes år 2003 på 4-åringar, barn i årskurs 2 och barn i årskurs 5. Metoden var en öppen och skattad registrering (matdagbok) som sträckte sig över fyra på varandra följande dagar. Alla veckans dagar var representerade i studien. Matdagboken fylldes i av barnen eller med hjälp av föräldrar eller vårdnadshavare. Portionsstorlekar och mängder av allt vad barnen åt och drack uppskattades med hjälp av en bilderbok - Matmallen. Även tid och plats för ätandet angavs liksom fetthalt, tillagning, innehåll av vissa konserveringsmedel, produktmärke, kosttillskott och grad av fysisk aktivitet. En optiskt läsbar enkät ingick med frågor om bl.a. längd, vikt, föräldrars utbildning och yrke, utländsk härkomst och regional hemvist.


Urvalet av barn gjordes från 56 kommuner vilket representerade ett stratifierat urval av Sveriges samtliga kommuner. 4-åringar rekryterades slumpmässigt från ett register över hushåll med 4-åringar i de utvalda kommunerna. Urvalet av skolbarn baserades på hela skolklasser. En registreringsomgång skedde på våren och en på hösten 2003. Samma

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 — 2003

Analysenhet

Population

Målpopulationen definierades i tre olika åldrar: alla barn som fyllde 4 år under år 2003 samt alla barn i årskurs 2 och årskurs 5 under vår- respektive höstterminen 2003.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Ämnesområde

HÄLSA, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Hälsovetenskap, Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Riksmaten - barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige. Uppsala: Livsmedelsverket; 2006.
Läs fulltext
ISBN: 9177141776

Becker W, Enghardt Barbieri H. Svenska barns matvanor 2003 - resultat från enkätfrågor. Livsmedelsverket; december 2004.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

4-åringar - Riksmaten barn 2003

Skapare/primärforskare

Livsmedelsverket

Beskrivning

Dataset innefattar matdagbok och enkät från studiens deltagande 4-åringar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2003

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2003

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 — 2003

Antal individer/objekt

593

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

64

Dataset 2

Skolbarn (åk 2 och 5) - Riksmaten barn 2003

Skapare/primärforskare

Livsmedelsverket

Beskrivning

Dataset innefattar matdagbok och enkät från studiens deltagande skolbarn (årskurs 2 och årskurs 5).

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2003

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2003

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 — 2003

Antal individer/objekt

1945

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

87

Publicerad: 2016-12-21
Senast uppdaterad: 2019-11-15