Riksmaten - barn 2003

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

En riksomfattande kostundersökning genomfördes år 2003 på 4-åringar, barn i årskurs 2 och barn i årskurs 5. Metoden var en öppen och skattad registrering (matdagbok) som sträckte sig över fyra på varandra följande dagar. Alla veckans dagar var representerade i studien. Matdagboken fylldes i av barnen eller med hjälp av föräldrar eller vårdnadshavare. Portionsstorlekar och mängder av allt vad barnen åt och drack uppskattades med hjälp av en bilderbok - Matmallen. Även tid och plats för ätandet angavs liksom fetthalt, tillagning, innehåll av vissa konserveringsmedel, produktmärke, kosttillskott och grad av fysisk aktivitet. En optiskt läsbar enkät ingick med frågor om bl.a. längd, vikt, föräldrars utbildning och yrke, utländsk härkomst och regional hemvist.


Urvalet av barn gjordes från 56 kommuner vilket representerade ett stratifierat urval av Sveriges samtliga kommuner. 4-åringar rekryterades slumpmässigt från ett register över hushåll med 4-åringar i de utvalda kommunerna. Urvalet av skolbarn baserades på hela skolklasser. En registreringsomgång skedde på våren och en på hösten 2003. Samma

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: EXT 0096

Syfte:

Det huvudsakliga syftet med studien var att öka kunskapen om vad barn i de undersökta åldrarna äter och dricker, hur måltidsmönster samt energi- och näringsintag ser ut, samt eventuella samband mellan matvanor och olika bakgrundsfaktorer.

Beskrivning:

En riksomfattande kostundersökning genomfördes år 2003 på 4-åringar, barn i årskurs 2 och barn i årskurs 5. Metoden var en öppen och skattad registrering (matdagbok) som sträckte sig över fyra på varandra följande dagar. Alla veckans dagar var representerade i studien. Matdagboken fylldes i av barnen eller med hjälp av föräldrar eller vårdnadshavare. Portionsstorlekar och mängder av allt vad barnen åt och drack uppskattades med hjälp av en bilderbok - Matmallen. Även tid och plats för ätandet angavs liksom fetthalt, tillagning, innehåll av vissa konserveringsmedel, produktmärke, kosttillskott och grad av fysisk aktivitet. En optiskt läsbar enkät ingick med frågor om bl.a. längd, vikt, föräldrars utbildning och yrke, utländsk härkomst och regional hemvist.


Urvalet av barn gjordes från 56 kommuner vilket representerade ett stratifierat urval av Sveriges samtliga kommuner. 4-åringar rekryterades slumpmässigt från ett register över hushåll med 4-åringar i de utvalda kommunerna. Urvalet av skolbarn baserades på hela skolklasser. En registreringsomgång skedde på våren och en på hösten 2003. Samma

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2003

Analysenhet:

Population:

Målpopulationen definierades i tre olika åldrar: alla barn som fyllde 4 år under år 2003 samt alla barn i årskurs 2 och årskurs 5 under vår- respektive höstterminen 2003.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett nationellt representativt urval av barn gjordes med hjälp av GfK:s Master Sample. Urvalsförfarandet utfördes genom att Sveriges kommuner grupperades i homogena delgrupper och ett urval av kommuner med hänsyn till regionala och sociala skillnader bildade ett ”Miniatyr Sverige”. Familjer med barn som fyller fyra år under 2003 rekryterades slumpmässigt från de utvalda kommunerna med hjälp av ett SPAR register. Från de utvalda kommunerna gjordes ett obundet slumpmässigt urval av skolor och därefter ett slumpmässigt urval av två klasser, en i årskurs 2 och en i årskurs 5. Sammanlagt tillfrågades 924 familjer med fyraåringar och 2 499 skolbarn.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Riksmaten - barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige. Uppsala: Livsmedelsverket; 2006.
Läs fulltext

Becker W, Enghardt Barbieri H. Svenska barns matvanor 2003 - resultat från enkätfrågor. Livsmedelsverket; december 2004.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0096-001

4-åringar - Riksmaten barn 2003

Beskrivning:

Dataset innefattar matdagbok och enkät från studiens deltagande 4-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2003

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2003

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2003

Antal individer/objekt:

593

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

64 %

Dataset EXT 0096-002

Skolbarn (åk 2 och 5) - Riksmaten barn 2003

Beskrivning:

Dataset innefattar matdagbok och enkät från studiens deltagande skolbarn (årskurs 2 och årskurs 5).

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2003

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2003

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2003

Antal individer/objekt:

1945

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

87 %